دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا

 نظريه هاي عملكرد شغلي

بالا بردن سطح عملكرد كاركنان يكي از اهداف زيربنايي هر سازمان در جهت تحقق استراتژي ها و راهبردهاي آن است. در افزايش سطح عملكرد پرسنل، عواملي همچون انگيزش (شخص، بخواهد كه كار را انجام دهد) ، توانايي(بتواند كار را انجام دهد ) و محيط (مواد و وسائل انجام كار را در اختيار داشته باشد ) دخيل اند و فقدان هريك از اين عوامل به عملكرد ايشان لطمه خواهد زد ( اسدي ، كريمي ، رضايي ، 1387) .

موري اينسورت و نيويل اسميت[1] عملكرد ر ا تابع وضوح نقش ، شايستگي، محيط ، ارزشها، تناسب ترجيحي و پاداش مي دانند. در معادله اينسورت و اسميت عوامل عملكرد معادله ماير با عنوان شايستگي (به جاي توانائي ) و تناسب ترجيحي (به جاي انگيزش ) آمده است ( خاكپور ، يمني ، پرداختچي ، 1387 ، ص 566) .

همچنین روجلبرگ ( 2007 ) ، عملکرد را فعالیت هایی تعریف کرده است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت هاي فرد است و باید آن را انجام دهد  ( ذاكر فرد ، همكاران ، 1390 ، صص 15 ) .

برنادين ( 1995) معتقد است كه ” عملكرد را بايد به عنوان نتايج كاري تعريف كرد زيرا كه نتايج قوي ترين رابطه را با اهداف راهبردي سازمان ، رضايت مشتريان و مشاركت اقتصادي برقرار مي كنند .”

كمپل[2] نيز بر اين باور است كه در عملكرد ، رفتار وجود دارد و بايد از نتايج متمايز باشد زيرا كه برخي از عوامل سيستم ها مي توانند نتايج را از بين ببرند . صاحب نظران سازمان عملكرد را به دو بعد عملكر زمينه اي و عملكرد وظيفه اي يا فني تقسيم كرده اند ( رحيم نيا ، مرتضوي ، دلارام ، 1390 ، ص 69 ) .

بورمن[3] و ماتاويدلو [4]بين عملكرد وظيفه اي و عملكرد زمينه اي تمايز قائل شدند ( براتي ، عريضي ، نوري ، 1388 ، ص 12 ) .

[1]– Insort & Smith

[2] – Campbel

[3] – W . C. Borman

[4] – Borman, W. C، and Motowidlo.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تبين ارتباط بين مولفه هاي هوش هيجاني و عملكرد شغلي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

تبين ارتباط بين مولفه هاي مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

پيش بيني عملكرد شغلي از روي مولفه هاي هوش هيجاني در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

پيش بيني  عملكرد شغلي تحت مولفه هاي مهارت ارتباطي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا