بررسی درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی:دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-4-2-ویژگی های فردی والدین به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگری

بلسکی[1](1984) شخصیت و سلامت روانی پدر و مادر را به عنوان یک عامل مهم در سبک های تربیتی والدین می داند. به اعتقاد وی سبک های تربیتی همانند وجوه دیگر کنش و رفتار انسان تحت تاثیر ویژگی های نسبتا پایدار یا صفات شخصیتی والدین قرار دارد. به همین دلیل می توان انتظار داشت که اکثر کودکان ناسازگار دست پرورده والدین ناسازگارند. در همین راستا یافته های یک مطالعه طولی شش ساله بر روی 693 خانواده نشان می دهد که 66 درصد کودکانی که مادرانشان آشفته بوده است از مشکلات عاطفی رنج می برده اند. همچنین این مطالعه حاکی از آن است که در خانواده هایی که پدران مساله دار هستند 47 درصد از کودکانشان نیز دارای مشکلات عمده ای هستند. این درحالی است که در خانواده های دارای پدر و مادر دارای مشکلات هیجانی و عاطفی 72 درصد از کودکانشان نیز واجد همین مشکلات هستند(بارآن[2] و پارکر[3]، 2001). بنابراین بی قراری و مشکلات عاطفی و هیجانی پدر و مادر که بر سلامت عاطفی و رشد مهارت های شناختی کودکان تاثیرات منفی و قابل توجهی می گذارد(گولمن[4]، 1986).

[1]. Belsky

  1. 1. Bar-On

[3]. Parker

[4]. Goldman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار