دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری از جانب والدین

2-6-4-1-اسنادهای نادرست والدین به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگری

برداشت و ادراکی که والدین از فرزند خود دارند به طور معناداری بر تعامل های آنان با فرزندشان و در نتیجه، بر رفتار کودک تاثیر می گذارند؛ برای مثال، پژوهش ها نشان داده است که بین افسردگی مادر با ادراک مادر از مشکلات رفتاری کودک رابطه وجود دارد (کوچاناسکا، رادکیارو، کوچاناسکا و فریدمن، 1987؛ فیلد، 1992؛ کارو، گرانت، گاتلیب و کمپاس، 1993؛ به نقل از حرفتی، 1389). بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که اینگونه ادراک ها تحریف شده و تغییر شکل داده اند؛ برای نمونه مادران افسرده به احتمال زیاد مشکلات رفتاری فرزند خود را به وراثت یا حوادث دیگری نسبت می دهند که به احساس تسلیم شدن و عدم توانایی در ایفای نقش خود منجر می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار