دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی

3-6-1 وسواس مذهبی – اخلاقی

تعریف مفهومی: یک اختلال روانشناختی است که مشخصه اصلی آن وسواس یا احساس گناه بیمارگونه در کورد مسائل اخلاقی یا مذهبی است که اغلب با انجام اجباری اعمال اخلاقی یا مذهبی همراه بوده و بسیار ناراحت‌کننده و غیرسازشی است (ابراموویتز و همکاران، 2002؛ فالون و همکاران، 1990).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، وسواس مذهبی – اخلاقی عبارت است از پاسخ‌های افراد به پرسشنامه‌ وسواس مذهبی – اخلاقی پن (PIOS). این پرسشنامه شامل دو زیرمقیاس است: 1- ترس از خدا، 2- ترس از گناه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی و نشانه‌های وسواس فکری – عملی
  • تعیین رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی