اساسى ترین هدف در تشکیل خونواده

دانلود پایان نامه

خونواده

   2-9- شکل های جور واجور خونواده

خونواده

در چند دهه اخیر با تحولات بسیاری در فرهنگ جهانی در غرب، تصویر خونواده در معرض تغییراتی شده. به عبارتی، شدیدا در حال کوچک شدن و از بین رفتنه. ویژگی زندگی خانوادگی در این قرن، الگوی بسیار جور واجور و جدید اینه؛ برای مثال، اگه قبلاً خونواده های سه نسلی و هسته ای داشتیم، الان در فرهنگ غرب خصوصاً با خونواده های هسته ای کوچک شده، یدونه والدی، خونواده بدون بچه، زندگی مجردی، ازدواج های دوباره و پدر خواندگی و مادر بزرگی، خونواده های چند نسلی، ازدواج های قراردادی، جز سنتی و هم زیستی هم جنس گرایان و … مواجه هستیم که طبق خلأها و نیازهای افراد و شرایط فرهنگی و اجتماعی اونا در حال شکل گرفتن ان (نفر، 1391).

ازدواج

در ایران هم با در نظر گرفتن شرایط جدید، خونواده تغییرات زیادی داشته اما هنوز اون تنوع و تعددی رو که در خونواده غرب پیدا کردهه، نداره. در ایران، خونواده هنوز چارچوب قانونی، شرعی، عرفی و فرهنگی خودشو حفظ کردهه؛ یعنی، هنوز ما خونواده رو از جنبه های جور واجور قانونی، عرفی و شرعی می بینیم. در عین حال ظهور خونواده هایی با روابط جدید مشاهده می شه، روابطی که ناشی از طلاقه. مثلا گونه هایی از خونواده به قرار پایین هستن: خونواده یدونه والدینی، خونواده یدونه نوازان که در این      خونواده ها، افراد تنها زندگی می کنن؛ خونواده های هم اضافه کرد. این خونواده ها که اعضای اونا بسیار و بیشتر نامتجانس ان، تشکیل شدن از زن و مردی که قبلاً ازدواج کرده و طلاق گرفتن و بچه یا فرزندانی از ازدواج قبلی با خود دارن و بعد بچه یا فرزندانی از خونواده جدید به اونا اضافه می شه. (در این خونواده ها سه دسته بچه زندگی می کنن: فرزندانی که زن خونه جدید می بیاره، فرزندانی که مرد می بیاره و فرزندان مشترک زن و مرد که در این خونواده به وجود می آیند).

ازدواج

در عین حال در ایران هم در بعضی مناطق، خونواده به فامیل و خویشاوندان درجه یک، پدر و مادر و فرزندان پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و عمو، خاله و دایی گفته می شه. در بعضی دیگر از مناطق، به ویژه مناطق شهری، خونواده شامل اعضای اصلی یعنی والدین و فرزندان می شه؛ یعنی خونواده     هسته ای (نفر، 1391).

خونواده

 

 

 

 

 

   2-10- هدف از تشکیل خونواده

خونواده

از نگاه کسانى که براى خونواده پاکی قائل نیستن، هدف اصلى از تشکیل خونواده، بهره گیرى از تمتّعات جنسىه؛ بلکه در بسیارى از موارد، هدفى جز این وجود نداره؛ اما از نگاه قرآن و احادیث اسلامى، تشکیل خونواده، داراى حکمتا و دلایل متنوّع روانى، اخلاقى، اجتماعى و دینىه و این حکمتا (که در پایین به اونا اشاره می شه) ، اصول و پایه هاى تأکید اسلام بر تشکیل خونواده و ضرورت تقویت و تحکیم این نهاد، شمرده مى شن (ری شهری، 1387).

   2-10-1- آرامش روانى: نخستین حکمت تشکیل خونواده که قرآن کریم، اون رو با روشنی بیان کردهه، رسیدن به آرامش روانىه.

2-10-2- سازندگى اخلاقى: از نگاه قرآن کریم، تشکیل خونواده به وسیله پسر و دختر جوون، ، به معناى تهیه کردن لباس تقواست؛ چون این کتاب آسمانى، از یک سو در کنار لباس و زیورهاى تن، تقوا رو به عنوان لباس و زیور جون و ارزش مندترین پوشش، مطرح مى کند.

   2-10-3- سازندگى اجتماعى: تشکیل خونواده، نه فقط در تأمین آرامش روانى و سازندگى اخلاقى نسل جوون، فوق العاده مهم و مؤثّره، بلکه در سازندگى جامعه انسانى هم نقش اساسى داره.

گسترش آرزو توحید: حکمتِ غایى تشکیل خونواده و هدف نهایى اسلام از این همه تأکید بر تشکیل و تحکیم و موندگاری اون، گسترش ارزش هاى انسانى، انتشار آرزو هاى توحیدى و آخرسر، جهانى شدن اسلامه، و بقاى نسل آدم، ، مقدمه ای براى رسیدن به این هدف بزرگه (ری شهری، 1387).

 

   2-11- اساسى ترین هدف در تشکیل خونواده

مهم ترین نکته قرآنى در تبیین حکمت ازدواج در قرآن، اینه که خدا، وقتى مى خواهد حکمت ازدواج و تشکیل خونواده رو بیان کند، نمى گوید: حکمت خلقت همسر و تشکیل خونواده، بقاى نسل یا بچه صالح یا پیشگیرى از فساد یا سازندگى اخلاقى و اجتماعى و یا پیشرفت ارزش هاى اسلامىه؛ بلکه به حکمتى اشاره مى فرماید که بدون اون، هیچ یک از اهداف خلقت آدم، قابل تحقّق نیست و اون، یعنی آرامش روانى. بدون آرامش روانى، نمى توان از جوون، انتظار تقوا داشت. بدون آرامش روانى، نه نسل سالم و صالح پدید مى آید، و نه سازندگىِ اخلاقى و اجتماعى اتّفاق مى افتد و نه ارزشهاى دینى و آرزو توحید، گسترش مى یابد. کاوش هاى میدانى نشون مى بدن که اضطراب روانى و نبود تعادل روحى، نقش کلی اى در فسادهاى اخلاقى و اجتماعى داره و بیشتر جنایات هولناک و خودکشىا در میان مجرّده ها و به دست اونا صورت مى گیرد. از این رو، تشکیل خونواده مى تونه سهمى اساسى در آرامش روانى و سازندگى هاى اخلاقى و اجتماعى ایفا نماید و این، رمز تأکید قرآن و احادیث اسلامى بر تشکیل خونواده و تحکیم اون و پیشگیرى از فروپاشى این کانون مقدّسه (ری شهری، 1387).