تاثیر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي-پایان نامه روانشناسی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-6-1-روان تحليلگري

فرويد در مورد پرخاشگري دو ديد متفاوت ارائه داده است. وي در ابتدا معتقد بود که پرخاشگري زماني ايجاد مي گردد که در مقابل انگيزه هاي نهاد سدي ايجاد شود و ناکامي به وجود آيد. اما در ادامه او باور خود را اصلاح کرده و پرخاشگري را همچون انرژي جنسي و سائقه هاي جنسي يکي از دو غريزه ذاتي دانست. علي رغم اينکه اين نظريه به طور مختلف در حال تغيير است اما هنوز بسياري از روان تحليلگران  پرخاشگري را غريزه ذاتي ميدانند(کسلر[1]، 1966). آنافرويد نيز برخي از مکانيسم هاي دفاعي در مراحل رشد را توصيف نموده است. وي فرايندهاي دفاعي مرتبط با پرخاشگري مانند همانندسازي با پرخاشگر، بازگشت پرخاشگري عليه خود و پرخاشگري بر اساس ديگر دوست را متمايز کرده و با ضرافت تحليلي درخور توجه رابطه پرخاشگري و فرامن را تعيين نموده است (آنافرويد، 1985؛ به نقل از دادستان، 1376). علاوه بر فرويد و آنافرويد روان تحليل گران بعدي نيز توضيحات مفصلي را در باره مشکلات روانشناختي و پرخاشگري ارائه کرده اند. اما به طور کلي شواهد پژوهشي چنداني که به طور سيستماتيک و علمي اثربخشي اين رويکرد را در درمان پرخاشگري ارزيابي کرده باشد به چشم نمي خورد.

[1]. Kessler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار