دانلود پایان نامه:تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

گروه درمانی وجود گر:     

مشاوره و روان درمانی می تواند یک چارچوب عالی  رویارویی با موضوعات و جودی باشد  . کوری ،اهداف یک گروه وجودگرا را به عنوان کمک کردن به افراد برای تعهد دادن به سفری طولانی  مدت برای کشف خود (خودکاوی[1])ذکر می کند. فضای حاکم بر یک گروه به افراد در جستجوی درمان کمک می کند تا به تجارب ذهنی خودشان توجه کنند. در حالیکه این تجارب را با دیگران که دارای اهداف مشابه هستند سهیم می دانند.در گروه درمانی وجود گرا به چند موضوع : مرگ و زندگی ، آزادی ، مسئولیت پذیری ، انتخاب ، انزوا و عاشق شدن ، معنا و بی معنایی پرداخته می شود به زعم”یالوم “[2] گروه یک مکان عالی برای افراد است تا نسبت به مسئولیت پذیری خودشان از طریق بازخورد اعضاء و رهبر گروه   آگاهی یابند. در گروه ، بیماران یاد می گیرند که چطور رفتارشان به وسیله دیگران مورد توجه قرار می گیرد ، چه طور باعث به وجود آمدن احساس دیگران می شوند ، چطور با رفتارهایشان انتخاب های   دیگرانخود را تحت تأثیر قرار می دهند. به این ترتیب گروه به یک سیستم اجتماعی کوچک تبدیل می شود (قنبری هاشم آبادی، 1383).

[1] :Ego.analiysis

[2] yalom

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.آیا  معنا درمانی  گروهی برکیفیت زندگی افراد سالمند شهر رشت تاثیر گذار است ؟

2.آیا معنا درمانی  گروهی بر تغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت تاثیر گذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت