:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

نظريه هاي خلاقيت :

محققين وصاحب نظران درطول تاريخ نظريه هاي فراواني درخصوص خلاقيت داده اند ، اما مهمترين و معروفترين آنها عبارتند از :

1- نظريه نبوغ ذاتي             genius

2- نظريه رفتار گرايان     nothing     new

3- نظريه افزايشي         incre   mental

4- نظريه ناگهاني             aha

پيروان نظريه نبوغ ذاتي معتقدند خلاقيت ذاتي است و قابل آموزش نيست در حالي كه امروزه كاملاً ثابت شده است كه خلاقيت هم قابل آموزش است و هم قابل پرورش .

پيروان نظريه رفتارگرايان معتقدند، هيچ چيز جديد نيست ؛ بلكه مجموعه عناصر قديم هستند درلباسي نو ، اين گروه خلاقيت را درتمامي ادوار تاريخ ، تركيب اجزاء و عناصر موجود يك كليت جديد مي دانند. به همين دليل ثبت اختراعات درگذشته به لحاظ قانوني همواره مشكلاتي در برداشته است . مراجع قانوني با تجزيه اختراعات به اجزاي تشكيل دهنده آنها ،  آسان بودن عمل تركيب جديد يا اجزايي كه از قبل موجود بوده را صادر مي كردند ، بنابر اين ، بسياري از درخواست هاي ثبت اختراع را نمي پذيرفتند. مثلاً ،طبق اين نظريه پاستور چگونگي سرايت امراض را كه اطباء از قبل مي دانستند و يا وجود موجودات ريز ميكروسكوپي را كه از زمان اسپا لايزافي شناسايي شده بود ، يك اكتشاف شناخته نمي شود چون وي فقط اين پديده را به همديگر ارتباط داده است !

همچنين آنها معتقدند لاوازيه ترازو را اختراع نكرد، چون انواعي از ترازو از قرنها پيش كاربرد داشته است

پيروان نظريه افزايشي معتقدند : خلاقيت و راه حل هاي خلاق طي فرآيندي به تدريج تكميل ، كنترل و هدايت مي شوند و به من انسان خطور مي كند ، بر عكس نظريه ناگهاني كه مي گويد راه حلهاي جديد ناگهان و در يك آن به ذهن مي رسد .

اما پيروان نظريه ناگهاني معتقدند : خلاقيت و راه حلهاي خلاق ، بدون برنامه و پيش بيني به صورت غير قابل كنترل ، غير مترقبه و ناگهاني به ذهن مي رسند و اين زماني است كه فرد مي گويد : آهان ! جواب مسأله را يافتم  (صمدآقایی , 1383).

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد