دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب والدين

2-6-4-1-اسنادهاي نادرست والدين به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگري

برداشت و ادراکي که والدين از فرزند خود دارند به طور معناداري بر تعامل هاي آنان با فرزندشان و در نتيجه، بر رفتار کودک تاثير مي گذارند؛ براي مثال، پژوهش ها نشان داده است که بين افسردگي مادر با ادراک مادر از مشکلات رفتاري کودک رابطه وجود دارد (کوچاناسکا، رادکيارو، کوچاناسکا و فريدمن، 1987؛ فيلد، 1992؛ کارو، گرانت، گاتليب و کمپاس، 1993؛ به نقل از حرفتي، 1389). بسياري از پژوهشگران بر اين باورند که اينگونه ادراک ها تحريف شده و تغيير شکل داده اند؛ براي نمونه مادران افسرده به احتمال زياد مشکلات رفتاري فرزند خود را به وراثت يا حوادث ديگري نسبت مي دهند که به احساس تسليم شدن و عدم توانايي در ايفاي نقش خود منجر مي شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار