دانلود پایان نامه وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

4-2) یافته­های استنباطی

4-2-1) ظرفیت پژوهشی معلمان

به منظور پاسخگویی به سؤال اول پژوهش که بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی  انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی و دانش و تخصص پژوهشی از آزمون t تک نمونه­ای استفاده شد.

به منظور بررسی مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی در پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی از آزمون t تک نمونه­ای استفاده شد. یافته­های حاصل از بررسی مؤلفه­های پرسشنامه، نشان داد که معلمان از نظر مؤلفه­ی بی­انگیزگی به طور معنادار در سطح پایین­تری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در رابطه با مؤلفه­ی دوم پرسشنامه­ی انگیزه پژوهشی، یافته­ها نشان داد که معلمان از نظر انگیزه­ی درونی به طور معنادار بالاتر از میانگین مورد نظر جامعه قرار دارند. همچنین در رابطه با مؤلفه­ی انگیزه­ی بیرونی بین میانگین بدست آمده و میانگین مورد نظر تفاوت معناداری وجود نداشت، بنابراین معلمان از نظر انگیزه­ی بیرونی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر ندارند. در مجموع نتایج نشان داد که معلمان از نظر انگیزه­ی پژوهشی به طور معنادار بالاتر از میانگین مورد نظر قرار دارند.

جدول4-3 : نتایج آزمون t تک­نمونه­ای برای بررسی انگیزه­ی پژوهش

 

به منظور بررسی مؤلفه­ی سوم پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی یعنی فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نیز از آزمون t تک­نمونه­ای استفاده شد. یافته­های حاصل از بررسی مؤلفه­های پرسشنامه، نشان داد که مؤلفه­های توجه به علایق معلم در یافتن ایده­های پژوهشی و کاربردی کردن علم به طر معنادار در سطح بالاتری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در رابطه با مؤلفه­ی جستجوی علم و دانش  به عنوان یک تجربه اجتماعی، یافته ها نشان داد که بین میانگین بدست آمده و میانگین مورد نظر تفاوت معناداری وجود ندارد، همچنین یافته­های حاصل از بررسی مؤلفه­ی تمرکز بر سبک­های متنوع پژوهشی، الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و تقویت مثبت و حمایت از معلم نشان داد که این مؤلفه­ها به طور معنادار در سطح پایین­تری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در مجموع نتایج نشان داد که معلمان از نظر فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر ندارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. ظرفيت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه است؟
  2. شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت است؟
  3. وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه است؟
  4. اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت است؟
  5. هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه باید باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *