:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی- دانلود متن کامل

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و محيط :

ارشميدس كار خود را در حمام انجام مي داد . نيوتن نيروي جاذبه را زير درخت سيب پيدا كرد . كليه اشخاص موفق به روش خاص خود خلاقند . سر آشپزي كه خود آموزگار خويش است ، هنگام دويدن در تپه هاي اطراف محل زندگي اش الهام مي گيرد و گياهان وحشي را پيدا مي كند . مايكل براز[1] طباخي را از مادرش آموخت و تخصص او گياهان وحشي و غير معمول است . مي گويد هفته اي چند بار در تپه ها مي دوم و در اين دويدن هاست كه به افكار و احساسات تازه است مي يابم . از طبيعت الهام مي گيرد و اميدوار است با غذاهاي خود فضايي خاص ، آزادي بيان احساس شگفتي و لذت زندگي را ابراز دارد . طباخي اش را با موسيقي جاز مقايسه مي كند و از نظر طراحي ، ظرافت سيال و لحظات سكوت ، شباهتهايي مي بيند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

چه چيزي محيط حمايت كننده براي خلاقيت به وجود مي آورد ؟

ابعاد بسياري دراين مقوله قرار ميگيرند : ناراضي بودن از وضع موجود ، همواره به دنبال بهبود بخشيدن و يا راههاي بهتر براي انجام كارها بودن ، تشخيص اين كه تكنولوژي ، ابزار رقابتي است كه مي تواند دستيابي به محصولات مشكل را ممكن مي سازد . در چنين محيطي ، ريسك حساب شده اي پذيرفته مي شود و بوروكراسي در حداقل ميزان است  (حائری زاده , 1381).

اسكچل[2] تفكرخلاق را معلول برخورد و ارتباط وسيع فرد با محيط مي داند ، به نظر او فرد براي تسلط بر محيط به خلق و ايجاد افكار تازه مي پردازد . تجربه درمعني عاميانه شايد نه تنها عامل بروزخلاقيت نباشد بلكه مانع آن نيز بشود . تجربه درمعني عاميانه بيشتر برعادت وخوگيري[3] دلالت دارد .خوگيري يعني فقدان واكنش جهت يابي به محركها .

درمقابل پديدة خوگيري ،حساس سازي يعني تقويت واكنش به يك تحريك قرار دارد . افراديكه فكرشان باز است كمترتحت تأثير عادات و تلقينات قرار ميگيرند و بهتر مي توانند محيط اطراف خود را بشناسند و به خلق افكار وعقايد تازه مبادرت كنند ( مقصودي ,1381) .

  1. Michael Bras
  2. Schaehtel

1-. Habituatie

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد