شکل های جور واجور سبک حل اختلاف از دید روانشناسی

دانلود پایان نامه

سبکای حل اختلاف

یادگیری چگونگی مقابله موثر با اختلاف یکی از مهمترین گامای ایجاد روابط توانمنده.  به دلیل این که حل  اختلاف بسیار حیاتیه ،  خیلی از پزشکان تلاش شون رو بر درک و توضیح رویکردهای به درد بخور و تشخیص موارد دارای نتیجه منفی ،  متمرکز کردن .

هر سبک اختلاف شامل دو هدف تا حدودی متناقضه؛ نگرانی واسه خود ونگرانی واسه دیگری .  نگرانی واسه خود به وسیله اندازه خشونت فرد اندازه گیری می شه و نگرانی واسه دیگری بر اندازه مشارکت متمرکز می شه.  این مدل حل اختلاف ، 5 سبک رو مشخص می کنه ؛ سبک رقابتی، سبک مشارکتی، سبک تواقفی،  سبک اجتنابی و سبک انعطاف پذیر (کیلمن و توماس، 1975به نقل از اولسون، 2001) .  همه 5 سبک دارای فواید و مضراتی هستن.

 

2-8-1- سبک رقابتی

آدمایی که از سبک رقابتی حل اختلاف به کار گیری می کنن، تمایل به خشونت و نبود مشارکت دارن.  منافع خودشون رو به هزینه دیگری دنبال می کنن. افراد دارای این سبک با مقابله مستقیم و تلاش واسه “برنده شدن”بدون برابری اهداف وآرزوهای شون با اهداف و آرزوهای بقیه، کسب قدرت می کنن.  “(ویلموت و هوکر 1998؛ ص 41 به نقل از اولسون ، 2001) .  یه سبک رقابتی واسه رشد و پرورش صمیمیت سازنده نیس .

2-8-2- سبک مشارکتی

آدمایی که دارای این سبک حل اختلاف ان ،  واسه رسیدن به اهداف شون بسیار قاطع عمل  می کنن،اما اندازه نگرانی اونا واسه بقیه هم زیاده.( ویلموت و هوکر 1998، به نقل از اولسون ، 2001). مشارکت جویان ممکنه به خاطر روابط از پا درآیند ،  چون انرژی زیادی واسه حل اختلاف می ذارن.  مشکل دیگه اینه که مشارکت جویان خوب ،  افراد توانمندی هستن و بعضی وقتا از این توانمندی شون واسه بازی دادن بقیه به کار گیری می کنن.

2-8-3- سبک توافقی

آدمایی که از این سبک به کار گیری می کنن (این افراد در نقطه میونه خشونت و مشارکت قرار دارن .  همونجوریکه در جدول آمده)  هر دو باید بخشی از ضرر رو متحمل شن و سهم خود رو بدین “(ویلموت و هوکر ، 1998،  به نقل از اولسون ،  2001) .  سبک توافقی از سبک اجتنابی روشن تره ،  اما به اندازه سبک مشارکتی باعث حل مسایل نمی شه .  سبک توافقی نسبت به سبک مشارکتی ،  کمتر وقت گیره و گزینه تساوی رو واسه هر دو نفر تشویق می کنه.  نقطه ضعف سبک توافقی اینه که واسه حل اختلاف “فرمولای “ساده ای ارایه میده که ممکنه بهترین راه حل واسه همه مشکلات نباشه.

2-8-4- سبک اجتنابی

رفتارای منفعلانه و غیر روشن ، مشخصه “سبک اجتنابی” در حل تعارضه. دوری کنندگان نه پی گیر نگرانیای بقیه هستن.اونا از زیر بار موضوع با تغییر موضوع یا انصراف از آن شونِه خالی می کنن. سبک اجتنابی دارای فواید معینیه،  به دوری گر فرصت میده تا در مورد این که چیز خوبی از ادامه بحث بیرون میاد و یا این که دیگری می تونه موقعیت رو بهتر اداره کنه،  فکر کنه. این سبک دارای مضراتی هم هست که به قرار زیرند: این پیام رو میرسونه که دوری گر به اندازه کافی به مقابله با مشکل اهمیتی نمی ده؛  مشکل رو زیر خاکستر مخفی می کنه ؛  و این باور رو تقویت می کنه که اختلاف بده و باید به هر قیمتی که شده از آن دوری کرد.سبک اجتنابی معمولا موقعیت رو واسه اختلاف بیشتر آسون کردن می کنه (ویلموت و هوکر ، 1998 به نقل از اولسون،  2001) .

2-8-5- سبک انعطاف پذیر

رفتار غیر روشن و مشارکتی ، مشخص کننده این سبکه . افراد دارای این سبک نگرانیای   شخصی شون رو جهت ارضای خواستها و نیازای بقیه ، کنار می ذارن .  این آدما به اختلاف با تسلیم شدن و منطقی بودن جواب می گن که هر دو سودمنده ، مضراتی هم واسه این سبک هست،  این سبک گزینه های خلاق رو کم می کنه چون گفتگوی حقیقی رو قربونی می کنه.

هیچ کدوم از سبکای حل اختلاف به طور طبیعی بر دیگری برتری ندارن (ویلموت،  هوکر ،  1998به نقل از اولسون،  2001) .  هریک در موقعیتای مشخص ونزد افراد جور واجور دارای فواید ومضراتیه . به طور رو ،  هیچ راه ساده و سهلی جهت حل اختلافات انسانی وجود نداره.  با هر موقعیت باید با هدفی با احتیاط و مآل اندیشانه ،  خورد .  افراد دارای اختلاف باید به خیلی از عوامل توجه کنن که شامل شخصیت افراد درگیر ،  ارزشای بحث و سطح سرمایه گذاری هر فرد واسه موندگاری رابطه س.

[1] – Competitive dtule

[2] – Collaborative style

[3] – Comoromise style