دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی اختلال وسواس فکری – عملی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی

4-6-3-2 وسواس مذهبی ـ اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی

همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، بررسی‌ها نشان داده‌اند که مذهب با برخی سوگیری‌های شناختی مرتبط با OCD همچون اهمیت‌ افکار، کنترل افکار، مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی (سیکا و همکاران، 2002) ادغام فکر و عمل (راسین و کاستر، 2003) و به خصوص ادغام فکر و عمل اخلاقی (یورولماز و همکاران، 2009؛ کوهن و رازین، 2007، سیو و همکاران، 2010) رابطه دارند. با این وجود، بررسی‌های انجام گرفته در خصوص رابطه وسواس مذهبی – اخلاقی و سوگیری‌های شناختی مرتبط با OCD نسبتاً اندکند. پرسشنامه‌ وسواس مذهبی – اخلاقی پن[1] توسط آبراموویتز و همکاران (2002) تهیه شد که دارای دو زیرمقیاس ترس از گناه[2] و ترس از خداست[3]. این پرسشنامه بر روی دانشجویان مسیحی پیاده شد. نتایج، تفاوت معناداری در وسواس مذهبی – اخلاقی بین دو گروه نشان نداد، امّا در شرکت‌کنندگان مذهبی، یهودیان نسبت به مسیحیان در هر دو زیرمقیاس ترس از خدا و ترس از گناه نمرات پایین‌تری کسب کردند.

[1] . Penn Inventory of Dcrupulosity )PIOS(

[2] . fear of sin

[3] . fear of  God

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی و نشانه‌های وسواس فکری – عملی
  • تعیین رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی