دانلود پایان نامه
  1. در رویکرد مشارکتی دانش آموزان هم از یکدیگر و هم از معلم یاد می گیرند، ارتباط محکم تری بین دانش آموزان ایجاد می شود و مهارت گوش دادن و تمرکز کردن روی مطالب تقویت می شود(گاردنر و جولر[1]، 2000).
  2. مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری مشارکتی موجب افزایش یادگیری می شود. تحقیقات اخیر جانسون و همکاران نشان داد نمره دانش آموزانی که از طریق یادگیری مشارکتی یاد می گیرند هفتاد درصد بیشتر از دانش آموزانی است که در موقعیت های رقابتی به یادگیری می پردازند(جویس و همکاران، ترجمه بهرنگی، 1380). همچنین دانش آموزانی که در کلاس های درسی سنتی تمایل به صحبت کردن ندارند وقتی در گروه های کوچک قرار می گیرند راحت تر صحبت می کنند و این امر در رشد مهارت های ارتباطی و اخلاق آن ها مؤثر است(گاردنر و جولر، 2000).
  3. دو فکر بهتر از یکی است؛ بر این اساس یادگیری مشارکتی می تواند نظر گاه های بهتر و بیشتر، چشم اندازهای تازه تر و راه حل های پخته تر یعنی سیالی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط را در فرد تقویت می کنند (گاردنر و جولر، 2000).
  4. یادگیری مشارکتی در مقایسه با یادگیری انفرادی و رقابتی معلومات بیشتر و عمیق تری را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. ضمن اینکه دانش آموزان از یادگیری مطالب درسی لذت بیشتری می برند، در برابر مسائل واکنش بهتری نشان می دهند، برخوردهای اجتماعی آن ها اصلاح و بهبود می شود، نگرش مثبتی نسبت به مدرسه و تحصیل پیدا می کند و با ذهنی خلاق تر و پویاتر به مشارکت در امور و تحصیل می پردازند (جاکوبز و همکاران[2]، 2002).
  5. تعامل با یکدیگر در مقایسه با روش مطالعه جدا از دیگران، به افزایش شناخت ناشی از ترکیبات بیشتر ذهنی و خلق فعالیت های عقلی بیشتر منجر شده که آن خود سبب افزایش یادگیری می شود(جویس و همکاران، ترجمه بهرنگی، 1380).
  6. ایجاد محیطی فعال، همراه با یادگیری اکتشافی(اسلاوین، 1990).
  7. رویکرد یادگیری مشارکتی در مقایسه با رویکرد رقابتی و انفرادی کمتر وضعیت برد و باخت را در کلاس به وجود می آورد و دانش آموزان را به جای هدف های فردی، به هدف های مشترک گروهی رهنمون می سازد (جانسون و جانسون، 1992).
  8. تأثیر مثبت بر پیشرفت تحصیلی(اسلاوین، 1991).
  9. در رویکرد یادگیری مشارکتی، گروهی موفق هستند که پیشرفت اعضاء آن قابل ملاحظه باشد نه گروهی که میانگین نمراتش بالاترین باشد. دانش آموزان ضعیف که در مدت یک هفته پیشرفت شان از 50 درصد به 60 درصد رسیده است به اندازه دانش آموزان قوی تر که پیشرفت شان از 85 درصد به 95 درصد افزایش یافته، در موفقیت گروه نقش دارند و هر دو دانش آموز عضو ارزشمند گروه محسوب می شوند. رویکرد مشارکتی سعی می کند رقابت فرد با خود را مورد توجه قرار دهد و از این جهت کمی با رویکرد انفرادی هم پوشی پیدا می کند(کرامتی، 1384).

پس چنانچه رویکرد مشارکتی به خوبی سازماندهی و اجرا شود و امکانات لازم را در اختیار داشته باشد علاوه بر اینکه هدف های رویکرد انفرادی و رقابتی و یادگیری در حد تسلط را پوشش می دهد فواید دیگر که اکثر صاحب نظران در خصوص رویکرد مشارکتی ذکر می کنند از جمله پیشرفت تحصیلی و ایجاد ذهنی خلاق را در دانش آموزان ایجاد خواهد نمود.