دستگاه عصبی خود مختار و وظیفه ی آن در بدن

در این دستگاه یک رشته وسیع از محرکها دست اندرکارند و موجب فعالیت می شوند. بطور مثال کار جسمانی سخت، در معرض سر و صدای گوش خراش قرار گرفتن، اضطراب و بیم از آینده، الگوی نسبتاً قابل پیش بینی پاسخ ها را فرا خواهند خواند: افزایش ضربان قلب، انقباض رگ های خونی موجب افزایش جریان خون می شوند و در نتیجه کبد برای تأمین انرژی گلوکز لازم را بلافاصله آزاد می کند. عمل گوارش (موقت) متوقف می شود، چربی ها برای تبدیل به انرژی به داخل خون آزاد می شوند. عرق کردن که برای خنک شدن بدن در هنگام صرف انرژی لازم است افزایش می یابد، ترشح بزاق و مخاط کاهش می یابند، عضلات کشیده، مردمک چشم متسع و در نتیجه از حواس به خوبی استفاده می شود.