دانلود پایان نامه رشته روانشناسی اثربخشي مدرسه

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

تعریف سبک رهبری :

هر سی و بلاچارد[1] سبک را با شخصیت مترادف به کار می گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبک یک فرد عبارتست از :الگوی رفتاری که وی هگام هدایت کردن فعالیت های دیگران از خود نشان میدهد. (علاقه بند،1379).

گری دسلر [2]شیوه یا سبک رهبر را در این مفهوم می داند که رهبری چه کار می کند و رفتارش چگونه است (مدنی،1368).

از دیدگاه بارون سبک یا رفتار رهبری عبارتست از  تکنیک های مورد استفاده جهت اعمال  نفوذ و جهت داد فعالیت  دیگران (پورآمن ،1381).

از نظرطوسی الگوی کلی کنش های رهبران چنانکه از سوی زیر دستانشان اداراک می شود به نام سبک رهبری خوانده می شود . سبک رهبری ، فلسفه ، مهارتها و نگرش های رهبران را در عمل نمایان می سازد(پورآمن ،1381).

با ملاحظه تعاریف یاد شده می توان به ویژگی رفتار در آنها اشاره داشت. با توجه به تغییر رفتار در شرایط متفاوت می توان دریافت که شیوه یا سبک رهبری متغیر است و نمی توان در کلیه شرایط و موسسات و سازمانها از یک سبک استفاده نمود.

[1].Hersey and Blanchard

[2] .Gary Dessler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

  1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
  2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید