دانلود پایان نامه : استقلال در صدور رأی:بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین …

دانلود پایان نامه

دادگاه هیچگاه نباید به صدور رأیی خاص الزام شود.این اصل،در تمامی نظام های حقوقی و به انحای مختلف به رسمیت شناخته شده است.به همین خاطر،در بین اعضای قضایی در نظام قضایی،هیچگونه رابطه سلسله مراتبی از آنگونه که در نهادهای اداری وجود دارد،نباید باشد.منظور از رابطه سلسله مراتبی در اینجا این است که مقام زیر دست باید از مقام بالادست خود تبعیت کند.همچنین،در مواردی که شهادت شهود،نظر هیأت منصفه و یا نظر کارشناس وجود دارد،نباید قاضی را ملزم به تبعیت از نظر آنها و صدور رأی نمود.قاضی باید تا آن حد استقلال رأی داشته باشد که بتواند همه مسائل مربوطه را ارزیابی کرده و به عنوان نماینده اجرای عدالت،ارزش اتباتی هر کدام از دلائل و شواهد را بررسی کند.در واقع،استقلال نهاد قضایی را با بهره گرفتن از دو معیار زیر مشخص کرد:

  • جایگاه و پست مقام قضایی باید به نحوی باشد که به آنها اجازه دهد در جریان رسیدگی نقشی مهم و اساسی داشته باشند.

    خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

    wq

    بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

  • رأی مقام قضایی باید تا حدی مهم باشد که بتواند تصمیم نهاد قضایی را تحت تأثیر قرار دهد.

البته بدیهی است که صدور رأی،آخرین مرحله دادرسی نیست.در صورت فقدان حمایت های قانونی از رأی صادر شده از سوی قضات،این احتمال وجود داشت که در مراحل بعدی رأی صادر شده تغییر یافته و یا اجرا نشود.به همین خاطر،به عنوان یکی از اصول مربوط به دادرسی منصفانه،باید اشاره کرد که تصمیمات نهاد قضایی نباید مورد بازنگری واقع شود مگر در موارد زیر:

  • بازنگری توسط یک نهاد قضایی بالاتر صورت پذیرد؛
  • روند بازنگری توسط قانون مشخص شده باشد.