-پایان نامه تكدي (گدایی) آشكار

دانلود پایان نامه

كساني كه آشكارا و با استفاده از فنون و رموز روان شناسي ترحم مردم را به خود جلب و به شيوه ها و صور مختلف از ديگران است گداهاي حرفه اي « حرفه اي – تخصصي » تقاضاي كمك
مي كنند به اين نوع تكدي مي پردازند مهمترين شكل گدايي آشكار، تكدي در رديف ساير شغلها مثل خريد و فروش و كارهاي توليدي « كار » افرادي هستند كه از نظر مالي وضع خوبي دارند ولي گدايي را يك به حساب مي آورند. اين گروه داراي تشكيلات مفصلي هستند كه به صورت يك سازمان غير رسمي اما زنده و جاندار، فعاليت مي كنند. در اين تشكيلات همه چيز بر اساس توانايي شخص متكدي و ويژگيهاي مكاني، جمعيتي، اقتصادي و… تقسيم مي شود، لذا خاص خود را دارد. «سرقفلي» هر مكاني داراي ارزشهاي مشخص و اهميتي متفاوت از جاهاي ديگر بوده و اصطلاحات تكدي گري آشكارا خود به دو دسته تكدي گري سنتي ومدرن تقسيم مي شود.

الف: تكدي گري سنتي: گدايي، اسفند دود كردن، شيشه ماشين پاك كردن، تنقلات فروشي، اسباب بازي فروشي، كبريت فروشي، دستمال فروشي، روزنامه فروشي، درب منازل رفتن وگدايي كردن، زدن سازهاي بادي و ضربي در اتوبوسها و پياده روها، فال فروشي و….

ب: تكدي گري مدرن : سي دي فروشي، گل فروشي ، عكس وپوستر فروشي ، لوازم جانبي ماشين فروشي، طلب پول كردن براي انجام كار يا فعاليتي، سوت زدن و نواختن موزيكها باسوت، اداي مريض درآوردن ، اظهار هم دردي با خانواده هاي متوفي بر سر مزار، درخواست سوخت (بنزين)و…..

متن کامل پایان نامه تکدی گری