دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز

اهمیت وضرورت تحقیق

پرسشنامه سرشت ومنش سنجش های کمی در ارتباط با شخصیت را فراهم می آورد که به طور بالینی در روانپزشکی و روان شناسی مفید می باشد(کلونینگر، شوراکیک،1997). به عبارت دیگر اولاً، این پرسشنامه سنجش های شخصیتی را فراهم می آورد که کمیت مربوط به تفاوت های فردی وآسیب پرهیزی در بسیاری از اختلات محورهای I را مثل اختلال افسر دگی عمده، اختلالات نگرانی با آشفتگی، اختلالات خوردن، وابستگی به مواد و همچنین پسیکوز تعیین می کند. در واقع چندین بررسی این موضوع را به اثبات رسانده است که بیماران افسرده حتی، در وضعیت های بهبودی،دارای نمره های آسیب پرهیزی بالاتری هستند و همچنین شدت افسردگی آنها با آسیب پرهیزی در ارتباط می باشد (کوریوبل[1]، دیوریت[2]، پیلیسولو، فالی سارد[3]، گیولف[4]، 2002؛گروزا[5]، پرزبیک، اسپی تزناگل[6] و کلونینجر 2003؛ هنسین و همکاران،1999، ماریجنسن[7]، توینر[8]، اسایجن[9] و ورحویون[10]،2002).

دریک نمونه بیماران اسکیزوفرنی، خود راهبری بسیار با سلامت روانی در ارتباط بود (ایکایند[11]، هانس لون[12] و بین گت سون[13]،2004)و همچنین (ون آمرس[14]، سیلمن و مولدر[15]،1997)ارتباط معناداری را در این بعد نوجویی و مصرف الکل و حشیش، کافئین و نیکوتین در بیماران اسکیزوفرنی کشف کردند که نشان دهنده ی آن است که رفتارهای مر بوط به نوجویی، در مصرف مواد در اسکیزوفرنی دخالت دارد.

[1] -Corruble

[2] -Duret

[3] -Falissard

[4] -Guelfi

[5] -Grucza

[6] -Spitznage

[7] -Marijnissen

[8] -Tuinier

[9] -Sijben

[10] -Verhoeven

[11] -Eklund

[12] -Hansson

[13] -Bengtsson

[14] -Van Ammers

[15] -Sellman & Mulder

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا پرسش نامه سرشت و منش از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

2- آیا پرسش نامه  سرشت و منش از پایایی قابل قبولی برخوردار است؟

3-آیا پرسشنامه سرشت و منش با سن همبستگی معنی داری دارد؟

4-آیا بین دو جنس در مقیاس های پرسش نامه سرشت و منش تفاوت وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز