تعریف مدیریت کیفیت گسترده

دانلود پایان نامه

تعریف مدیریت کیفیت گسترده

مکف فلسفه ایه که باور داره که خدمات و تولیدات همیشه با کیفیتی بهتر در دسترس مشتریان داخلی و خارجی گذاشته شه و بر اینه که با گرفتن بازخورد از همین مشتریان، مشخصات کیفی هر تولید و هر خدمتی رو تعیین کنه. یعنی، فراگرد برنامه ریزی از روی آگاهی بکنه.

برنامه-ریزی

مکف هدفیه، بیان کننده این نکته که هر تولید یا خدمت عرضه شده به هر طبقه از مشتریان (دانش آموز، مشتری خارجی و کارمند) و همه فعالیتها یا اتفاق های که به اون تولید یا خدمت پایانی بدست اومده می شه، در بالاترین کیفیت ممکن هستش. مکف فراگردیه که از همه دست اندرکاران بازخورد قبول می کنه تا طبق اون، سطح کیفی و مشخصات لازم واسه تولیدات و خدمات رو تعریف کنه. از کارکنان مقتدر و تعلیم دیده، تو یه ساختار مرکب از چند نظام به کار گیری می کنه تا در هر مرحله از کار، بر ارزش تولیدات یا خدمات اضافه کنه و آخرسر، به عرضه تولیدات و خدمات کیفی برتری، که موجبات بیشترین حد رضامندی مشتری رو فرام می سازه، نایل شه. (استاد علاقه بند، دانشگاه علامه طباطبایی)