آسیب‌شناسی علوم موجود

دانلود پایان نامه

خواه ناخواه در هر علمی یک محور و موضوع تعیین شده و درباره احوال و عوارض آن بحث می شود. هر علمی موضوع خاصی دارد، مثلا در طب، راجع به بدن انسان و سلامتی اش، و در کیهان شناسی، درباره اجرام عِلوی صحبت می شود. در یک علم ابتدا سؤالاتی مطرح می شود که باید به آنها پاسخ داد، یعنی مجهولی وجود دارد که باید در سایه این علم، کشف و معلوم شود. تبدیل مجهول به معلوم با بهره گرفتن از معلوم دیگری خواهد بود. این همان چیزی است که در منطق – مخصوصا در برهان شفا- بصورت مفصل بحث شده است. بالاخره، در هر علمی از اصولی تبعیت می شود که از قبل پذیرفته شده اند و تلقی به قبول می شوند. به عبارتی دیگر، این اصول، پیش فرض ها و اصول موضوعه هستند که مسائل بر اساس آن ها حل می شوند. حتی ریاضیات و هندسه نیز -همانگونه که متخصصین می دانند- بر اصولی مبتنی است و همه مسائل هندسه بر چند اصل اقلیدس مبتنی هستند که می گویند دیگر نیازی به اثبات ندارند. این مسائل، ثابت هستند و مسائل دیگر بر اساس آنها حل می شوند. هر علمی در نهایت به یک سلسله اصولی می رسد که بر اساس آنها مسائل آن علم حل می شود. این اصول کجا اثبات می شوند؟ بعضی از این اصول در علم دیگری –که چه بسا هم عرض یکدیگر باشند- اثبات می شوند. مثلاً در پزشکی امروز، از قواعد ثابت شده در شیمی استفاده می شود و در برخی معالجات –فیزیوتراپی، ماساژ، و …- حتی اصول فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در موارد بسیاری نیز از مسائل نور، حرکت، و … استفاده می شود که هر کدام علم خاص خودش را دارد، اما به عنوان مثال، در پزشکی مسائلی نظیر انکسار نور و قواعد مکانیک بحث نمی شوند، بلکه این مسائل و قواعد در جای دیگری اثبات شده اند و در این علم به آنها اعتماد می شود و برای حل مسائل، مورد استفاده قرار می گیرند.

همه می دانند که برای اثبات هر مسأله در یک علم، از اصول موضوعه و مصادرات استفاده می شود که امروزه از آن به پیش-فرض ها تعبیر می شود. یقینی بودن یک مسأله در گرو اثبات قبلی پیش فرض ها است. آن پیش فرض ها نیز به نوبه خود، بر اصول دیگری مبتنی است تا اینکه در نهایت به اصول معرفت شناسی برسد، مانند اینکه اصلاً از کجا معلوم که درک ما صحیح باشد؟، از کجا معلوم که ادراکات حسی ما درست است؟، عقل چیست و قضاوتش از کجا و بر چه اساسی است؟، و …

اگر بخواهیم به لحاظ منطقی، همه مراحل یک علم را درست اثبات کنیم، اول باید از معرفت شناسی شروع کرده، و سپس برای استنباط مجهولات از معلومات، از قواعد منطق استفاده کنیم. از این قواعد منطقی در قواعد هستی شناسی عام – امور عامه یا متافیزیک- استفاده می شود و بر اساس آنها در هر رشته ای از علوم، باید موضوع خاص آن علم، تعریف و شناسایی شود، مثلا در علوم انسانی باید انسان تعریف شود. این ها همه اصول موضوعه هستند. اگر بخواهیم همه آنها را یکی یکی و به ترتیب اثبات کنیم، عمر نوح می خواهد. بررسی ترتیبی و حل مسائل معرفت شناسی، منطقی، فلسفی، انسان شناسی تا برسد به یک رشته ای از علوم، شدنی نیست. به همین دلیل، بشر از آن وقتی که علوم رواج پیدا کرده و دانشگاه ها تأسیس شده است، همیشه این روش را در پیش گرفته که ابتدا در هر علمی پیرامون احوال موضوع خاصی صحبت می کنند و صحت اصول موضوعه اش را مفروض می گیرند و برهانی بودن یک قضیه را مشروط به ثابت شدن آنها در جای خود می دانند، اما دیگر درباره خود آنها صحبت نمی کنند، زیرا در این صورت، کار به درازا می کشد و بحث به جایی نمی رسد. مثلاً در طب گفته می شود که فلان دارو ملکول های غذایی را می شکند و آن را تبدیل و قابل هضم می کند، برای اعصاب مفید است، فلان انرژی را تولید می کند، و چیزهایی از این قبیل، اما این که اصلاً ملکول چیست؟، شکسته شدن آن به چه معنا است و چگونه می شکند؟، و … مربوط به شیمی یا فیزیک است و ربطی به پزشکی ندارد. این ها را باید مفروض بگیریم و در جای خودش باید بحث بشود، اما به لحاظ منطقی اول باید از معرفت شناسی شروع کنیم، و سپس به ترتیب، منطق، آنتولوژی، انسان شناسی، و موضوعات هر علم خاص، از جمله موضوع مورد نظر را مورد بحث قرار دهیم.

الف) مبتنی نبودن علوم بر اصول موضوعه و مبانی صحیح

پس، به طور طبیعی همه علوم بر یک سلسله قواعد قبلی مبتنی هستند. قبلا فلسفه اولی به عنوان اولین علمی شناخته می شد که دیگر مبتنی بر هیچ قاعده قبلی نیست، البته آن وقت علم معرفت شناسی هم، جزء فلسفه اولی بود و علم مستقلی شمرده نمی-شد، اما اگر معرفت شناسی را علمی جدا حساب کنیم، شاید اولین علم، معرفت شناسی باشد، زیرا اصلاً باید بدانیم آیا می توانیم چیزی را بفهمیم یا خیر؟، اگر می توانیم چیزی را حل کنیم، راهش کدام است؟، ابزارهای شناختش چیست؟، تا چه اندازه اعتبار دارند؟، و … اگر بخواهیم همه این مباحث را بصورت تفصیلی بحث و تحقیق کنیم، هیچ وقت به جایی نمی رسد. بنابراین، همه آنچه امروزه در علوم انسانی دانشگاه ها بحث می شود، بر یک سلسله اصول موضوعه ای مبتنی است. تعیین آن اصول موضوعه کار بسیار بزرگی است؛ اینکه اصول موضوعه یک قضیه چیست؟، آیا بکارگیری این اصول موضوعه در اینجا صحیح است یا ربطی به اینجا ندارد؟، یا اصلاً آن اصول موضوعه باطل است و ادعا می شود که مطلب صحیحی است. روش کار صحیح و منطقی این است، اما آنچه در دانشگاه ها مشاهده می شود، عملاً این گونه نیست.

اگر از کسی که دوره لیسانس، فوق لیسانس، و دکترای روانشناسی در دانشگاه را می گذراند بپرسید این مسائلی که در روان شناسی مطرح می کنید بر چند اصل موضوع مبتنی است و این اصول موضوعه کجا اثبات شده اند؟ می گویند: بله؟! اصول موضوعه؟! روان شناسی چه کار به اصول موضوعه دارد؟ فلان دانشمند اینگونه گفته است و نتیجه تجربه ها و آزمایش ها همین است. این که خود تجربه چه اندازه صحت و اعتبار دارد، آیا تجربه کاملی است یا خیر؟، چگونه این تجربه صورت گرفته، این تفسیر ارائه شده و نتیجه گیری می شود؟، آیا این نتیجه گیری صحیح است یا خیر؟، و … مفروغ عنه است، در صورتی که برای نقادی یک نظریه باید روشن شود که بر چه اصولی مبتنی است؟ آن اصول موضوعه از کجا آمده اند؟ آیا آن اصول موضوعه صحیح هستند یا خیر؟

مقام معظم رهبری، در سفری که به قم داشتند، تأکید کردند که علوم انسانی دانشگاهی ما، بر اصول غیراسلامی مبتنی است. اینگونه نیست که ایشان بی حساب چنین تعبیری را به کار برده باشند. هر علمی مبتنی بر یک اصولی است که اگر در جای خودش اثبات شده و صحیح باشند، نتایجی که از آنها گرفته می شود نیز می تواند صحیح باشد، اما اصول این علوم اشتباه هستند؛ اصول روان شناسی در بیشتر مکاتب روان شناسی رایج در عصر ما و نیز عملاً آنچه بیشتر در دانشگاه ها تدریس می شود مبتنی بر ماتریالیسم، اصالت ماده و اصالت بدن است. اصلاً اعتقادی به وجود روح مستقل از بدن وجود ندارد و هر روز تلاش می شود که شواهدی مبنی بر این ارائه شود که روح، صِرفا همان فعل و انفعالات مغز و اعصاب است. همین چند روز قبل یک استاد روانشناسی در تلویزیون تأکید می کرد که روح، چیزی جز همین فعل و انفعالات مغز نیست.

آیا با این بینش نسبت به انسان و روان انسان، می توان توقع داشت که نتیجه بحث، مطابق با ارزش های اسلامی باشد؟ ما نمی گوییم این بینش درست است یا غلط، بلکه می گوییم این موضوع را طبق همان روش اثبات علمی که خودتان می گویید بررسی کرده و این مسأله را اثبات کنید که چرا روحی وجود ندارد. شما می گویید قضیه ای علمی است که با تجربه آزمایشگاهی ثابت شود و قابل ارائه به غیر باشد. آیا شما در آزمایشگاه ثابت کردید که روحی نیست؟ مگر به وسیله آزمایش، نبودن هم قابل اثبات است؟ آنچه شما آزمایش می کنید چیزهایی است که وجود دارند و با آزمایش اثبات می شوند، مانند روابطی که بین اندام های بدن است، بین اعصاب، بین حالات روانی و عصبی و حتی جریان خون و تنفس و امثال این ها وجود دارد، اما به چه دلیل می گویید چیز دیگری نیست. نبودن را از کجا اثبات می کنید؟ پس این نظریه شما، علمی -با همان تعریفی که خودتان از علمی بودن دارید- نیست. احتمال بدهیم که واقعاً غیر از بدن چیز دیگری هم هست و بین روح و بدن روابط متقابل وجود دارد، نه این که فقط روح یک حالت انفعالی از اعصاب و سلول های مغز باشد. خود روح، واقعیتی دارد، هرچند دیدنی نیست. مگر هر چیزی که واقعیت دارد باید دیدنی باشد؟

تا اینجا مسأله نقد علوم از جهت مبانی و اصول موضوعه اش مطرح شد. گاه، براساس اصول ماتریالیسم که غیر از ماده و انرژی چیزی وجود ندارد، عدم وجود روح هم پذیرفته شده است. نتیجه اش هم این است که خدا، قیامت، وحی، و اموری از این قبیل نیز وجود ندارند. سؤال ما این است که این اصول را از کجا اثبات می کنید؟ این که می گوییم یک قضیه باید بر اصولی مبتنی شود که مطابق قرآن و روایات باشد، به معنای پذیرش تعبدی نیست، بلکه آنچه قرآن گفته است علمی و دارای برهان است و از این جهت برای ما ارزش دارد.

خلاصه آنکه، یک نقد ما بر روش ها و بحث های علمی امروزه، ابتنای آنها بر اصول موضوعه ای است که نه تنها در جای خودش اثبات نشده، بلکه رد شده است. این اصول در نهایت به کلی ترین اصولی که در فلسفه اثبات می شود باز می گردند. یکی از سؤالات این بود که فلسفه اسلامی در تحول علوم چه نقشی دارد؟ فلسفه اسلامی به این معنا نیست که وحی بر آن نازل شده است، بلکه به معنای فلسفه ای است که بر اساس اصول عقلانی اثبات می کنیم و با نتایجی که در دین از آنها می گیریم موافق است. در فلسفه است که باید اثبات شود علیتی وجود دارد یا خیر، بین علت و معلول چه رابطه ای است، و …
امروزه مفهوم غربیِ علت و معلول، همان تعاقب دو پدیده است که هیوم مطرح کرده است. بر اساس آن، اگر تحقق دو پدیده بصورت پشت سر هم و مکرر مشاهده شد، معلوم می شود که علیت وجود دارد، مثلاً هر وقت کبریت می زنیم، نور و حرارت پیدا می شود. پس، کبریت زدن علت است، و روشنایی و حرارت، معلول است. این نوع علت در فلسفه اسلامی، یک نوع علت بسیار ضعیف به نام علت اِعدادی است. علت حقیقی این است که اصلاً معلول از علتش جداشدنی نیست واگر معلول از علتش جدا شود، هیچ می شود. اصلاً تحقق و واقعیت معلول، در وابستگی به علت است. این مطلب در فلسفه اسلامی اثبات می شود.
استاد دانشگاهی که سالها در دانشگاه های آمریکا تحصیل و تدریس کرده بود، می گفت من دارم تازه معنای علیت را می فهمم، زیرا علیت را همان تعاقب دو پدیده می دانستم، ولی شما چیز جدیدی می گویید. رابطه علیت و معلولیت بین خدا و مخلوق، به معنی تعاقب دو پدیده نیست. در تعاقب دو پدیده، باید پدیده اول از بین برود و باید تقدم زمانی داشته باشد. در تعاقب، اصلاً علیت و معلولیتی در میان نیست، بلکه اِعداد است. حال، اگر قضیه ای بر اصل علیت مبتنی شد، کدام را قبول کنیم؟؛ اصل علیت مبتنی بر فلسفه مغرب زمین یا فلسفه اسلامی؟ یا سخن کسانی که می گویند اصلاً چه کار به فلسفه داریم؟ شما وقتی می گویید علتش این بود، یعنی ناخودآگاه اصل علیت را پذیرفته اید و علیت را همین می دانید. پس، نمی توانید بگویید کاری به فلسفه نداریم، همین که می گویید علت است، معلول است، و … فلسفه است.

همه این قضایا ضرورتا بر اصولی فلسفی مبتنی است. فلسفه حق و درست – یعنی فلسفه اسلامی- باید زیربنای دلائلی باشد که ما از آنها در علوم استفاده می کنیم. پس، فلسفه بر علوم تقدم دارد، زیرا اصول موضوعه علوم را تشکیل می دهد. تا این اصول از فلسفه گرفته نشود، نمی توان نتیجه صحیحی را از علم گرفت. در غیر این صورت، مسأله ای که خیال می کنند اثبات شده است بی اساس خواهد بود. فرض این است که اصل علیت وجود داشته باشد، درست تعریف شود، رابطه بین علت و معلول معلوم باشد، مناسبات علت و معلول روشن شود، و … در این صورت است که می توانیم نتیجه صحیحی بگیریم.
پس یکی از اشکال های وارد بر کلیت روش تحقیقات علمی در دنیای امروز این است که مبتنی براصول موضوعه صحیح نیست و گاهی آگاهانه یا ناآگاهانه بر اصولی نادرست مبتنی است که فلسفه صحیح آنها را رد می کند. برای اثبات فلسفه نیز باید از اصول معرفت شناسی استفاده شود. اینکه عقل انسان درک می کند، درست است، اما عقل به چه معنا است؟ درک می کند به چه معنا است؟ عقل چگونه می فهمد؟ چند نوع ادراک عقلی وجود دارد؟ این مسأله ای جدی است که فیزیک، شیمی، کیهان شناسی، و حتی فلسفه به معنی متافیزیک و آنتولوژی هم نمی تواند جواب بدهد، بلکه معرفت شناسی باید پاسخگو باشد. در غیر این صورت آنچه به عقل نسبت داده می شود، متزلزل خواهد بود، و این احتمال وجود خواهد داشت که حکم عقل نباشد. الآن طبق بیان شایع، گفته می شود که عقل من اینگونه می گوید، در حالی که حکم عقل، یکی است و از این رو همه عقلا در حکم عقلی یک چیز می گویند. پس، اختلاف هایی که به چشم می خورد حاکی از این است که حکم عقل نیست.(همان)

لزوم ابتنای علوم بر مبانی صحیح معرفت شناختی، هستی شناختی، و انسان شناختی

بر اساس اولین نقدی که به همه روش های علمی رایج بیان شد، برای تحول در علوم، باید کسانی در معرفت شناسی متخصص باشند و مسائل معرفت شناسی را اثبات کنند تا اصول موضوعه ای را تحویل دیگران بدهند. کسی که یک عمر در معرفت شناسی بحث می کند، دیگر نمی تواند در پزشکی کار کند. وی باید برای تنقیح این اصول، زحمت بکشد تا اگر گفتند این قاعده چیست، بگوید در فلان جا اثبات شده است و می توانید مراجعه کنید، یعنی فقط نتیجه بحث به کسی که می خواهد در آن علم تحقیق کند تحویل داده می شود، مثلا گفته می شود که مناسبت بین علت و معلول باید این باشد، اما اثباتش مربوط به فلسفه است و اثبات و حل آن یک عمر زحمت می خواهد.

در کدام دانشگاه قبل از ورود به هر رشته ای، مسائل معرفت شناسی و هستی شناسی آن بیان شده وحقیقت انسان تبیین می شود؟ همه رشته های علوم انسانی مربوط به انسان است. اگر انسان فقط همین بدن باشد، خوب و بد راجع به آن معنا ندارد، بلکه تابع قوانین مکانیکی و قوانین فیزیکی و شیمیایی و به عبارت دیگر، تابع فعل و انفعالات جبری است. در این صورت، اراده و مؤاخذه بر انجام دادن یا انجام ندادن یک کار معنا نخواهد داشت، زیرا افعال انسان، مقتضای قوانین خواهد بود، یعنی پیدایش فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی در بدن باعث حرکت عصبی مغز و در نتیجه پدید آمدن فلان میل و انجام کاری متناسب با آن شده است. تقصیر من چیست؟ تا ثابت نشود که انسان بُعد دیگری دارد که غیر مادی است و تابع قوانین جبری مکانیکی نیست، اصلاً جایی برای توبیخ و مؤاخذه ، ثواب و عقاب، پاداش و کیفر، دستور، و امر و نهی وجود ندارد و برای عوض شدن یک پدیده باید عوامل فیزیکی و شیمیایی آن تغییر داده شود. با این حال، آیا چنین مکتبی حق دارد راجع به اخلاق بحث کند؟ کدام خوب و بد، و کدام اخلاق؟ کار شما بحث از پدیده های فیزیکی و شیمیایی بدن است؛ اینکه عوامل طبیعی بدن چه اقتضایی دارند؟، چه عواملی در خارج تأثیر می گذارند؟، و چه پدیده هایی به وجود می آیند؟ پس، تا معرفت شناسی، هستی شناسی، و انسان شناسی صحیح نداشته باشیم، سایر پدیده هایی که متوقف بر این ها است، پاسخ صحیح و متقن نخواهند داشت. پیشنهاد این است که علوم را بر اصول صحیح مبتنی کنید. این کار، مقتضای منطق و عقل انسان – خواه مسلمان یا کافر- است.(همان)

نقش جهان بینی و ارزش ها در علوم دستوری

نکته دوم در مورد علوم دستوری است. برخی علوم –مانند اخلاق- ماهیتاً دستوری اند. اصلاً کار اخلاق هنجاری این است که بگوید چه چیز خوب است، و چه چیز بد، یعنی این کار را بکن، آن کار را نکن. پس، متضمن باید و نباید است. برخی علوم اصلاً باید و نباید ندارند، مثل مسائل ریاضی. البته، به یک معنا باید و نباید دارد، مثلا می گوید اینگونه چهار عمل را انجام بده تا به نتیجه برسی، اما این باید، بایدِ ارزشی نیست، بلکه در واقع، همان بیان روابط است. یک سلسله علوم –مانند اقتصاد- دو جنبه دارند؛ جنبه توصیفی، و جنبه دستوری و تجویزی. اقتصاد فرمول هایی است که از روابط عینی و تجارب زندگی اجتماعی به دست می آیند، مثل قانون عرضه و تقاضا که در اقتصاد شهرت دارد و بر اساس آن قیمت تعیین می شود.
کشف این رابطه، مسأله ای جدا از راه های بایسته برای تغییر آن است؛ این مسأله که برای ارزان شدن یک کالای گران چه باید کرد، غیر از مسائل علمی، متأثر از ارزش های شخصی و گروهی است. همین فرمول های اقتصادی در مکان و زمان خاص، تأثیری غیر از مکان و زمان دیگر دارد. مثلاً اینکه مردم در ماه محرم لباس مشکی زیاد می پوشند، ربطی به اقتصاد ندارد. افزایش تقاضای مردم نسبت به لباس مشکی مربوط به یک بحث ارزشی و به دلیل احترام گذاشتن به عزاداری سیدالشهدا علیه السلام در این ماه است. همین امر، باعث می شود جنس در بازار کم شده، و در نتیجه گران شود. در مثال ذکر شده، قانون عرضه و تقاضا حاکم است، اما خود این قانون نمی گفت امروز قرار است لباس مشکی گران شود. این تغییر قیمت در محیط شیعه اتفاق می-افتد، ولی در محیطی که اصلاً به این مسائلِ ارزشی اهمیتی داده نمی شود، هیچ تغییری نمی کند.

دستورهایی هم که برای حل مسائل اجتماعی داده می شود باید مبتنی بر آن جهات ارزشی –بر اساس نظام ارزشیِ پذیرفته شده-باشد. مثلاًٌ انگور در بعضی استان های کشور، زیاد به عمل می آید و از آن استفاده های مختلفی می شود؛ کشاورزان انگور را می فروشند، برخی شیره اش را می گیرند، و بعضی دیگر، سرکه هم از آن می گیرند، اما از تفاله ها استفاده نمی کنند، اما از همین انگور در یک کشور اروپایی، مثل آلمان یا ایتالیا بصورتی گسترده و کلان برای مشروب سازی استفاده می شود. حال، اقتصاد چه می گوید؟ می گوید اگر می خواهید از این میوه خدادادی بیشتر استفاده کنید، مقداری هم مشروب بسازید و در بازار بفروشید تا از شما گرانتر بخرند. علم اقتصاد نمی گوید که مشروب تولید کنید، بلکه می گوید استفاده حداکثری از هر ماده ای به گونه ای که کمتر دور ریخته شود، به نفع شما است. این قضیه صحیحی است، اما علم اقتصاد متکفل بیان اینکه آیا مشروب تولید کنیم یا خیر نیست، هرچند نظام های اقتصادی برخی کشورها –مانند بسیاری از کشورهای اروپایی- که مبتنی بر ارزش های خاصی هستند، می گویند بله. در بعضی از استان های آلمان، انگور در سطح بسیار وسیعی کشت شده و عمدتاً در مشروب سازی استفاده می شود که درآمدهای کلانی هم دارد.

آیا علم اقتصاد می گوید مشروب بسازید؟ خیر، علم اقتصاد رابطه بین این منابع طبیعی را با قیمت افزوده ای که در اثر کارهای شما حاصل می شود بیان می کند، اما بیان باید و نبایدها مربوط به دین و نظام ارزشی ما است و جنبه های فردی، گروهی و… دارد. اقتصاد دستوری –اینکه این کار را بکن یا نکن- متأثر از نظام ارزشی است و آن نظام هم به نوبه خود تحت تأثیر جهان بینی است. مثلا، بینش ما نسبت به عالَم، دین، خدا، پیغمبر، امام، و … باعث می شود که ایام محرم عزاداری کنیم. عزاداری ما باعث می شود لباس مشکی بپوشیم و تقاضا برای لباس مشکی زیاد شود. پس، اینگونه مسائل، مبتنی بر ارزش ها، و آن ارزش ها مبتنی بر نوعی جهان بینی است.

علم اقتصاد نمی گوید که باید مشروب ساخت، بلکه فقط روابط بین پدیده ها را با منافعی که شما از آنها می دانید، بیان می کند. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید، اگر این کار را انجام دادید چه منافع و چه ضررهایی برای دنیا و آخرت شما دارد و در مقام تضاد بین منافع و مضار تشخیص بدهید که منفعت کدام کار بیشتر است تا عمل کنید و ضرر کدام کار بیشتر است تا ترک کنید. قرآن در این زمینه نمی گوید مشروب سازی ضرر اقتصادی دارد، بلکه می گوید: واثمهما اکبر من نفعهما 2.  ما این اثم را در زندگی طبیعی درک نمی کنیم. این ارزشی است که خدا می داند چه آثاری بر آن مبتنی می شود. وقتی مشروب زیاد شد، مشروب خوردن زیاد می شود. زیاد مشروب خوردن باعث ازدیاد امراض و ضعف عقل می شود، و در پیدایش ضررهای عصبی، امراض بی علاج، و حتی سرطان مؤثر است. ما این مسائل را لحاظ نمی کنیم، بلکه فقط حساب می کنیم که نفع فروش انگورها به یک کارخانه مشروب فروشی بیشتر است، اما قرآن با لحاظ مسائل ذکر شده می گوید: اثمهما اکبر من نفعهما. اینگونه نظام ارزشی در علم دخالت می کند و این دیگر علم اقتصاد نیست.

ب) خلط حیثیت های توصیفی و دستوری علوم

متأسفانه در دانشگاه های ما، این دو حیثیت در علومی مثل اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و … که دو جنبه توصیفی و تجویزی دارند، مخلوط است و عملاً کسی که روان شناسی خوانده و مشاور یا روانپزشک می شود، همان چیزهایی را تجویز می کند که به او یاد داده اند. اسلامی شدن علوم مربوط به همینجا است. علم، علم است، اما در جایی که عوامل ارزشی دخالت دارند -مانند نوع نسخه ای که برای مریض تجویز می شود- باید ارزش های دینی لحاظ شوند. ارزش های دینی به مصالح خود انسان برمی گردند؛ در دنیا یا آخرت، در زندگی فردی یا اجتماعی، در کوتاه مدت یا درازمدت. خدا است که می داند مجموع این آثار چیست و برآیندش مثبت است یا منفی و در صورت دوم، نهی می کند. این به معنای تضاد با علم نیست، زیرا در علمِ خالص، باید و نباید وجود ندارد، بلکه اوامر و نواهی، عوامل ارزشی هستند که به علم ضمیمه می شوند. در این صورت، ما که مسلمان هستیم، باید ارزش های اسلامی را رعایت کنیم.

پس علوم دستوری ما به این دلیل که ضرورتا متأثر از ارزش ها هستند، باید متحول شوند. هر علم دستوری متأثر از ارزش ها است، مانند اخلاق، سیاست، اقتصاد دستوری، مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، و … جنبه دستوری این علوم، باید متأثر از نظام ارزشی باشد و از آنجا که نظام ارزشی ما اسلامی است، باید این نظام را بر علوم حکمفرما کنیم.

ج) مسأله تعارض علم و دین

مسأله سوم، مقداری پیچیده تر است؛ گاهی در متون دینی، مطالبی –مانند آسمانهای هفتگانه- ذکر شده است که جنبه ارزشی ندارند، هرچند زبانشان، زبان واقع نمایی است. از ظاهر اینگونه مطالب، استفاده ای می کنیم، ولی در علم چنین چیزی اثبات نشده است، و یا احیاناً چیزی ناسازگار اثبات شده است که از این مسأله در مواردی با عنوان تعارض علم و دین یاد می شود. در این موارد چه باید کرد؟