دانلود رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت و نوآوری :

داشتن ایده های خلاقانه چندان سخت نیست -کار مشکل ، به اجرا درآوردن یک ایده خلاق است . یک ایده زمانی نوآوری محسوب می شودکه الگو یا سرمشقی باشد که برای اولین بار اقتباس و به کار برده می شود تا به تحولی دائمی درزندگی افراد منجر شود . نوآوری می تواندیک شیء یک محصول جدید و یایک تکنولوژی جدید باشد . نوآوری ممکن است یک خدمت یا یک روش جدید برای انجام کاری باشد (احمدپور, 1383).

به عقیده آلبوت شت[1] (1987) نوآوری عملیات و مراحل مورد نیاز برای نتیجه گیری یک فکر بکر و واقعیت جدید است . خلاقیت پیدایی یک اندیشه نو است, در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است . به عبارت دیگر خلاقیت, اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری , به معنای کار برای ساختن آن افکار نو و تازه است (کیا , 1386).

نوآوری یعنی ارائه محصول ، فرآیند و خدمات نوآورانه است اما خلاقیت نیرویی است که دربطن نوآوری نهفته است . خلاقیت ارتباط بین تصور و اندیشیدن ایده های نو وارائه ی محصول ، فرآیند و خدمات جدید است . نوآوری و خلاقیت از اجزای لاینفک کارآفرینی اند و به گفته ی دراکر ( 1985) وجود نوآوری  وکارآفرینی به قدری ضروری است که می توان ادعا کرد کارآفرینی بدون آن وجود ندارد و خلاقیت نیز بدون نوآوری نتیجه ای نخواهد داشت . اشخاصی که از خلاقیت بالایی برخوردارند دارای ویژگیهای زیر می باشند :

قدرت تصور و نوآوری ، تماس با رویا ، توانایی تغییر موضوع و کنجکاوی ، داشتن اندیشه ی زیاد ، قدرت درک شهودی ، استقبال از چالشهای جدید و تمایل به بدعت و تغییر (احمد پور ، 1383 ).

نوآوری از شاخص های کلیدی در فرایند کارآفرینی به شمار می رود وجود نوآوری در کار آفرینی به قدری ضروری است که می توان ادعا نمود کارآفرینی بدون آن امکان پذیر نیست.

نوآوری تبدیل خلاقیت ایده نو ( به محصول ( کالا یا خدمت) و ارائه آن به بازار و دستیابی به سود است( کیا , 1386).

نوآوری یعنی اینکه یک شرکت یا یک فرد با استفاده از خلاقیت ، پول بسازد . فرآیند خلق یک چیز جدید به بدعت و نوآوری  معروف است .

یک چیز بدیع و اصیل[2] چیز جدیدی است . افکار و اندیشه های تازه و بدیع بسیار زیادی وجود دارد اما بعضی از آنها ممکن است دارای ارزش نباشند و در نتیجه ، خلاق و ابتکاری به حساب نیایند ، خلق[3] چیزی است بدیع و اصیل که دارای ارزش است .

نوآوری [4] فرآیند خلق چیزی جدید است که ارزش قابل توجهی برای فرد ،گروه ، سازمان ، صنعت یا جامعه دارد ، بنابر این ، نوآوری عبارت از خلقتی است که دارای ارزش قابل توجه است (هیگنیز[5] ،  ترجمه: احمد پور ، 1384 ).

1albercht

  1. Ornginal
  2. Creativity
  3. Innovation

5 – Higgins James. M

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد