دانلود پایان نامه ارتباط فرهنگ سازمانی با انجام ارزشیابی صحیح

دانلود پایان نامه

2-3)سطوح فرهنگ ازنظر ادگارد شاین[1](1383)

فرهنگ بعنوان ارزشهاي مشترك: ارزشها عبارت از ادراك مشترك از امور مطلوب هستند انعكاسهاي از فرضهاي اصلي فرهنگ بوده، در سطح تجربه و تحليل پايين تر ، يعني پايين تر از فرضهاي ضمني قرار دارند ارزشها غالبا تعيين مي كنند كه اعضاء چه كار بايد بكنند چه كار نبايد بكنند تا سازمان موفق باشند. فرهنگ بعنوان هنجارهاي مشترك: درست در مقابل مفهوم ذهني فرهنگ بعنوان مجموعه اي از فرضهاي ضمني ، يا حتي ارزشهاي مشترك يك ديدگاه عيني تر از فرهنگ بااستفاده از هنجارهاي رفتاري بعنوان عناصر اساسي فرهنگ ظاهر مي شوند هنجارها معمولاً انتظارات غير رسمي  و نوشته نشده اي هستند كه درست در  سطح،             قبل تجربه رخ مي دهند هنجارها مستقيماً در رفتار تاثير مي كنند آنها خيلي قابل مشاهده تر از ارزشها يا فرضهاي ضمني هستند در نتيجه براي كمك به درك مردم از جنبه هاي فرهنگي زندگي سازماني ابزار عيني تري فراهم مي كنند هنجارها همچنين به وسيله تشريفاتي كه مثالهاي قابل رويت و موثر از اهداف اصلي سازمان تهيه مي كنند به افراد شركت كننده در آن انتقال مي يابند . (هوي میسکل[2]،1385 :457)

ادگارشاين در كتاب فرهنگ سازماني خود فرهنگ را در لايه هاي مختلف تقسيم و با فلش هاي رفت و برگشت اين تعامل را در قالب مدل زير معرفي مي كند.

4shein

1 Hovi miscel

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *