دانلود پایان نامه بررسی مولفه ” نوآوري ” در کتابخانه‌ها

دانلود پایان نامه

خودمختاري[1]

الف. تعریف مفهومي: شخص سالم، با ميل و اراده دروني عمل مي‌کند تقريبا از وابستگي به بيرون و متابعت از منابع همچنين از طغيان عليه نهادهاي بيروني نيز بي‌نياز است. به همين ترتيب، سازمان سالم، به طور منفعل به خواسته‌هاي بيروني عمل نمي‌کند، و خود را ابزار محيط نمي‌داند و در عين حال واکنش آن نسبت به محيط، خرابکارانه و طغيان گرانه نيست. به داشتن نوعي استقلال از محيط گرايش دارد و در ضمن اين که با محيط تعادل دارد، واکنش‌هاي آنها را تعيين کننده رفتار خود نمي‌داند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعريف عملياتي: ميزان کاربرد مولفه خودمختاري است که بر اساس پرسش‌هاي شماره 27 تا 29 پرسشنامه سنجيده شده است.

سازگاري با محيط[2]

الف. تعریف مفهومي: ويژگي‌هاي خودمختاري و نوآوري حاکي از آن است، که شخص، گروه‌ يا سازمان در ارتباط واقع گرايانه و اثربخش با محيط قرار دارند. وقتي تقاضاهاي محيطي و منابع سازمان‌ها با هم همخواني ندارند،‌ يک رويکرد حل مشکل بازسازي پديد مي‌آيد که در آن هر دو محيط و سازمان، از جهاتي تفاوت دارند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعريف عملياتي: ميزان کاربرد مولفه سازگاري با محيط است که بر اساس پرسش‌هاي شماره 30 تا 33 پرسشنامه سنجيده شده است.

[1]. Autonomy

[2]. Adaptation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *