دانلود پایان نامه ارشد سازش اجتماعی کودکان و نقش الگوی ارتباط توقع زن-کناره گیری مرد والدین بر آن

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پيش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها):

مطابق اطلاعات جدول شماره 7-4، نتيجه آزمون دوربين-واتسون (947/1) که نزديک به آماره معيار 2 است، پيش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها) برای انجام تحليل رگرسيون را تأييد می کند.

اعتبارسنجی متقابل:

مطابق اطلاعات جدول شماره 4-7، اختلاف مجذور ضريب همبستگی تنظيم شده با مجذور ضريب همبستگی

(014/0 = 647/0 661/0) که معادل 4/1% می باشد اعتبار بسيار خوب مدل رگرسيون و قابليت تعميم آن به جامعه را نشان می دهد، بدين معنی که اگر به جای نمونه 99 نفری از کل جامعه آزمون به عمل آيد، حداکثر تقليل ضريب تعيين 4/1% خواهد بود.

 

معناداری مجذور ضريب همبستگی در صورت افزوده شدن ساير متغيرهای پيش بين به معادله رگرسيون:

مطابق اطلاعات جدول شماره7-4، نسبت F تغيير محاسبه شده که با سطح اطمينان 99% معنادار است، معناداری تغييرات مجذور ضريب همبستگی با اضافه شدن ساير متغيرهای پيش بين به معادله را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *