اختلال بدشکلی بدن از دیدگاه شناختی

دانلود پایان نامه

به نظر می رسد فرآیند توجه انتخابی به خصوصیات خاصی از ظاهر معطوف و به تحریف تصویر ذهنی از بدن منجر می شود
با این حال افراد با بدشکلی بدن یا اختلالات خوردن نیز در مورد ظاهر خودشان خود هشیاری بالایی دارند
این فرآیند از توجه انتخابی، که متمرکز بر خصیصه مشخصی از یک تصویر بدنی می باشد، منجر به بالا رفتن آگاهی و بزرگ نمایی جنبه های معین می شود که باعث کمک به رشد تصویر بدنی تحریف شده می گردد
این فرایند ممکن است بتواند پیش بینی کند که توجه انتخابی می تواند منجر به افزایش دقیق شدن در جنبه معینی از بدن بشود
برای مثال، کروم (1992)، نشان داد که بیمارانی که در لیست انتظار برای جراحی پلاستیک بینی (اما نه با تشخیص اختلال بدشکلی بدن) قرار داشتند نسبت به گروه های سالم اندازه بینی خودشان را بزرگ تر از حد واقعی برآورد می کردند
این اتفاق به احتمال خیلی زیاد در بیماران اختلال بدشکلی بدن نیز تکرار می شود زیرا که توجه انتخابی به تصویر بدنی تحریف شده در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن نیز وجود دارد
نقش تصویرسازی ذهنی و توجه متمرکز بر خود دلالت های بسیار مهمی برای درمان داشته است
اولا، درمانگر و بیمار به جای ظاهر شخص، در مورد تصویرسازی ذهنی فرد به عنوان یک مشکل گفتگو می کنند
این کار می تواند به بحث در مورد روش ادراک جزء نگری افراطی در مقابل کل نگری به تصویر، منجر شود
ثانیا، زمانی که بیماری مورد بررسی قرار می گیرد، باورهای منفی مربوط به خود و خاطرات قبلی به صورت تصویر ذهنی بیان می شود تا بوسیله افکار کلامی (عثمان[7] و همکاران، ۲۰۰۳)
ثالثا، شماری از تکنیک های درمانی برای اصلاح و تغییر معنای تصویر ذهنی وجود دارد که بوسیله مرور رویداد یا رونوشت یک تصویر ذهنی ویژه برای کنار زدن آسیب های دیگر (ارنتز و ویرتمن[8]، ۱۹۹۹؛ بک من[9]، ۱۹۹۸) یا باورهایی در مورد تصویر ذهنی ایجاد شده است (لایدن[10] وهمکاران، ۱۹۹۳؛ اسماکر و نیدری[11]، ۱۹۹5)
بالاخره، متخصصان ممکن است تشخیص بدهند که بررسی نقش دیدگاه مشاهده گر و زمینه نگر مفید خواهد بود، برای مثال، آیا هیجان شدید یا کم با تصویر ذهنی دیدگاه زمینه یا مشاهده گر مرتبط است؟ (استوپا، ۲۰۰۳)
این مدل همچنین نشان می دهدکه، تربیت افراد برای افزایش توجه به دور از اطلاعات خود- ارجاعی در تکالیف خانه یا در محیط اجتماعی می تواند مفید واقع شود
راهبردی که برای افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی(باگلس[12] و همکاران،1997) یا اضطراب منتشر (ولز[13]،2000،1990) ترسیم شده است

برخی از راهبرد ها در افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن شناسایی شده اند که پردازش اطلاعات را با مشکل روبرو می کنند و همچنین باعث رفتارهای وسواسی و هیجان ناراحت کننده در این افراد می شوند
این راهبرد ها عبارتند از:

1-نشخوار فکری: بعضی از افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن گزارش می دهند که ساعت ها با افکار بدشکلی خود کشمکش دارند و گاهی فکر می کنند که با درگیرشدن و بیشتر فکر کردن می توانند به نتیجه برسند، فرایند های شناختی مثل نشخوار فکری، نگرانی یا حمله به خود، به عنوان تلاش هایی برای کنترل افکار و تصاویر بیزارکننده استفاده می شود (اتو و گری[14]، ۲۰۰۹)
بر اساس گزارش تعداد زیادی از افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن، این اختلال را به عنوان اشتغال ذهنی در مورد افکار مربوط به بدشکلی بدن در اکثر ساعت روز تعریف کرده اند
بررسی های مختلف نشان داد که افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن نسبت به افراد سالم به طور معناداری نشخوار فکری بالاتری دارند
برای مثال اکثر افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن بیان کردند که در اکثر اوقات روز با افکار مربوط به بدشکلی بدن اشتغال ذهنی دارند و اکثر آن ها فکر می کردند که با این روش به نتیجه خواهند رسید
نشخوار فکری علاوه بر اینکه باعث نمی شود که مشکل افکار مربوط به بدشکلی بدن تمام شود بلکه باعث دوام و ادامه این افکار هم می شود
پس می توان گفت افکار مزاحم مثل افکار مربوط به بدشکلی بدن مانند میهمان ناخوانده ای می مانند که اگر پذیرایی شوند بیشتر ماندگار می شوند
با توجه به پژوهش های مختلف می توان بیان کرد که رابطه بین نشخوار فکری و اختلال بدشکلی بدن قابل توجه است و نشخوار ذهنی یکی از پیش بینی کننده های اختلال بدشکلی بدن است
(زرگر و همکاران ،۱۳۹۰؛تاجیک زاده و همکاران، ۱۳۹۲ و اتو و گری،۲۰۰۹؛نظیر اوغلو و همکاران، ۲۰۱۰؛گردون[15] و همکاران ،۲۰۱۲(

2- نگران اندیشی: بعضی افراد چون باور منفی (افکار مربوط به بدشکلی بدن را خطرناک یا دیوانه کننده می دانند) در مورد افکار مربوط به بدشکلی ظاهر دارند موقعی که این افکار به ذهنشان می آید نگران می شوند و خود را با خودگویی منفی نگران تر می کنند، مثلا ممکن است با خود بگویند که وای این فکر باز سراغم آمد، و یا بالاخره این افکار مرا دیوانه خواهند کرد

3- خود تنبیهی و احساس گناه: همچنین بعضی افراد به دلیل باور منفی به افکار مربوط به بدشکلی ظاهر، زمانی که این افکار به ذهن آن ها می آید خود را سرزنش یا تنبیه و یا شدیدا دچار احساس گناه می شوند

4- کنترل اجتماعی: افراد به خاطر افکار مربوط به بدشکلی ظاهر سعی می کنند با کنترل شدید رفتار دیگران صحت افکار خود را آزمایش کنند البته معمولا رفتار دیگران را به طور منفی ارزیابی می کنند و به خود نسبت می دهند
مثلا” ممکن است مدام گوش به زنگ باشند که دیگران در مورد آن، چه چیزی می گویند و یا چطور به آن ها نگاه می کنند
حتی ممکن است به خاطر دقت شدید این افراد نسبت به رفتار دیگران، باعث جلب توجه دیگران شوند و معمولا” این افراد با نگرش هایی که به نقض باور های از قبیل ویژگی های ظاهری من نفرت انگیزند  به مخالفت می پردازند (ویل و همکاران، ۱۹۹۶)

5- خود هشیاری: بعضی از افراد نیز به دلیل دید مثبت به افکار بدشکلی بدن سعی می کنند بیش از اندازه به بدن خود تمرکز کنند
این راهبرد معمولا باعث بزرگ نمایی نقص های جزئی می شود

درست است که همه ما بعضی نقص های جزئی در ظاهر داریم، یا چیزهایی در ظاهر ما هست که ما واقعا آن ها را دوست نداریم و ممکن است گهگاهی در مورد آن فکر کنیم
ولی افرادی که مبتلا به اختلال بدشکلی بدن هستند نقصهای خود را نادیده نمی گیرند و آن ها را خیلی مهم می دانند
و آن ها اجازه نمی دهند که افکارشان در طول روز رد و بدل شوند
و تمرکز افراطی و توجه زیادی بر روی نقصهای جزیی خود دارند و تمایل به توجه بیشتر به جزئیات کوچک تر نسبت به کل تصویر دارند

6- سرکوبی: بعضی از افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن چون بر این باور هستند که افکار مربوط به بدشکلی ظاهرشان کنترل ناپذیر است به سختی سعی می کنند تا آن ها را سرکوب، یا واپس برانند

7- حواس پرتی: همچنین بعضی از افراد هم می خواهند با اعمال مختلف حواس خود را از افکار مربوط به بدشکلی ظاهر پرت کنند
مثلا ممکن است فرد با درس خواندن و یا با گوش دادن به موسیقی و غیره حواس خود را از هجوم این افکار پرت کند
معمولا این راهبرد ها باعث افزایش هیجان ناراحت کننده مثل افسردگی و اضطراب و یا باعث افزایش رفتارهای ایمنی (مانند، رفتارهای اجتنابی، اعمال وسواسی، پوشاندن نقص و اطمینان جویی) در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن می شوند
چون این راهبرد ها بطور موقتی اثرگذار هستند

پردازش اطلاعات، روشی (راهی) است که افراد اطلاعات را تفسیر می کنند
افراد مبتلا به اختلال بد شکلی بدن در مقایسه با افراد دیگر، به گونه ای متفاوت چیزهایی که دوست ندارند را تفسیر و نسبت به آن واکنش نشان می دهند و معمولا”افراد مبتلا، نقص ها یا حتی قسمتهای طبیعی بدن خود را به طور منفی ارزیابی می کنند

انواع افکار و تحریف های شناختی و عقاید فاجعه آمیز درباره ظاهر جسمانی می تواند منجر به شکل گیری اختلال بدشکلی بدن گردد (بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۱)
یکی از آن ها تحریف الزام به زیبایی است که، در گفتگوی خصوصی بدنی فرد منعکس می شود و به او می گوید که به خاطر قیافه خود نمی تواند کارهای معینی را انجام دهد
این تحریف، او را در زندانی قرار می دهد که خود با محدود کردن فعالیت ها و آرزو هایش به خاطر تصویر بدنی منفی که از آن رنج می برد، آن را ساخته است
تحریف الزام به زیبایی، نوعاً با کلماتی چون من نمی توانم شروع می شود
فرد خود را از رفتن به مکان های خاص، انجام کارهای خاص یا گذراندن وقت با افراد خاص منع می کند، زیرا فکر می کند که قیافه خوبی را که لازم است، ندارد
با خودش می گوید که نمی تواند لباسی با طرح یا رنگ خاص بپوشد
فعالیت های اجتماعی یا تفریح های خاصی را برای خودش منع می کند
تفکر من نمی توانم زمینه را برای این جمله که “من برای انجام فلان کار خیلی

هستم”، شکل می دهد
گاهی ممنوعیت ها موقتی است: “تا وقتی کاملاً لاغر نشده ام، نمی توانم شنا کنم” یا “تا وقتی ۴ یا ۵ کیلو وزن کم نکرده ام، نمی توانم به مهمانی بروم”
البته گاهی هم ممنوعیت های وابسته به زیبایی دائمی است: “با بازوهای لاغری که دارم، هرگز نمی توانم بلوزهای آستین کوتاه بپوشم”، یا “با این بدن زشتم، هرگز نمی توانم همسری داشته باشم”

ذهن خوانی احساس می کند همه در مورد او نظر می دهند و اگر کسی نگاهش کرد، معنی اش این است که قیافه اش زشت و به نقص او پی برده است
در یک مطالعه توسط کلرکین و تچمن[16] آن ها  سوءگیری های ادراکی و شناختی در اختلال بدشکلی بدن پرداختند
آن ها یافتند که افراد با علائم اختلال بدشکلی بدن معمولا یک روند تفکر منفی درباره ظاهر خود نسبت به افراد دیگر دارند
آن ها یافتند که افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن به «فرا ارزش» ظاهر فیزیکی خود متمایل می شوند
گرایش شناختی در افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن، «تفسیر ورودی بصری طبیعی، از قبیل: نقص جزئی، در راه مغرضانه ای است که منجر به عوارض رفتاری، احساسی و روانی منفی بیشتر می گردد» که با تعصب ادراکی اعتقاد بر این است که افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن ممکن است برداشت های تصویری تحریف شده داشته باشند
عوامل شناختی می توانند نقش مهمی در بیماران با علائم اختلال بدشکلی بدن بازی کنند
برای مثال، فردی که معتقد است بینی اش بزرگ است تمایل دارد که موقعیت های مبهم را به روشی تفسیر کند که باور هایش را تصدیق کند
برای مثال، او ممکن است لبخند دوستانه یک غریبه را شاهدی بر این بداند که اکثر افراد بینی او را ناخوشایند می دانند

افراد  مبتلا به اختلال بدشکلی بدن خودشان را با دیگران مقایسه می کنند و درگیر در مقایسات فراسوی خود هستند یا اهداف نامتناسب با ایده آل های غیرواقعی برای مقایسه انتخاب می کنند
در اختلال بدشکلی بدن، مقایسه ظاهر بر روی خصیصه های خاصی که بعنوان خصیصه نقص دار تلقی می شود، ظاهر می شود
کسانی که خصیصه های خودشان را خیلی غیرجذاب می دانند ممکن است آن ها را با خصیصه عادی قاطی و اشتباه کنند
اکثر این افرادی که خصیصه عادی دارند ممکن است تمایل به استانداردهای غیرواقعی و کمال گرایی داشته باشند
موقعی که در مقابل آینه هستند ممکن است خودشان را با دیگر تصاویر ذهنی مقایسه کنند
به طور متناوب مقایسه ها ممکن است با یک عکس قدیمی از خود یا با تصویری در رسانه جمعی صورت بگیرد (ویل، ۲۰۰۴)
دیگران به همان بی رحمی که فرد در مورد خود قضاوت می کند، قضاوت نمی کنند
مطالعات نشان می دهد بسیاری از افراد، در مورد خود خواستار کمال جسمانی بیشتری هستند تا آنچه که فکر می کنند دیگران از آن ها انتظار دارند
حتی در مقایسه با آنچه دیگران واقعاً از فرد انتظار دارند، افراد از خود انتظارات بیشتری دارند وافراد اغلب با واقعیت در تماس نیستند

تحریف، بی انصافی در مقایسه وضعیت ظاهری فرد را، در مقابل برخی از استانداردهای غیر منطقی یا بسیار نادر قرار داده و به مقایسه می پردازد
نتیجه این مقایسه خود محکوم گری است

مقایسه غیر منصفانه را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

۱- مقایسه با ایده آل های شخصی: مانند ” ای کاش موهای پرپشت تری داشتم “، یا ” ای کاش لاغر تر بودم”

۲- مقایسه با تصاویر رسانه ها: مقایسه ظاهری با مدل هایی که در رسانه ها تبلیغ می کنند

برای این کار ابتدا عکس تمام قد از مرد یا زنی را که نمونه زیبایی فیزیکی منطبق با استاندارد رسانه های جمعی است را تهیه و به دیوار اتاقش یا دیوار ذهنش حک می کند! ،سپس اندازه های بدن خود را می گیرد و با اندازه های بدن آن زن و مرد مقایسه می کند
انسان ها به طور فزآینده ای نیاز درونی را بر ای همانندسازی ظاهرشان با مدل های زیبایی خاص به عنوان یک عرف اجتماعی احساس می کنند
با این وجود، فهم حد و مرز بین آرزوی رایج برای بهبود ظاهر یک شخص و روان رنجوری، بسیار مهم است
نارضایتی افراطی از ظاهر ممکن است حالات روانی بیمارگونه را پنهان کند و غفلت از آن ممکن است عواقب پزشکی جدی را به همراه داشته باشد

3-مقایسه با افراد واقعی: مانند مقایسه با ظاهر یکی از آشنایانی که آرزو دارد قیافه ای مثل او داشته باشید

مشکل اینگونه مقایسه ها این است که افراد به ندرت، هر یک از ویژگی های جسمی خود را برای مقایسه برمی گزینند، بلکه معمولاً ویژگی هایی را که کمتر دوست دارند یا خصوصیتی را که بیشتر آزارشان می دهد برای مقایسه انتخاب می کنند

اشتغال ذهنی دائمی درباره نقص های فیزیکی ظاهری، اغلب به فاجعه انگاری آن ویژگی ها منجر می شود
یعنی فرد، برای مثال، به خودش می گوید، من چاق هستم ، من زشت هستم ، و دائم از این موضوع ناراحت است، اما در نظر نمی گیرد که حتی اگر چاق یا زشت باشد، آسمان به زمین نمی اید
چاقی و زشتی دو مفهوم نسبی هستند و بیش از ۹۷ درصد مردم متوسط و حتی کمتر از متوسط هستند، ولی تقریبا همه آن ها زندگی عادی دارند
(فاجعه انگاری، همانطور که قبلا گفتیم، یکی از انواع تحریف های شناختی است که در سایر اختلالات روانی نیز مشاهده می شود، و در زمانی روی می دهد که فرد فکر می کند همیشه بد ترین رویداد ها برایش اتفاق خواهد افتاد)

شناخت کمی در اختلال بدشکلی بدن، درباره فرآیندهای شناختی دیگر که کمک به طبیعت اشتغال ذهنی و تشابهات یا تفاوت های آن با نگرانی یا وسواس فکری_عملی می کندوجود دارد
برای مثال، این فرایند ممکن است فراشناخت؛ مقایسه با یک تصویر ذهنی درون ایده آل یا با دیگر افراد، و انتظار نگرانی در مورد حوادث آینده را شامل شود
بر اساس دیدگاه فرا شناختی هیجان ها و رفتارهای ایمنی (مانند وسواس ها) نتیجه افکار منفی نیستند بلکه تعامل متقابل دارند
برای مثال زمانی که فرد در مورد احساس ارزش خود دچار تهدید می شود تمرکز بر بدن و ظاهرش زیاد تر می شود و به دنبال آن فرد ممکن است به راهبرد های مختلفی دست بزند و یا ممکن است رفتاری مانند چک کردن خود در آینه را انجام دهد
ولز و متیوز[17] (۱۹۹۴) مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی را برای تبیین اختلالات روان شناختی ارائه دادند
این مدل، تعاملات علی دو جانبه بین عوامل چندگانه ی شناختی شامل باور ها، فراشناخت ها، کنترل توجه، پردازش پیوسته و خودتنظیمی را بیان می کند

پردازش پیوسته به صورت یک عملکرد خود تنظیمی فرا شناختی عمل می کند
به وجود آمدن پردازشی که باورهای منفی را رفع کند، بستگی به در دسترس بودن مفروضه های مهم نفی کننده یا عوامل شناختی درونی دارد
این عوامل درونی شامل موارد زیر است: ۱-شیوه پردازش، ۲-ظرفیت توجه و ۳-انعطاف پذیری

پردازش پیوسته شامل دو شیوه عمومی عینی و فرا شناختی می باشد
این شیوه ها پیامد های متفاوتی برای تغییر باور ها دارند
مخصوصا، پردازش در اختلالات هیجانی به این صورت است که شناخت، گویی بازتاب صحیحی را نسبت به تهدید ارائه می دهد، در نتیجه شخص شیوه عینی را به کار می برد و بر این باور است که ارزیابی ها و باور هایش نسبت به تهدید درست است

در بسیاری از موارد، بیماران مبتلا به اختلالات روان شناختی دارای شیوه مسلط عینی هستند و ممکن است فاقد منبع لازم برای پردازش فرا شناختی باشند
یکی از اهداف درمان روان شناختی در مورد اختلال بدشکلی بدن، تسهیل دسترسی به این شیوه های اخیر است

بر اساس مدل S-REF، احتمالا بیماران مبتلا به اختلال بد شکلی بدن در موارد زیر اختلال دارند

1_باورهای فرا شناختی (مثبت و منفی) مربوط به تنظیم و تفسیر شناخت های مربوط به بدشکلی ظاهر دارند
باورهای مثبت درباره نگرانی مربوط به بدشکلی ظاهر و باورهای منفی در مورد شناخت (مثل عدم کنترل و پیامد های منفی افکار مربوط به بدشکلی)

2_اختلال بدشکلی بدن با به کارگیری راهبردهای فرا شناختی ناسازگارانه کنترل فکر ارتباط دارد
این راهبرد ها از طریق تفکرات مکرر منفی مربوط به خود مثل نگرانی مشخص می شوند

3_استفاده مداوم از راهبرد های مقابله ای منفی (نگرانی یا نشخوار فکری) تاثیرات زبان آوری بر شناخت و نحوه خود تنظیمی بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن دارند

4_ آشفتگی هیجانی، بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن را گرفتار یک حالت خود پردازش منفی می کند، به طوری که شخص نمی تواند خود را از این حالت خلاص کند
در نتیجه قضاوت های روان شناختی افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن از کارآمدی شناختشان می کاهد

برخی از بررسی ها در بیماران بد شکلی بدن که با مولفه های فرا شناختی ارتباط داشتند به قرار زیر می باشد:

در سال های اخیر بررسی الگوهای تفکر در اختلالات هیجانی و بررسی افکار ناخواسته و نقش آن در اختلالات هیجانی مورد توجه پژوهشگران بالینی قرار گرفته است و با توجه به مطالعاتی که انجام شده، آشکار شده است که الگوهای تفکر و فراشناخت در افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن متفاوت از دیگر افراد می باشد (کوپر[18] و عثمان، ۲۰۰۷)

در مطالعه ربیعی و همکاران (۱۳۸۸)، افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن، از لحاظ کنترل کردن فکر در مورد بدشکلی ظاهر، باورهای مثبت و منفی درباره نگرانی نسبت به بدشکلی ظاهر، راهبردهای کنترل فرا شناختی، رفتارهای ایمنی نسبت به افراد گروه کنترل در افکار و تصاویر در مورد بدشکلی ظاهر و عینیت دادن به افکار و تصاویر مربوط به بدشکلی ظاهر خودشان متفاوت می باشند
دانش فرا شناختی، به باور ها و نظریاتی که افراد درباره شناختشان دارند، اشاره می کند
که این باور ها یا مثبت می باشند و یا منفی مانند باورهای درباره معنای انواع خاص افکار و باور ها، مانند تفکر و نگرانی باعث نتایج مثبت و جلوگیری از خطر می شود و یا منفی می باشد مثل تفکر و تصاویر ذهنی خطرناک و کنترل ناپذیر می باشد (ولز، ۱۹۹۵، کارت رایت هاتون و ولز[19]،۱۹۹7 به نقل ار ربیعی )
علاوه بر این، ویل (۲۰۰۴)، نشان داد که افراد با اختلال بدشکلی بدن باور بنیادی به اهمیت بیش از اندازه ملاک زیبایی دارند
راهبردهای کنترل فرا شناختی، پاسخ هایی هستند که افراد برای کنترل فعالیت های سیستم شناختیشان به کار می برند
این راهبرد ها ممکن است راهبرد های فکری را شدت بخشند یا سرکوب کنند و یا فرایند های نظارتی را افزایش دهند (ولز و متیوز، ۱۹۹۶)

در یک مطالعه تحلیل عامل، ولز و دیویس[20] (۱۹۹۴)، پنج راهبرد کنترل فکر را که توسط پرسشنامه کنترل فکر اندازه گیری می شد، معرفی کردند
این راهبرد ها شامل ارزیابی مجدد، تنبیه، کنترل اجتماعی، نگرانی و حواس پرتی است
علاوه بر این، افراد پریشان و تحت فشار، اغلب درگیر راهبردهای مقابله ای توجهی نظارت بر تهدیدی هستند که با نگرانی های شخص آن ها هماهنگی است
همچنین نشخوار فکری نیز جزء راهبرد های مشکل ساز کنترل فرا شناختی می باشد
رفتارهای ایمنی مشکل ساز، پاسخ هایی است که باعث حفظ شناخت اشتباه و اصلاح نشدن باورهای نادرست فرا شناختی می شود، مانند اجتناب از موقعیت های اجتماعی (کوپر و عثمان، ۲۰۰۷) و عینیت دادن به افکار و تصاویر ذهنی می شود
راچمن و شافران[21] (۱۹۹۹) بیان داشتند که این اصطلاح امروزه برای توصیف این باور به کار می رود که افکار و تصاویر ذهنی مزاحم (یک فرد) می تواند مستقیما بر وقایع خارجی اثر بگذارد و یا دلالت بر این باور دارد که داشتن این گونه افکار مزاحم برابر با یک عمل واقعی است و به آن عینیت بخشیده می شود( خرمدل، ربیعی و همکاران ،۱۳۸۹)

ویل (۲۰۰۴) نشان داد که افراد مبتلا به بیماری اختلال بدشکلی بدن نسبت به تصویر بدنی خودشان، دریافت تحریف شده ای دارند و بیش از اندازه نسبت به بدن خودشان متمرکز می شوند و علاوه بر این ها، ارزیابی منفی نسبت به افکار و تصاویر مربوط به ظاهر خودشان دارند و از رفتارهای ایمنی مثل، اجتناب بیشتر از افراد دیگراستفاده می کنند
همچنین مور[22] و همکارانش (۲۰۰۲)، نشان دادند که افراد با اختلال بدشکلی بدن توجه و خود هوشیاری بیشتری نسبت به بدن خود دارند
ایزولد[23] و همکارانش (۲۰۰۸) نشان دادند که بین علائم اختلال بدشکلی بدن، تصویر تحریف شده بدن و خود هوشیاری ارتباط معناداری وجود دارد
تحقیق آن ها نشان داد که افراد با اختلال بدشکلی بدن نسبت به سایر افراد بیشتر به ظاهر و قیافه خود حساس هستند و بیشتر در آینه خود را چک می کنند
همچنین تحقیق ایزولد و همکارانش (۲۰۰۸) نشان داد که این افراد نسبت به این افکار و تصاویر شک و تردید نمی کنند و به عبارتی دیگر عینیت بیشتری به افکار و تصاویر مربوط به ظاهر خودشان نشان می دهند
ارزیابی منفی و قضاوت زیبا شناختی از تصویر ذهنی، بوسیله فرض ها و ارزش ها در مورد اهمیت ظاهر فعال می شود
در افراد مبتلا، زیبایی ظاهر از لحاظ اهمیت در مرکز حیطه شخصیت قرار می گیرد (ویل، ۲۰۰۱)
اصطلاح حیطه شناختی[24] برای اولین بار توسط بک (۱۹۷۶)، برای توصیف روش شخص برای معنادهی حوادث یا اشیا اطراف خودش استفاده شد
در مرکز حیطه شخصی، مشخصات شخصیت، اسنادهای فیزیکی او، اهداف و ارزش های او قرار دارند
حیطه کناری (محیطی) نیز شامل اشیا جاندار و سرمایه های فرد مانند خانواده، دوستان و دارایی است
یک ارزش، موقعی برای فرد ایده آل می شود که ارزش، بیش از اندازه مهم و به عنوان خود تعریف شود و یا هویتی از فرد یا در مرکز قلمرو شخصیت قرار می گیرد
ارزش ایده آل در اختلال بدشکلی بدن معمولا شامل اهمیت ظاهر می باشد ولی از دیگر ارزش ها می توان پذیرش اجتماعی، کمال گرایی، تناسب و جوانی را نام برد
بدون این نوع ارزش های ایده آل، افراد به یک طریقی می توانند با تصویر بدنی تحریف شده انطباق پیدا کنند و افراد مبتلا به بدشکلی ممکن است خودشان را بپذیرند و کمتر خود– هشیار شوند (پرترایج، ۱۹۹۰)
قواعد و فرض های شرطی در مورد ظاهر یک فرد، بوسیله میزان ارزش و اهمیت ظاهر برای هویت یک فرد، هدایت خواهد شد
این فرض ها شامل: اگر من جذاب نباشم پس زندگی ارزش زیستن ندارد، اگر من نقص ظاهری داشته باشم پس در تمام زندگی ام تنها خواهم ماند، یا من تنها موقعی می توانم کاری انجام دهم که احساس کاملا راحتی در مورد ظاهرم داشته باشم، هستند (ویل و همکاران، ۱۹۹۶)
گرمیا[25] و نظیر اغلو (۲۰۰۱)، فرض های دیگری مانند: “اگر من خوب به نظر بیایم، کل زندگی ام بهتر خواهد شد ” ، ” چگونگی احساس من در مورد خودم به عنوان یک شخص، بستگی به احساسم در مورد این دارد که چگونه دیده می شوم ” را آشکار کردند

اعتقادات هسته ای بر اساس عوامل زیر فعال می شوند:1) احساس شکست یا بی کفایتی عمومی2) احساس بی ارزش 3)احساس زشتی، نفرت انگیز یا ناهنجار بود4) احساس غیر قابل پذیرش یا متنفر بودن 5) احساس طرد شدن بوسیله دیگران و بقیه زندگی را تنها ماندن (عثمان و همکاران، ۲۰۰۳)
اکثر اعتقادات هسته ای فقط مخصوص اختلال بدشکلی بدن نیستند بلکه عموما آن ها در افسردگی و اختلالات شخصیت هم وجود دارند
این مدل پیش بینی می کند که فعال شدن ارزیابی منفی یک پسخوراند منفی و توجه متمرکز بر خود بر روی تصویر ذهنی را افزایش خواهد داد

هیجان ها، در اختلال بدشکلی بدن پیچیده و وابسته به ارزیابی از حوادث و موقعیت ها می باشد
این هیجان ها عبارتند از:1)شرمندگی درونی (یا تنفر از خود) در زمانی که خود را با دیگران مقایسه و در سطح پایین تری درجه بندی بکنند2) شرمندگی بیرونی و انتظار اضطراب اجتماعی براساس آنکه دیگران احتمالا چطور آن ها را وارسی و یا نسبت به آن ها خصومت یا طرد می کنند 3)افسردگی و درماندگی در شکست شخصی برای رسیدن به استاندارد های زیبایی خودش، زندگی در انزوای اجتماعی، تعارضات بین فردی و نقص در رابطه ها4)خشم و ناکامی به خاطر آسیب هایی که به ظاهر خود می رسانند (مانند جراحی خود یا برداشتن پوست)؛ دیگران، نگرانی آن ها را نمی فهمند و یا با آن ها موافق نیستند؛ یا پول برای جراحی زیبایی ندارند و یا جراحی زیبایی برای آن ها رضایت خاطر بدست نمی آورد
اشتباه در آسیب رساندن به ظاهر یک فرد بوسیله خود فرد یا در حین جستجوی جراحی زیبایی اتفاق می افتد
تعجب آور نیست که این اختلال با افزایش درماندگی و شرمساری، درجه بالایی از همایندی با افسردگی و ریسک خطر خودکشی داشته باشد (فیلیپس و همکاران، ۱۹۹۳؛ ویل و همکاران، ۱۹۹۶)
از لحاظ دیگر، حلقه پسخوراند منفی به عنوان افزایش در برانگیختگی هیجانی، گرایش به افزایش بسامد و شدت ارزیابی منفی از تصویر بدن افزایش توجه متمرکز بر خود، خواهد شد

اختلال بدشکلی بدن به طور مکرر بر روی طیف وسواس فکری_عملی مفهوم سازی شده است که این تا حدی به خاطر آسیب شناسی مشابه آن ها می باشد (مانند رفتارهای وسواسی، چک کردن در آینه)، که به طور وسیعی در اکثر اندازه گیری ها (مثل مقیاس اصلاح شده وسواس فکری جبری یل – براون) برای اختلال بدشکلی بدن جا داده شده است (فیلیپس و همکاران، ۱۹۹۷)
با این حال، همه راهبردهای رفتاری که برای کاهش احتمال خطر در موقعیت های خطرناک به کار می روند مانند گریز و اجتناب که بوسیله افراد مبتلا استفاده می شود، به عنوان رفتارهای ایمنی (سالکوس کیس، ۱۹۹۱، ۱۹۹۶) یا از دیدگاه روان شناسی تکاملی، بعنوان رفتارهای تسلیم وارونه تعریف شده است (الان و گیلبرت[26]، ۱۹۹۷؛ گیلبرت، ۲۰۰۰؛ هارپر[27]، ۱۹۸۵)
به طور سنتی رفتارهای ایمنی، برای همه اختلالات اضطرابی به عنوان عملی است که در درون موقعیت ها برای جلوگیری از ترس های فاجعه آمیز، طراحی شده است
اساس رفتارهای تسلیم وارانه در موقعیت های اجتماعی، به جای رفتارهای جویندگی، محدود کردن این رفتار ها می باشد (گیلبرت، ۲۰۰۰)
رفتارهای ایمنی یا تسلیم وارونه عبارتند از،1) فعال شدن رفتارهای گریز یا اجتناب در زمانی که غرق در هیجان می باشند،2) رفتارهای محتاطانه مانند پنهان سازی برای کاهش وارسی دیگران،3)رفتارهای وسواسی که تکرار می شوند تا شخص احساس راحتی یا درست بودن پیدا کند
رفتارهای ایمنی اغلب خصیصه فردی و معنای شخصی برای افراد دارد
بنابراین یک زن ممکن است به طور افراطی چهره خود را بپوشاند و دیگری ممکن است از دیگران اجتناب بکند زیرا که معتقد است توجه آن ها متمرکز او باشد
رفتارهای ایمنی در اختلال بدشکلی بدن عموما با افراد منطبق می باشند، برای اجتناب فکر درباره یک خصیصه، تغییر یک خصیصه، پنهان کردن یک خصیصه، منحرف کردن توجه از یک خصیصه یا کاهش دادن ناایمنی یا پریشانی درباره یک تصویر
مثال های متنوع از رفتارهای ایمنی در زیر فراهم شده است 1) یک مردی که همه عکس های خودش را پاره می کند تا از تفکر در مورد برداشت اشتباه خود جلوگیری کند2) زنی که زمان زیادی را صرف استفاده از مواد آرایشی برای پوشاندن نقص های چهره خودش می کند چرا که معتقد است تعداد زیادی چین و چروک در چهره اش دارد 3) مردی که همه مو هایش را می تراشد و خالکوبی بزرگی می کند تا توجه عموم را از عیب بینی خود منحرف کند با این عمل خود – هوشیاری خودش را افزایش می دهد و ارزیابی منفی از ظاهر خودش را بوسیله دیگران جذب می کند4) مردی که با بینی خودش اشتغال ذهنی دارد در زمانی که در مقابل آینه ایستاده به طور ذهنی جراحی پوستی انجام می دهد تا به احساس آرامش برسد
این عمل مشابه وارسی و شستشوی وسواسی در اختلال وسواس فکری_عملی می باشد که شخص برای پایان دادن مسئله مشکل ساز اعمال وسواسی انجام می دهد تا به آرامش یا اطمینان مطلق (ساکلوس کیس، ۱۹۹۵)، یا احساس درست بودن برسد (یریا – توبیس و نظیر اغلو، ۲۰۰۰)
اهمیت این مدل در این است که حلقه پسخوراند دیگری هم وجود دارد
رفتارهای ایمنی ممکن است به طور مختصر پریشانی یا ناایمنی را کاهش دهد اما متقابلا خود – هوشیاری، اشتغال ذهنی و ارزیابی منفی را تولید و افزایش می دهد
به علاوه، رفتارهای ایمنی،1) شامل شمار زیادی تلاش توجه ذهنی است که وسیله ای برای کاهش ظرفیت اطلاعات بیرونی می باشد،2) اغلب منجر به نظارت بیشتر می شود (مانند وارسی کردن در آینه،3) ممکن است به طور عینی منجر به بد تر شدن ظاهر فرد شود (برای مثال، برداشتن پوست) ،4)افزایش توجه دیگران به ظاهر فرد (برای مثال شخصی ممکن است مدام دست خود را در مقابل چهره خود نگه دارد (ویل، ۲۰۰۴)

2-2-4- عوامل خطرزای فرهنگی-اجتماعی

 

به نظر می رسد که اختلال بدشکلی بدن ، در بستر اجتماعی _ فرهنگی روی می دهد که برای جذابیت و زیبایی ارزش زیادی قائل است (بالمن، ویلهلم، ۲۰۰۴)
کش و گرانت (۱۹۹۶) عنوان می کنند، زمانی که فرهنگ جامعه بر جذابیت ظاهری مخصوصا برای زنان تأکید نماید، به تدریج زمینه نگرانی از تصویر بدنی فراهم می شود
و این نگرانی ها درباره ظاهر بدنی و اهمیت جلوه جسمانی مناسب، ممکن است بر اشتغال ذهنی درباره زشتی جسمی خیالی تاثیر گذاشته یا آن ها را تشدید کند (روزنهان، سلیگمن ترجمه دهقانی ۱۳۸۴)
اهمیتی که اجتماع به ظاهر یا زیبایی می دهد فرد را مجبور می سازد، بدنش را با ایده آل های فرهنگی و اجتماعی مقایسه کند و بر نگرانی درباره ظاهر یا اختلال بدشکلی بدن تاثیر می گذارد و تاکید اجتماع بر روی جذابیت، در شکل گیری اختلال بدشکلی بدن نقش دارد (فیلیپس، ۱۹۹۶)

در سالهای اخیر در فشار اجتماعی بر تصویر بدنی به میزان قابل توجهی در ارتباط با وزن و شکل و تناسب بدن مطرح است و برای بسیاری از زنان یک بدن ایده آل و زیبا مطابق با معیارهای اجتماعی روز، داشتن بدنی لاغر و کمتر عضلانی است درحالیکه برای مردان داشتن بدنی با ماهیچه های بزرگ تر، ایده آل محسوب می شود (رایت ، ۱۹۷۵ به نقل از حسینی و همکاران، ۱۳۸۹)
فشارهای اجتماعی باعث می شود که فرد نسبت به ظاهر خود احساس ناراحتی و ناامنی کند، زیرا کمتر کسی از اندام یا چهره ایده آل برخوردار است و حتی گاهی علی رغم داشتن چهره یا اندامی زیبا ممکن است به دلیل تفاوت با آنچه که مورد پسند اجتماع است خود را محبوب یا دوست داشتنی احساس نکند

پایین آمدن عزت نفس فرد سبب تشدید اضطراب می شود
فردی که عزت نفس پایینی دارد کمتر به خود متکی بوده و مداوم در جستجوی تایید دیگران است و در بخشی از این تایید نیز ارزیابی دیگران از ظاهر خود را مد نظر قرار می دهد
از سوی دیگر افرادی که اعتماد به نفس کمی دارند و به دنبال تایید دیگران هستند، ممکن است به همین دلیل خود را در معرض روابط بی حد و مرز و نامشخص قرار دهند، به این امید که با گرفتن تایید و تحسین دیگران خود را راضی ساخته و اثبات کنند که جذاب هستند، در حالی که این اقدام علاوه بر آسیب هایی که ممکن است به آن ها وارد کند، اوضاع را وخیم تر می سازد، و تمایل او را برای دریافت بازخوردهای بیشتر از دیگران بیشتر می کند
درگیر بودن در یک رابطه می تواند باعث بروز یا رشد اختلال بد شکلی بدن گردد
برای مثال، پژوهش شیتس و اجمر در سال ۲۰۰۵ نشان داده است که حداقل ۳۰ درصد افرادی که درگیر رابطه با جنس مخالف هستند از شریک خود تقاضای تغییر وزن و ظاهر می کنند که این به نوبه خود بر رضایت فرد از رابطه تاثیر می گذارد
همچنین در پژوهش دیگری مشخص شد که وقتی فرد برای تغییر دادن وزن یا ظاهر خود تحت فشار قرار می گیرد باعث می شود که فرد احساس نماید که پذیرفته شده نیست و از ظاهر و اندام خود ناراضی شود
نارضایتی از چهره، ظاهر و اندام می تواند تاثیر زیادی بر زندگی افراد بگذارد
این تاثیر طیف وسیعی را از یک غم و ناراحتی زودگذر تا جراحی های پر خرج زیبایی شامل می شود
گاهی هم این رابطه به طور غیرمستقیم تاثیر خود را بر فرد می گذارد
برای مثال، تجربه مورد خیانت واقع شدن یا آگاهی از این نکته که فرد مقابل به افراد دیگری نیز توجه دارد به خودی خود می تواند باعث نارضایتی فرد از ظاهر و اندام خود شود، زیرا ممکن است فرد تقصیر مسئله را به گردن بگیرد و احساس کند که این مسئله به دلیل کمبودی در خود او به خصوص کمبودی در ظاهر یا اندام است که این باعث کاهش احساس عدم اعتماد به نفس و واکنش های شدیدی مانند برقراری ارتباط با دیگران به منظور اثبات دوباره محبوب بودن، جراحی های پلاستیک و غیره شود
البته ممکن است عکس این نیز رخ دهد، فردی که از تعداد معدودی، بازخورد منفی دریافت کرده است (اتفاقی که ممکن است برای هر فردی رخ دهد) به دلیل حساسیت و آسیب پذیری نسبت به این واکنش ها و ترس از طرد شدن توسط دیگران تصمیم به کناره گیری از دیگران گرفته و به کلی منزوی شود که این، فرد را به نوبه خود در چرخه معیوب شکست و طرد قرار می دهد

علت دیگری که در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است رسانه ها است که فشار زیادی برای بودن در یک سایز و نوع خاص بدنی اعمال می کنند و مواردی مثل عروسک های باربی و اشخاص انیمیشنی تمایلی را در کودکان ایجاد می کنند که بایستی در سایز مشخص و ظاهر معینی باشند
یک رسانه ها معمولا”پیوسته، مدگرایی و پدیده مانکنیسم را ترویج می کنند
و به دست آوردن استانداردهای بدنی، مستلزم رعایت الگوهای مصرفی خاصی است که در بازار سرمایه داری تعیین می شوند
در سیستم سرمایه داری برای افزایش سود دائما لباس و مد و آرایش های افراطی را تبلیغ و ارزش گذاری می کنند به بیانی دیگر، فرهنگ مصرفی انسان ها را تشویق می کند تا پوست، مخصوصاً پوست زنانه، را به گونه ای تلقی کننند که لازم است همواره به منظور حفاظت در برابر گذر زمان روی آن کار مداوم صورت پذیرد تا بدین ترتیب پوست بتواند ویژگی تفاوت جنسیتی خود را در قالب نرمی احساس و حفظ نماید
در دهه های اخیر تعداد زیادی از رسانه ها، جوامع را به وسیله ایده ال های زیبایی تبلیغاتی برای رسیدن به زیبائی بمباران کرده اند(سارور و همکاران، ۲۰۰۴؛ فیلیپس و همکاران، ۱۹۹۶)
اصالت یافتن زیبایی چهره و تناسب اندام از طریق رسانه ها خود باعث بروز تغییرات عمیقی در سبک زندگی و نگاه افراد به زندگی شده است
این نگاه حتی بر روی ازدواج و همسرگزینی افراد نیز ناخودآگاه اثر گذاشته است
به نحوی که یکی از مهم ترین  ملاک ها در همسر گزینی اکنون زیبایی و اندام متناسب محسوب می شود
به طور ویژه به نظر می رسد که تصاویر و پیام رسانه ای، باعث افزایش باورهای غلط بیماران مبتلا به اختلال بد شکلی بدن می گردد (فیلیپس و همکاران، ۱۹۹۶)
مطالعات بر روی مردان و زنان بزرگسال نشان می دهد که در معرض ایده آل های بدنی قرار گرفتن باعث افزایش نارضایتی از ظاهر آن ها می شود
در حدود یک چهارم افراد در مطالعات فیلیپس (  )علت اصلی علائم اختلال بدشکلی بدن خودشان را تمرکز رسانه بر روی زیبایی ظاهر می دانند
بدشکلی هراسی عضله به نظر می رسد، نتیجه فشار اجتماعی-فرهنگی باشد و تبلیغات رسانه ها تا همین چند سال پیش خیلی کمیاب بود، ولی پیام های کنونی رسانه برای اینکه مردان بهتر است که بزرگ عضلانی باشند باعث شده است تا بروز و آسیب پذیری به این نوع اختلال بدشکلی بدن افزایش پیدا کند (فیلیپس، ۲۰۰۹)
اگرچه نارضایتی بدن ممکن است از قدیم به عنوان یک مشکل غربی محسوب شده باشد، اما افزایش تبلیغ فرهنگ غرب به وسیله رسانه ها ممکن است تغییراتی را در ارزش های فرهنگی جوامع و کشورهای شرقی ایجاد کند، تحقیقاتی که بین دانشجویان زن و مرد چین انجام شده، نشان داد که افزایش تاثیر فرهنگ غرب ممکن است لاغری و کم کردن وزن در شرق را تحریک کند (یانگ[28] و همکاران، ۲۰۰۵)
با این حال، فشارهای رسانه ای و اجتماعی- فرهنگی نمی تواند تنها علت اختلال بدشکلی بدن باشد چرا که اختلال بدشکلی بدن از سال های قبل توصیف شده و بنابراین وجود داشته است، بدون اینکه رسانه ها و آگهی های خبری قدرت امروزه را داشته باشد
علاوه بر این، اختلال بدشکلی بدن حتی در اجتماع هایی که رسانه ها کم رنگ و حتی وجود ندارد هم دیده می شود
به هر حال به دلیل پیچیدگی اختلال بد شکلی بدن و این حقیقت که این بیماری قرن ها قبل از افزایش توجه رسانه ها و آگهی های رسانه ای وجود داشته است در اینکه بتوان رسانه ها را عامل تاثیر گذار مستقیمی بر افزایش اختلال بدشکلی بدن دانست

[1] Observer perspective

[2] Field perspective

[3] Stopa

[4] Ingram

[5] Woodruff_Borden

[6] Veale&Riley

[7] Osman

[8] Arnitz&Weertman

[9] Beck

[10]Layden

[11] Smucker&Niederee

[12] Bogels

[13] Wells

[14] Etu&Gray

[15] Gordon

[16] Clerkin& Teachman

[17] Matthews

[18]  Cooper& Osman

[19]  Cartwright-Hatton&Wells

[20] Davies

[21] Rachman& Shafran

[22] Mor

[23] Isolde

[24] Personal domain

[25] Geremia

[26] Gilbert

[27] Harper

[28] Young