دانلود پایان نامه ارشد : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تنکابن

                           پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته: کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میرجود

 

استاد مشاور:

دکتر هاجر زارعی

  

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

اهداء

سپاس

فهرست مندرجات

فهرست جداول و نمودارها

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2.بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3. اهداف­پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1.   اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4. ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 7

1-5. سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6. فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7.متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8.تعاریف­ مفهومی ­و عملیاتی ­ا­جزاء…………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1. تاریخچه روند فن­آوری اطلاعات در کتابخانه ……………………………………………………………………..13

2-2-2. تعاریف کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………………………14

2-2-3. چرا کتابخانه دیجیتالی ؟…………………………………………………………………………………………………….16

2-2-4. اهداف کتابخانه دیجیتالی……………………………………………………………………………………………………18

2-2-5.کتابداران در کتابخانه­ های دیجیتالی……………………………………………………………………………………….18

2-2-5-1.آموزش­های لازم برای کتابداران دیجیتالی ………………………………………………………………………..19

2-2-6. انواع دیدگاه ها در مورد کتابخانه دیجیتال ………………………………………………………………………… 20

2-2-7.ویژگی­های کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………………………………………….22

2-2-8. مزایای کتابخانه­ های دیجیتالی …………………………………………………………………………………………….23

2-2-9. خدمات کتابخانه­ های دیجیتالی …………………………………………………………………………………………..25

2-2-9-1. خدمات مرجع در کتابخانه­ های تخصصی……………………………………………………………………….. 26

2-2-10. مجموعه­سازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………….27

2-2- 11. مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………….28

2-2-12. علل گرایش به کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………………………………………………..29

2-2-13. چالش­ها در حوزه کتابخانه­ های دیجیتالی…………………………………………………………………………..30

2-2-13-1.چالش­ها و مسایل حوزه نگرش کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………30

2-2-13-2. چالش­ها و مسایل حوزه نیروی انسانی کتابخانه­ های دیجیتالی ………………………………………..31

2-2-13-3.چالش­ها و مسایل حوزه ساخت مجموعه دیجیتالی …………………………………………… ………… 32

2-2-13-4.چالش­ها و مسایل تجهیزات و ­دستگاه­ های دیجیتال­سازی………………………………….. …………. 34

2-2-14. اصول و پایه­ های ایجاد کتابخانه­­ های دیجیتالی…………………………………………………….. ……………35

2-2-15. مدیریت کتابخانه های دیجیتال………………………………………………………………………… ……………37

2-2-15-1. آموزش………………………………………………………………………………………………….. ………………38

2-2-16. سخت­افزارها و نرم­ افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتال………………………………………. ……………42

2-2-16-1. سخت­ افزارها………………………………………………………………………………………………. ………….42

2-2-16-02 نرم­ افزارها ………………………………………………………………………………………….. ………………..42

2-2-16-3. تجهیزات دیجیتالی …………………………………………………………………………………… ……………43

2-2-17. استانداردها در کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………………. ……………..45

2-2-18. هزینه و مسایل مالی کتابخانه­ های دیجیتالی………………………………………………………….. ………..45

2-2-18-1. موانع مالی………………………………………………………………………………………………… …………..46

2-2- 18-2. مسایل حفاظت و نگهداری منابع دیجیتالی………………………………………………….. ……………47

2-2-18-3. عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف…………………………………………………..  ………………47

2-2-18-4. نبود روابط عاطفی میان کاربر و کتابخانه………………………………………………………. ……………50

2-2-18-5.استاندارد نبودن نظام­های ارتباطی……………………………………………………………………. …………50

2-2-18-6. عدم هماهنگی مابین متخصصان رایانه ­ای و کتابداری و اطلاع­ رسانی…………………… …………50

2-2-18-7. برخوردهای مقطعی و سطحی مدیران موسسات…………………………………………….. ……….51

2-2-18-8. عدم توجه به استانداردهای مورد نیاز………………………………………………………………………51

2-2-18-9. هزینه نسبتا بالای ایجاد………………………………………………………………………………………….51

2-2-18-10. لزوم داشتن مهارت جست­ و­ جو و بازیابی اطلاعات…………………………………………………52

2-2-18-11. موانع مالی ………………………………………………………………………………………………………..52

2-2-18-12. حفاظت از منابع اطلاعاتی بودجه………………………………………………………………………….52

2-2-19. مدیریت کتابخانه ­های دیجیتالی …………………………………………………………………………………52

2-2-19-1. کتابداران در عصر الکترونیک ……………………………………………………………………………….53

2-2-19-2. کتابداران کتابخانه­ های دیجیتالی…………………………………………………………………………….54

2-2-19-2-1. وظایف کتابدار دیجیتالی …………………………………………………………………………………54

2-2-20. معرفی برخی از کتابخانه ­های دیجیتالی معروف جهان و ایران ………………………………………55

2-2-20-1. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی جهان……………………………………………………55

2-2-20-2. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی ایران…………………………………………………….55

2-2-20-2-1. کتابخانه دیجیتالی تخصصی انستیتو پاستور………………………………………………………..55

2-2-20-2-2. کتابخانه مجازی فارسی قفسه…………………………………………………………………………..56

2-2-20-2-3. کتابخانه مجازی ایران…………………………………………………………………………………….56

2-2-20-2-4.موسسه فرهنگی و اطلاع ­رسانی تبیان………………………………………………………………..57

2-2-20-2-5. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد………………………………………………………………………..57

2-2-20-2-5-1. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد…………………………………65

2-3. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..66

2-3-1. پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………….66

2-3-2. پژوهش در خارج کشور…………………………………………………………………………………………68

2-3-3. نتایج پیشینه ها………………………………………………………………………………………………………74

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………77

3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………77

3-3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………77

3-4. ابزار و روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………..79

3-5. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………….80

3-5-1. روایی…………………………………………………………………………………………………………….80

3-5-2. پایایی…………………………………………………………………………………………………………….80

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….81

3-6-1. آمارتوصیفی ………………………………………………………………………………………………….81

3-6-2. آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………..81

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….83

4-2.یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………….83

4-2-1.تحلیل داده های جمعیت شناسی……………………………………………………………………….84

4-2-2. یافته ها بر اساس سوالات پژوهش…………………………………………………………………..86

4-3.بررسی فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………..94

4-3-1.بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………94

4-3-2.آزمون فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………94

فصل پنجم : نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….95

5-2. نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………97

5-2-1.نتیجه جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………97

5-2-2. نتایج یافته به پرسش های اساسی پژوهش ……………………………………………………….97

5-3.نتایج آمار استنباطی  …………………………………………………………………………………………..99

5-4.بحث……………………………………………………………………………………………………………….100

5-5.پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….101

5-5-1.پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………101

5-5-2. پیشنهادات تحقیق آتی …………………………………………………………………………………101

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..102

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………. 104

پیوست­ها ……………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………110

فهرست جدولها و نمودارها

جدول 3-1. تعداد مدیران و کتابداران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان…………………78

جدول 3-2. میزان پایایی سوالات متغیر دیدگاه مدیران ………………………………………………………80

جدول 3-3. میزان پایایی سوالات متغیر ایجاد کتابخانه دیجیتال……………………………………………80

جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت­پاسخگویان …………………………………………84

جدول 4-2. توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان………………………………..84

جدول 4-3.توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان…………………………………………………………..85

جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان ……………………………85

جدول 4-5.توزیع فراوانی و درصدفراوانی  سابقه کار مدیران و کتابداران……………………………..86

جدول 4-6. توزیع فراوانی و درصدفراوانی  پاسخ­ها به آشنایی مدیران و کتابداران به کتابخانه دیجیتال

……………………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول 4-7. توزیع فراوانی و درصدفراوانی پاسخ­هابه امکان دیجیتالی شدن منابع ………………….88

جدول4-8. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به دیجیتال بودن کتابخانه ……………………..89

جدول 4-9. توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سوالات………………………………..89

جدول 4-10.توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موارد اولویت منابع برای دیجیتالی شدن 89

جدول4-11. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موانع دیجیتالی شدن کتابخانه…………..90

جدول 4-12. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به امکانات و تجهیزات موجود برای ایجاد

کتابخانه دیجیتال …………………………………………………………………………………………………………..92

4-13.توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به ضرورت ایجاد کتابخانه دیجیتال ………………..93

جدول 4-14. آزمون کو لموگراف – اسمیرنوف………………………………………………………………..94

جدول 4-14. ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و کتابداران و ایجاد کتابخانه دیجیتالی …….95


چکیده

 

مقدمه: کتابخانه­ها با هدف پاسخ­گویی به مراجعان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان ایجاد گردیده­اند و خدمات دیجیتال راه­موثری برای رسیدن به این هدف می­باشد که امکان استفاده از راه دور به مراجعان و بدون حضور در کتابخانه و هم­چنین تهیه سریع­تر اطلاعات مورد نیاز آنان را فراهم­می­آورد. امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه در نظر گرفته می شود که در این میان کتابخانه دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی دارد.

هدف: هدف تحقیق حاضر آگاهی از دیدگاه­های مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است.

روش­شناسی : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کتابداران دانشگاه های آزاد استان گیلان تشکیل می­دهند و برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم­افزار اس. پی. اس. اس استفاده شده است .

     نتایج : یافته­های پژوهش نشان می­دهد که مدیران و کتابداران کتابخانه­های­دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان شناخت و آگاهی نسبتا خوبی به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه­ها مثبت بوده­و انجام آن­را در  کتابخانه­ها  ضروری می­دانند. هم­چنین مدیران و کتابداران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، نداشتن تسلط به زبان­های خارجی، نبودن نیروی انسانی در علوم رایانه­ای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، نبود تجهیزات لازم، فقدان بودجه کافی­را از  موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند.

مدیران و کتابداران  آشنایی بسیار خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتالی دارند و  649/. آنها دیدگاه مثبتی برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی دارند که این نگرش مثبت بیانگر تمایل آنها در بکارگیری فن آوری اطلاعات برای پاسخگویی به محققان و همکاری بین کتابخانه ای در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.

 

کلید واژه:  کتابخانه دیجیتال ، کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد­اسلامی استان گیلان ، مدیران­کتابخانه­های دانشگاه آزاد­اسلامی استان گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

مقدمه

امروزه دسترسی کاربران کتابخانه­های دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاه­ترین زمان ممکن، ضرورتی است که این کتابخانه­ها را در ارائه پیشرفته­ترین خدمات اطلاع­رسانی ناگزیر می­سازد. کتابخانه­ها برای ایفای رسالت سنگینی که در جهت ارایه خدمات اطلاع­رسانی نوین بر دوش دارند، نیازمند به کارگیری فن­آوری اطلاعات در پیچیده­ترین سطوح ممکن هستند. فن­آوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی­یابد، ضرورتا” متکی بر عناصر بنیادینی است که زیرساخت فن­آوری اطلاعات را تشکیل می­دهند.

کتابخانه دیجیتال، کتابخانه­ای است که منابع و خدمات کتابخانه­ای را به­صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار می­دهد .

این کتابخانه­ها در راستای توسعه کتابخانه­ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدند و از اواخر همین سده پا به عرصه وجود گذاشتند. این کتابخانه­هادر امتداد توسعه و پیشرفت کتابخانه­های سنتی مطرح شدند ونسل جدیدی از کتابخانه­های دیجیتال را معرفی کردند.

بنابر این کتابخانه­های دیجیتال نمی­خواهند و نمی­توانندجایگزین کتابخانه­های سنتی شوند،این کتابخانه­ها برای پاسخ­گویی به نیازهای نوین کاربران به­وجود آمده­اند.

آترتون در سال1977تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعات هر کشوری توانایی­های ملی در دسترسی به دانش و اطلاعات و همچنین انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملی از دانش است (آترتون، 1977).

کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسئولیت ارائه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسیعی از دانشجویان و اعضای هیات ­علمی را بر عهده دارد، نیازمند همگامی با نوآوری­های موجود در زمینه اطلاع­رسانی است. افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تاکید روزافزون دانشگاه­ها بر انجام پژوهش­های پربار علمی، روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانه­های دانشگاهی است، می­افزاید(حریری، 1388).

باتوجه به رسالت اصلی کتابخانه در برآوردن نیازهای اطلاعات کاربران، امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه­ها در نظر گرفته می­شودکه در این میان ایجاد  کتابخانه­های دیجیتال جایگاه ویژه­ای را در محیط  مجازی اینترنت به خود اختصاص داده است.این نوع کتابخانه­ها با داشتن قابلیت­های بیشتر و پیشرفته­تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر مراکز اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده­اند(فدایی،1387).

کتابخانه­ها تنها زمانی می­توانند رضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران را در مطلوب­ترین سطح ممکن ارائه دهند و تحقق این هدف در گرو فراهم بودن امکاناتی مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، تجهیزات سخت­افزاری مناسب و دیدگاه مثبت و پذیرای سازمانی و مدیریتی در رابطه با فن­آوری اطلاعات است .

در مورد کتابخانه­های دانشگاهی ایران نیز، امروز بیش از گذشته، دلایلی وجود دارد که استفاده از فن­آوری اطلاعات در کتابخانه و خودکارسازی آن­ها را ضروری می­سازد. افزایش رو به رشد کاربران، نیاز بیشتر به استفاده از مواد کتابخانه­ای در داخل و خارج از کتابخانه­ها، رشد میزان مواد منتشر شده، تغییر ماهیت مواد مطالعاتی(به معنی استفاده بیشتر از لوح­های­فشرده، مجلات الکترونیکی، پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته) و توسعه کامپیوتر­های جدیدتر و ارزان­تر، تنها بخشی از دلایلی هستند که بر خودکارسازی تاکید دارند. علاوه بر فعالیت­های داخلی عادی مثل فهرست­نویسی، فراهم­آوری و کنترل امانت، فن­آوری­های ­اطلاعاتی را می­توان در کتابخانه، برای سایر فعالیت­ها مثل پردازش اطلاعات به کار گرفت. از آن­جا که اکثر کتابخانه­های دانشگاهی به انجام فعالیت­های تحقیقاتی می­پردازند، پردازش اطلاعات برای آن­ها بسیار اهمیت دارد.

کتابخانه در طول تاریخ همواره مرکز نگهداری، بهره­برداری و اشاعه اطلاعات و دانش بشری بوده­اند. افزایش روزافزوان حجم اطلاعات، گسترش سریع اینترنت تولید قالب­های گوناگون اطلاعاتی، پیدایش و تحول چند رسانه­ای­ها، و تمایل فزاینده پژوهشگران به دسترسی به قالب­های الکترونیکی اطلاعات، نقش و عملکرد کتابخانه­ها را در جهان امروز دستخوش تحول ساخته است. به گونه­ای که در حال حاضر، اینترنت گسترده­ترین و روزآمدترین منبع اطلاعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزایش است(امین­پور، 1385).

دانشگاه آزاداسلامی به عنوان دانشگاهی جوان و رو به گسترش به منظور تحقق اهدافش، ناگزیراز داشتن کتابخانه­های توانمندی است که بتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی آن باشد، زیرا هدف اساسی این دانشگاه پرورش استعدادها و انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوهش­های علمی است(دانشگاه آزاد،1374).

با نگاهی گذرا، به خوبی می­توان دریافت که همگام با تحولات نظام آموزش و حرکت به سوی آموزش­های الکترونیکی، کتابخانه­ها نیز باید مسیر خود را به سمت دیجیتالی­شدن تغییر دهند تا بتوانند با تغییر نقش خود، جایگاه خود را حفظ نمایند و متناسب با نیاز جامعه خود، نسبت به ارایه خدمات جدید توانا باشند. پیوند کتابخانه­ها، فن­آوری اطلاعات، و آموزش با یکدیگر اتحاد سه جانبه­ای است که کشورهای توسعه یافته در راه نیل به اهداف آموزش خود به لزوم آن واقف هستند و کشورهای در حال توسعه باید به آن عنایت بیشتری داشته باشند(رحیمی­نژاد،1385).

کتابخانه­های دیجیتالی کتابخانه­هایی هستند با همان اهداف ، عملکردها و آرمان­های کتابخانه سنتی که لزوما برای جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان سازماندهی شده­اند. در این تعریف “کتابخانه­های دیجیتالی ” سازمان­های هستند متشکل از کارکنانی متخصص جهت سازماندهی و انتخاب منابع که امکان دسترسی فکری، تفسیر، توزیع و نگهداری بی­عیب و نقض منابع مذکور را فراهم می­کنند. کارکنان کتابخانه دیجیتالی اطمینان دارند که آثار دیجیتالی گردآوری شده در مجموعه به منظور دسترسی سریع و مقرون به صرفه برای استفاده جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان یا مجموعه­ای از چند جامعه در مدت زمان طولانی پایدار خواهند بود(کلوند،1998).

کتابخانه­های دیجیتالی اطلاعات سازماندهی­شده و با کیفیت بالا را فراهم می­کنند بسیاری از ویژگی­های پیشرفته کتابخانه دیجیتالی متکی به فراداده است. کتابداران به منابع موجود در فهرست­ها یا مجموعه­های دیگر از طریق فراداده ها توصیف می­کنند که این امر دستیابی به اطلاعات را تسهیل می­کند (گارسیا کرسیو، 2010).

یک کتابخانه دیجیتالی، چیزی جز خدمات اطلاعاتی کتابخانه­ای توزیعی نیست که به صورت فیزیکی، مجازی و با ترکیبی از هر دو ارایه شود و در آن حجم نسبتا” زیادی از منابع اطلاعاتی تنها در قالب دیجیتالی قابل دسترسی باشندکتابخانه­های دیجیتالی، کتابخانه­هایی هستند که استفاده­کنندگان از نقاط مختلف جهان می­توانند به آن دسترسی پیدا کرده و انواع مختلفی از اطلاعات را شامل متن،صوت، تصویر، ویدئو و …. را بازیابی کنند(سرینیراسل، 2000).

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***