-پایان نامه تکدی (گدایی) آشکار

کسانی که آشکارا و با استفاده از فنون و رموز روان شناسی ترحم مردم را به خود جلب و به شیوه ها و صور مختلف از دیگران است گداهای حرفه ای « حرفه ای – تخصصی » تقاضای کمک
می کنند به این نوع تکدی می پردازند مهمترین شکل گدایی آشکار، تکدی در ردیف سایر شغلها مثل خرید و فروش و کارهای تولیدی « کار » افرادی هستند که از نظر مالی وضع خوبی دارند ولی گدایی را یک به حساب می آورند. این گروه دارای تشکیلات مفصلی هستند که به صورت یک سازمان غیر رسمی اما زنده و جاندار، فعالیت می کنند. در این تشکیلات همه چیز بر اساس توانایی شخص متکدی و ویژگیهای مکانی، جمعیتی، اقتصادی و… تقسیم می شود، لذا خاص خود را دارد. «سرقفلی» هر مکانی دارای ارزشهای مشخص و اهمیتی متفاوت از جاهای دیگر بوده و اصطلاحات تکدی گری آشکارا خود به دو دسته تکدی گری سنتی ومدرن تقسیم می شود.

الف: تکدی گری سنتی: گدایی، اسفند دود کردن، شیشه ماشین پاک کردن، تنقلات فروشی، اسباب بازی فروشی، کبریت فروشی، دستمال فروشی، روزنامه فروشی، درب منازل رفتن وگدایی کردن، زدن سازهای بادی و ضربی در اتوبوسها و پیاده روها، فال فروشی و….

ب: تکدی گری مدرن : سی دی فروشی، گل فروشی ، عکس وپوستر فروشی ، لوازم جانبی ماشین فروشی، طلب پول کردن برای انجام کار یا فعالیتی، سوت زدن و نواختن موزیکها باسوت، ادای مریض درآوردن ، اظهار هم دردی با خانواده های متوفی بر سر مزار، درخواست سوخت (بنزین)و…..

متن کامل پایان نامه تکدی گری