ارتباط نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه

دانلود پایان نامه
یانگ(1999) بحث تغییر و غیر فعال کردن طرحواره­های ناسازگار اولیه را طرح می­کند. طرحواره­های ناسازگار اولیه قدیمی­ترین مولفه­های شناختی محسوب می­شوند و حتی گاهی اوقات پیش از آن که کودک زبان را بیاموزد، شکل می­گیرند (طرحواره­های پیش کلامی) و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش اطلاعات در زیر آستانه، عمل می­کنند. پردازش طرحواره­ها به راحتی و بدون این که نیازمند توجه از سوی فرد باشد صورت می­گیرد و حالتی خودآیند دارد. بعضی افراد به خاطر تجارب کودکی منفی، طرحواره­های ناسازگار اولیه را ایجاد می­کنند که به شیوه تفکر، احساس و رفتار آن­ها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه­های زندگی­شان تأثیر می­گذارد. یانگ معتقد است که طرحواره­ها به دلیل ارضاء نشدن نیاز­های هیجانی اساسی دوران کودکی بوجود می آیندکه این نیازها عبارتند از: دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی، تفاوت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجان­های سالم، خودانگیختگی و تفریح، محدودیت­های واقع بینانه و خویشتن داری(یانگ و همکاران، 2003، ترجمه­ی حمید پور و اندوز، 1392). اما طرحواره­های اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول ازارضاء نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای هیجانی در دوران کودکی سرچشمه می­گیرد (ژانگ وهه،2010).

 

2-3 بخش دوم : طرحواره­های ناسازگار اولیه

2-3-1 مقدمه

طرحواره ها را می توان ساختارهایی برای بازیابی مفاهیم کلی ذخیره شده در حافظه، یا مجموعه ی سازمان یافته ای از اطلاعات، باورها و فرضها دانست، محتوای هر طرحواره از طریق تجربه ­های زندگی فردی ساخته و پرداخته می شود، سازمان می یابد، در ادراک و ارزیابی اطلاعات جدید مورد استفاده قرار می گیرد . طرحواره ها طرز برخورد و نگرش شخص نسبت به خویشتن، جهان و آینده تعیین می شود اگر این طرحواره ها طبیعی و مثبت باشند، گرایش فرد نسبت به همه چیز مثبت، امیدورانه و موفقیت آمیز خواهد بود وگرنه چنین کسی خود را ناتوان، بی کفایت و بی ارزش خواهد پنداشت و بنابراین احساس خواهد کرد که در برخورد با مشکلات موانع نفوذ ناپذیری بر سر راه او قرار دارد و هر کاری بکند با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد از این رهگذر فرد نسبت به جهان پیرامون، خویشتن و آینده نگرش منفی پیدا می کند (یانگ و همکاران، 2003، ترجمه­ی حمید پور و اندوز، 1392).

 

2-3-2 طرحواره[1]:

طرحواره الگوی ثابت و درازمدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی نیز ادامه یافته است. ما از طریق این طرحواره ها به جهان نگاه می کنیم، طرحواره ها باورها و احساسات مهمی در مورد خود و محیط می باشند که افراد آنها را بدون چون و چرا پذیرفته اند آنها خود تداوم بخشند و در برابر تغییر مقاومت زیادی نشان می دهند. معمولاً این طرحواره ها به غیر از بافت درمانی در جای دیگری تغییر نمی کنند. حتی موفقیت قاطع در زندگی نیز برای تغییر آنها کافی به نظر نمی رسند طرحواره ها برای زنده ماندنشان می جنگند و اغلب در این راه موفق اند. تفکر هر فردی دارای سه سطح می باشد: نخستین سطح که نسبتاً به راحتی دست یافتنی است، افکار سطحی را شامل می شود که آنها را افکار خودآیند می نامد. دومین سطح شامل باورهایی است که نسبت به سطح اول عمیق تر است. سطح سوم در واقع، هسته مرکزی همه افکار، تصورات و باورهای انعطاف ناپذیر را تشکیل می دهند و «طرحواره» نامیده می شود. طرحواره در واقع کارگران پشت صحنه ای است که افکار خودآیند و باورها را هدایت می کند. طرحواره های افسردگی شامل فرضیه های اساسی هستند مبنی بر اینکه «خود» ناتوان، دنیای بیرون پر از مشکلات و آینده ناامید کننده است (یانگ، 1990).

یانگ معتقد است که طرحواره الگوی ثابت و درازمدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی نیز ادامه یافته است. ما از طریق این طرحواره ها به جهان نگاه می کنیم، طرحواره ها باورها و احساسات مهمی در مورد خود و محیط می باشند که افراد آنها را بدون چون و چرا پذیرفته اند آنها خود تداوم بخشند و در برابر تغییر مقاومت زیادی نشان می دهند. معمولاً این طرحواره ها به غیر از بافت درمانی در جای دیگری تغییر نمی کنند. حتی موفقیت قاطع در زندگی نیز برای تغییر آنها کافی به نظر نمی رسند طرحواره ها برای زنده ماندنشان می جنگند و اغلب در این راه موفق اند (یانگ و همکاران، 2003، ترجمه­ی حمید پور و اندوز، 1392).

طرحواره­ها با توجه به پنج نیاز اصلی (تحولی) :1- پیوستگی و پذیرش 2- خودگردانی و استقلال 3- محدودیتهای منطقی 4- خود جهت مندی 5- بیان خود و خود انگیختگی، به پنج حوزه وسیع نقسیم می­شوند. اگر این پنج نیاز تحولی درکودک از سوی والدین ارضاء نشود، به ترتیب این طرحواره­ها (1- بریدگی و طرد 2- خودگردانی مختل 3- محدودیتهای غیرمنطقی 4- دیگرجهت مندی 5- بازداری و نگرانی مداوم) به وجود می­آیند. پس هنگامی که رفتار والدین و شرایط محیط در حد  بهینه و مطلوب باشد، در ساختار شخصیت کودکان در این پنج حوزه شیوه و الگویی بهنجار ساخته می­شود . چنانچه والدین و شرایط محیط در حد بهینه و مطلوب نباشد کودک مستعد ایجاد طرحواره­های ناکارآمد اولیه در یک یا چند حوزه می­شود و هسته مرکزی شخصیت انسان را تشکیل می­دهند (یانگ، 1999).

طرحواره: واژه طرحواره در روان شناسی و به طور گسترده­تر در حوزه­ی شناختی، تاریخچه­ای غنی و برجسته دارد. در حوضه­ی رشد شناختی، طرحواره را به صورت قالبی در نظر می­گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می­گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. علاوه بر این، ادراک از طریق طرح واره، واسطه­مندی می­شود و پاسخهای افراد نیز توسط طرحواره جهت پیدا می­کنند. طرحواره، بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کننده­ی یک واقعه است. به عبارت دیگر، طرحی کلی از عناصر برجسته­ی یک واقعه را طرحواره می­گویند (یانگ و همکاران، 2003، ترجمه­ی حمیدپور و اندوز، 1392).