ارشد پایان نامه صمیمیت اجتماعی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

طرح پژوهش

در این پژوهش از روش نیمه تجربی استفاده می شود که در آن یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل یا گواه وجود دارد.

نمودار طرح به شکل زیر می باشد:

پیش آزمون          متغیر مستقل               پس آزمون              انتخاب تصادفی           گروه ها

T1                      X                         T2                        R                                    آزمایش

T1         –                           T2                        R                                گواه

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دبیرستان شهید بهشتی شهر شیراز می باشد که جمعا 112 نفرهستند.

حجم نمونه و روش نمونه گیری

شیوه نمونه گیری به کار برده در پژوهش حاضر، نمونه گیری در دسترس می باشد به طوری که از تمامی دانش آموزان مدرسه شهید بهشتی آزمون مقیاس خشم اسپیلبرگر گرفته می شود تا دانش آموزانی که نمره خشم آنها در رتبه درصدی 52 و بالاتر قرار دارند، مشخص شوند سپس از میان آنها به صورت تصادفی18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و بالاخره آنها به صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند (هر گروه9نفر).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *