دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی تبيين رابطه ي بين سبك رهبري مديران و جو مدرسه با اثربخشي مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

 انطباق با محیط های بیرونی :

چهارمین حوزه فعالیت های اساسی ، نیاز مدارس به انطباق با محیط بیرونی است . اجتماعات تغییر می کنند و مدارس نیز با آنها تغییر می یابند . به عنوان مثال سازگاری با افزایش جمعیت یا مهاجرت و در نتیجه افزایش یا کاهش تقاضا برای ثبت نام مستلزم تغییرات اساسی در خط مشئ های پرسنلی ، ساختار سازمانی و وسایل و امکانات است . چالش اصلی مدیران در این حوزه آناست که در عین سازگاری با تغییرات و فشارها ، انسجام و تعادل مدرسه خود را حفظ کنند . اگر چه می توان انتظار داشت که مناطق مختلف آموزش و پرورش با توجه به ویژگی های خود بر الگوهای متفاوتی از فعالیت های اساسی تاکید ورزند اما هر چهار فعالیت مذکور باید تا اندازه ای توسط همه مدارس انجام شوند . (ترک زاده 1377)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

  1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
  2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید