:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

نظریه های خلاقیت :

محققین وصاحب نظران درطول تاریخ نظریه های فراوانی درخصوص خلاقیت داده اند ، اما مهمترین و معروفترین آنها عبارتند از :

1- نظریه نبوغ ذاتی             genius

2- نظریه رفتار گرایان     nothing     new

3- نظریه افزایشی         incre   mental

4- نظریه ناگهانی             aha

پیروان نظریه نبوغ ذاتی معتقدند خلاقیت ذاتی است و قابل آموزش نیست در حالی که امروزه کاملاً ثابت شده است که خلاقیت هم قابل آموزش است و هم قابل پرورش .

پیروان نظریه رفتارگرایان معتقدند، هیچ چیز جدید نیست ؛ بلکه مجموعه عناصر قدیم هستند درلباسی نو ، این گروه خلاقیت را درتمامی ادوار تاریخ ، ترکیب اجزاء و عناصر موجود یک کلیت جدید می دانند. به همین دلیل ثبت اختراعات درگذشته به لحاظ قانونی همواره مشکلاتی در برداشته است . مراجع قانونی با تجزیه اختراعات به اجزای تشکیل دهنده آنها ،  آسان بودن عمل ترکیب جدید یا اجزایی که از قبل موجود بوده را صادر می کردند ، بنابر این ، بسیاری از درخواست های ثبت اختراع را نمی پذیرفتند. مثلاً ،طبق این نظریه پاستور چگونگی سرایت امراض را که اطباء از قبل می دانستند و یا وجود موجودات ریز میکروسکوپی را که از زمان اسپا لایزافی شناسایی شده بود ، یک اکتشاف شناخته نمی شود چون وی فقط این پدیده را به همدیگر ارتباط داده است !

همچنین آنها معتقدند لاوازیه ترازو را اختراع نکرد، چون انواعی از ترازو از قرنها پیش کاربرد داشته است

پیروان نظریه افزایشی معتقدند : خلاقیت و راه حل های خلاق طی فرآیندی به تدریج تکمیل ، کنترل و هدایت می شوند و به من انسان خطور می کند ، بر عکس نظریه ناگهانی که می گوید راه حلهای جدید ناگهان و در یک آن به ذهن می رسد .

اما پیروان نظریه ناگهانی معتقدند : خلاقیت و راه حلهای خلاق ، بدون برنامه و پیش بینی به صورت غیر قابل کنترل ، غیر مترقبه و ناگهانی به ذهن می رسند و این زمانی است که فرد می گوید : آهان ! جواب مسأله را یافتم  (صمدآقایی , 1383).

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد