دانلود پایان نامه رابطه احساس مهم بودن کارکنان با تعهدسازماني

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مدل توانمندسازي گلن لاوراک [1]

گلن لاوراک ، کارشناس برجسته بهداشت انگلستان ، در سال 2003 مدلي از توانمندسازي جوامع کوچک در مناطق روستايي جزاير فيجي ارائه داد .اين مدل ، رويکردي جديد به توانمندسازي است که در آن نقش افراد در تبيين و اجراي مدل بسيار پر رنگ است .

مراحل [2] چهارگانه اجراي اين مدل با اصول نه گانه توانمندسازي و گام هاي هفت گانه به شرح نمودار زير منطبق است .لاوراک معتقد است مشاهده و مباحثه قبل از ارزيابي مي تواند انطباق هرچه بيشتر الگو با نيازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي را تضمين کند . هم چنين ضروري است تعريف روشني از توانمندسازي نيز ارائه گردد تا فهم مشترکي از موضوع ميان اعضا ايجاد شود . (خلج ، 1388 ،101)

[1] Glenn Laverack

[2] Phase

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت