سبک یا روش فرزند‌پروری اسلامی

دانلود پایان نامه
سبک های رفتاری مختلف موجد روش های تربیتی متفاوت خواهد بود. در فصل دوم، چهار شیوه مقتدرانه، سهل گیرانه، مستبدانه ومسامحه كارانه در فرزند پروری براساس دو شاخص پاسخ دهی (صمیمیت و اطمینان بخشی) و تقاضاهای والدین (كنترل رفتاری) بررسی شد.

قبل از ورود به بحث، بیان این مطلب مهم است که اسلام در این موضوع، مانند بسیاری از موارد بر اصل اعتدال و میانه روی تاکید کرده است. به موجب این اصل، توجه و رسیدگی به فرزندان در ابعاد مختلف هرچند جزء وظایف والدین است، نباید به حد افراط کشیده شود. به این معنا که اهمیت فرزندان و لزوم تربیت و آموزش ایشان، نباید والدین را ازیاد خدا باز دارد.

همچنین والدین نباید به خاطر فرزندان شان نسبت به اهداف و نیاز های شخصی خود و همچنین نسبت به نیاز های متقابل یکدیگر، کوتاهی و کم توجهی کنند. رعایت نشدن اصل اعتدال در این زمینه، به آسیب های مهمی از جمله کاهش میزان رضایتمندی همسران، احساس بیهودگی و ضرر به ویژه در فرض ناسپاسی فرزند نسبت به آنان و اختلال در فرایند جامعه پذیری و تربیت فرزندان منجر خواهد شد.

ملاحظه آموزه های دینی، نشان توجه فراوان به فرزندان است، که گاه حتی در قالب موضوعات جزیی نیزبیان می شود. ازجمله آنان می توان ازتوصیه های مربوط به تغذیه کودک (شیردهی)، بوسیدن فرزندان وشاد نمودن آنان، هدیه دادن و محبت به فرزندان، دوست داشتن کودکان، رفتاربامرحمت، وفای به وعده باانان نام برد[2]. آن چه از اینگونه آموزه ها دریافت می گرددانست که اهمیت سازندگی انسانی در نگاه اسلام پر رنگ است و می کوشد تا با توجه والدین به فرزندان، به مثابه باقیات صالحات (کهف، 44) و مقرر ساختن پاداش بر پرورش صحیح، آنان را درباره مقوله تربیت متعهد سازد و از این طریق، ضمانتی برای پیشرفت نسل آینده ایجاد کند. توجه به سعادت فرزند در ادبیات روایی از برگزیدن همسر آغاز می شود و تا سنین جوانی ادامه می یابد.

در قرآن فرزند به عنوان زینت معرفی شده است «المال و البنون زینه الحیوه الدنیا» (کهف، 46) پدران و مادران به عنوان سرپرست باید نسبت به تربیت وی اهتمام ورزند. مشارکت فعال خانواده در فعالیت های تربیتی نخست از نظر تکلیف الهی ووظیفه دینی مورد ملاحظه قرار می گیرد؛ یعنی خانواده دربارگاه الهی نسبت به عملکرد تربیتی پاسخگوست و نمی تواند از خود سلب مسوولیت کند. [3]چنان چه این امر به لحاظ حقوقی نیز در عموم قوانین موضوعه و بین المللی مورد توجه است.

با عنایت به تلازم حق باتکلیف در امر تربیت دیدگاه اسلامی، مشارکت والدین در جریان تربیت (در همه ی انواع ان) حق آن هاست. بدیهی است که نقش و جایگاه والدین در انجام تکلیف و حق تربیت فرزندان در تمامی سطوح و انواع تربیت یکسان نیست که این نقش به سبب شرایط رشدی کودکان در سنین اغازین زندگی برجسته و حساس تر و ضروری تر است. مسولیت های والدین نیز هم شامل وظایف آن ها قبل از تولد و هم وظایف پس از تولد فرزند می گردد

4-19-3-5. فرزندپروری مسوولانه

در آموزه های اسلامی بر سبك فرزند پروری ویژه ای تاكید شده است تا فرزند به درستی و براساس فطرت انسانی كه خدا به وی عطا نموده، تربیت شود و شخصیتش در جنبه های مختلف روانی، عاطفی، معنوی، فردی، و اجتماعی به صورت بهنجار رشدكند. به تعبیر رسول اكرم (ص) روش مناسب روشی است كه بتواند شخصیت نیكو در فرزند پدید اورد، ویژگی های روانی، هیجانی و رفتاری هماهنگ با فطرت برایش فراهم سازد تا درست و عاقلانه بیندیشید، زندگی را شایسته تدبیر نماید و روابط خوب و انسانی با دیگران برقرار سازد. (حرالعاملی،، ج5، 1414).

از دیدگاه آموزه های دینی (احادیث) شیوه فرزندپروری مسوولانه را می توان مناسب ترین روش دانست. در این روش، براساس فرمایش حضرت علی (ع)، والدین خود رادرفرزندپروری مسوول می دانند. (حرانی، 1379) شیوهء مسوولانه با تقاضا ها و پاسخ دهی متناسب، متعادل و به دور از افراط و تفریط مشخص می شود. بنابراین والدین كوشش می كنند تا فطرت فضیلت خواهانه فرزندان شكوفا گردد.

از دو شاخصه فرزند پروری یعنی پاسخ دهی و مراقبت که در فصل دوم نام برده شد، اصل ذیل و روش های تربیتی منتج از آن، در ارتباط با شاخصه تقاضا های والدین یا كنترل رفتاری در فرزند پروری اسلامی بررسی می گردد.

4-19-4. اصل نظارت وتکلیف

گزاره تجویزی برگرفته از سوال دوم: یکی از کارکرد های مهم خانواده باید مراقبت و نظارت باشد.

گزاره توصیفی: اهل ایمان تلاش می کنند که همواره خود و خانواده خویش را از اتش دوزخ نگاه بدارند.

گزاره تجویزی نتیجه شده از دو گزاره مقدماتی اول و دوم: مراقبت و نظارت از وظایف والدین بر فرزندان است که باید از جانب آن ها اعمال گردد.

گزاره واقع نگر (توصیفی): لایكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسا الا وُسْعَ ها (بقره، 286) خدا هیچ كس را جز به اندازه توانایى‏اش تكلیف نمى‏كند.

4-19-4-1. روش تربیتی: تکلیف به قدر وسع

چنان چه در مباحث کارکرد بیان شد نگهداری خانواده به مفهوم تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه الودگی، در فضای خانه و خانواده است. براساس فرموده رسول اكرم (ص) والدین می دانند مصون ماندن از اتش جهنم و ارتقاء به درجات بالای بهشتی و عنایت فراوان پروردگار به آن ها از آثار تربیت خوب فرزندان و آموزش قرآن و دین به آن هاست.

این برنامه باید از نخستین سنگ بنای خانواده یعنی از ساختار آغاز و در تمام مراحل با برنامه ریزی صحیح و درنهایت دقت تعقیب شود.

از آنجا که افراد هم از حیث فهم هم از حیث عمل وسع های مختلفی دارند، والدین در امر مراقبت از فرزندان و تکالیف بر آن ها باید طاقت فهمی و عملی فرزند را در نظر بگیرند، خداوند هم خود در وسع مخاطبین سخن گفته و تکلیف کرده است و از مردم همانقدر «طلب کرده» که به آنان «داده» است. «اللَّهُ نَفْسا الا ما اتا ها » (طلاق، 7) و هم رسولان خود را به چنین مواجهه ای با مردم امر کرده است. انا امرنا معاشر الانبیا آن نکلم الناس بقدر عقولهم (مجلسی، ج1، 1403) و از آنجا که هدف والدین مسوول رضایت خداوند و امتثال از اوامر اوست لذا در نظام تربیتی اسلام، والدین تنها مجازند به وسع فرزندان نظر بدوزند و بر پایه آن تکلیف کنند.

بنابراین، لازم است حدود عمومی توانایی های افراد در مراحل مختلف زندگی در نظر گرفته ووالدین نسبت به آن شناخت داشته باشند. با نظر به حدود عمومی طبق آموزه های اسلامی از 2 تا 7 سالگی نباید انتظار داشت که کودک، تکلیف پذیر باشد. البته در خلال آن می توان کودک را با بسیاری از آداب و اطلاعات آشنا نمود چنان که در روایات مختلف در این باب رهنمود هایی نیز داده شده است. در روایات، شروع رسمی تعلیم و تادیب، به فرا رسیدن هفت سالگی موکول شده است. از هفت سالگی ویژگی «تکلیف پذیری» در کودک به ظهور می رسد. بنابراین می توان انتظار داشت که کودک از حیث تعلیم و تادیب، قابل تکلیف و در برابر تکلیف، قابل مواخذه باشد. البته در مورد هر فرد معین باید به ویژگی ها و اختصاصات وی نیز راه یافت و آن ها را مد نظر قرار داد. حدود مزبور، تنها جنبه عمومی و نوعی دارد، اما ویژگی های خاص هر فرد و طریقی که با او تناسب دارد، امری است که به جای خود قابل توجه است و آن را باید به طور موردی در ارتباط نزدیک با افراد، مشخص نمود. بنابراین تکلیف باید متناسب با وسع فرزندان برآن ها اعمال گردد.

برخی روش های تربیتی برگرفته شده از اصل یاد شده را می توان بشرح ذیل بیان نمود:

والدین نسبت به فرزندان مهربانند و انتظارات بیش از حد توان از آن ها ندارند؛ ولی اهداف و انتظارات روشنی را برای فرزندان ترسیم می كنند. این والدین نسبت به سرنوشت فرزندان حساس اند و آنان را به حال خود ر ها نمی كنند، بلكه الگوی مناسبی برای آن ها می باشند. در این فرزندان رفتارهای غیر اخلاقی كمتر مشاهده می شود و حتی اگر از والدین نارحت شوند، واكنش نامناسب نشان نمی دهند. «فَلا تَقُلْ لَهُما افٍّ » (اسرا، 23) از این رو، رفتارهایی كه سلامت روانی و معنوی آن ها را در معرض خطر قرار دهد، انجام نمی دهند ونسبت به آن مصونیت پیدا می كنند. (مجلسی،، ج15، 1403).

از سوی دیگر، نادیده گرفتن خطاهای كوچك، پذیرش فرزند به هنگام خطا، عفو و مهرورزی از نقش های اساسی والدین در این روش تربیتی محسوب می شود. «وَ اذا ما غَضِبُوا هُمْ یغْفِرُون» (شوری، 37) این شیوه فرزندپروری، موجب پیشرفت های علمی، معنوی و اجتماعی فرزندان می شود.

از دیدگاه اسلامی نقش والدین در فرزندپروری مسوولانه در دوره كودكی، نقش محبتی، حمایتی، مراقبتی، آموزشی، تادیبی و انضباطی است.

ایفای این گونه نقش از ناحیه والدین به كاهش مشكلات رفتاری از جمله پرخاشگری، بزهكاری و سایر رفتارهای نابهنجار می انجآمد. این نقش علاوه بر پیشگیری، جنبه درمانی نیز دارد؛ چرا كه بر آن اساس والدین به اصلاح رفتارهای نامناسب می پردازند.

در شیوه مسوولانه، والدین در ضمن توجه به توانایی های عمومی فرزندان، از آنان انتظار دارند، پذیرای سخنان، احساسات و عملكردهای مسوولانه آنان باشند و گفته ها، عواطف و رفتارهای خویش را با آنان هماهنگ می سازند. بر این اساس والدین مسوول و فضیلت خواه نسبت به اجرای ضوابط و مقررات الهی در دوره های مختلف رشد بازخوردهای متفاوتی دارند؛ در هفت سال اول انتظارات والدین در حد زمینه سازی و تشویق به انجام فضایل است ولی در سنین نوجوانی انتظارات بالاتر می رود.

امام سجاد (ع) می فرماید: والدین فرزند را از خود می دانند و خوبی و بدی او را خوبی و بدی خودشان دانسته و مسوولیت تربیت نیكوی او را به عهده می گیرند، كوشش می كنند او را متوجه پروردگار كنند و از او فردی مطیع پروردگار بسازند. والدین می دانند كه خوب یا بدعمل كردن آن ها در روند تربیت فرزند به اجر و پاداش اخروی و یا كیفر الهی منتهی می شود (حرانی، 1379). همچنین می دانند كه اثر نیكوی تربیت آنان مایه زیبایی و جمال اجتماعی و عزت و آبرومندی آنان می گردد. لذا تکالیف را برای رسیدن به اهداف الهی و نه مقاصد شخصی از فرزندان انتظار دارند.

در این شیوه چون هدف قرب الهی است والدین انتظار دارند فرزندانشان در آثار صنع الهی بیندیشند و در كارهای پروردگار اندیشه كنند (مجلسی، ج74، 1403). با مداومت فكر در آفرینش خداوند دل و وجود خود را به سوی او متوجه نمایند. هیچ چیز را نه در خلقت و نه در تدابیر امور شریك خدا قرار ندهند؛ یا بُنَی لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ آن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ (13) (لقمان، 13) و همیشه به یاد او باشند و رابطه محكم و مطمین با او برقرار سازند. (مجلسی، ج 93، 1403)

4-19-5. اصل پاسخ دهی و محبت

گزاره تجویزی برگرفته از سوال دوم: یکی از کارکرد های مهم خانواده، باید نقش حمایتی خانواده باشد.

گزاره توصیفی: بهترین حمایت و پاسخ دهی والد، محبت به فرزند است.

گزاره تجویزی نتیجه شده از دو گزاره مقدماتی اول و دوم: حمایت در خانواده باید به وسیله محبت به فرزندان انجام شود.

گزاره واقع نگر: اذا احببت رجلا فاخبره بذلک؛ هر گاه محبت کسی را در دل داشتی باخبرش کن.

4-19-5-1. روش تربیتی: بیان کردن مهر و ابراز نمودن محبت.

اصل دوم در ذیل مبحث پاسخ دهی (صمیمیت و اطمینان بخشی) مطرح می شود.

شرط لازم برای نقش حمایتی و موفقیت دراین امر، اگاهی ازحقوق و نیاز های اساسی فرزندان است. به عبارت دیگرمعرفت نسبت به وظایفی که هریک ازپدرومادرنسبت به فرزنددارندوهمچنین عمل به وظایف و تلاش برای هماهنگ ساختن فعالیت های تربیتی والدین با یکدیگر. این دو مکمل یکدیگرند معرفت فاقد عمل عقیم و عمل بدون معرفت آسیب زاست.

4-19-5-2. نیاز های اساسی فرزندان

مفهوم احسان به فرزندان گستره ی وسیعی دارد که مصادیق مختلف وظایف والدین نسبت به فرزندان همچون حفظ مراقبت و حمایت، اظهار محبت، تعلیم و تربیت، نظارت و عدالت را شامل می گردد.

1- حفظ و مراقبت، در این باب تاکید فراوان اسلام برحق حیات فرزندان ازنکات در خور توجه می باشد. در نگاه قرآن، مقام فرزند به گونه ای است که والدین حق ضرر و زیان رساندن به ایشان را ندارند. والدین باید فرزندان را امتحان الهی دانسته، از این امتحان سر بلند بیرون آیند و پاداش عظیم الهی دریافت نمایند. (انفال، 28)

روشن است که همگان در برابر حق حیات مسوولیت دارند اما با توجه به رواج پدیده فرزندکشی در دوران جاهلیت، متون دینی عمدتا والدین را در این جهت مورد خطاب قرار داده اند (اسراء، 31) و (انعام، 151) و فرزندکشی عملی نابخردانه و موجب خسران معرفی گردیده است. (انعام، 140) یکی از مواد بیعت نامه زنان با رسول خدا (ص)، لزوم اجتناب آنان از کشتن فرزندان بیان شده است. (ممتحنه، 12)

افزون بر این، اسلام مجموعه ای از آداب را برای تضمین هرچه بهتر سلامت جسمی فرزندان مقرر کرده است. (بقره، 233) و (حرالعاملی،، ج 14 و ج 15، 1414)

2- حمایت: در بعد حمایتی دست کم دو وظیفه مهم بر عهده والدین نسبت به فرزندان قرار داده شده است. نخست وظیفه حمایت مالی از فرزندان نیازمند؛ که مدرک فقهی آن از جمله روایتی است که به نقل از امام صادق (ع) در مقام تعیین افراد واجب النفقه فرموده اند: الوالدان و الولد و الزوجه (حرالعاملی، ج 15، 1414) و دوم کمک والدین به فرزندان در تشکیل خانواده است.

3- تعلیم و تربیت: توصیه هایی که اسلام به پدران و مادران در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان نموده و گاه با تعبیر «حقوق فرزند» بیان شده اند، از اهمیت این موضوع حکایت دارند.

تربیت شامل ابعاد بدنی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی و اخلاقی یا دینی است و هر یک، عوامل و شیوه های حامی را در بر می گیرد. آن چه باید مورد توجه والدین قرار گیرد، تربیتی است که ناظر به همه ابعاد مذکور باشد. در این صورت می توان آن را تربیت جامع تلقی کرد.

حضرت رسول ص فرمودند:«هر انسانی با فطرت توحیدی متولد می شود این پدر و مادر او هستند که او را یهودی، نصرانی و یا مجوسی بار می آورند. سپس فرمودند: همان فطرت خدایی که خداوند مردم را به آن خلق نموده است».

4- نظارت:فرمایش (تحریم، 6)، که به انجام وظیفه ای معروف و نهی از منکر تفسیر شده، نقش نظارتی والدین نسبت به فرزندان را در بر می گیرد.

5- عدالت: از وظایف والدین در قبال فرزندان، رعایت عدالت و مساوات بین آنان است.

6- آموزش:آموزش، زیر مجموعه و تابعی از تربیت است و تفکیک آن به صورت قراردادی و برای بررسی دقیق تر می باشد. آموزش شامل دو نوع رسمی و غیر رسمی است آموزشی غیر رسمی از نهاد خانواده آغاز می شود و عوامل دیگری در طی مسیر به خانواده می پیوندند و بر این روند تاثیر می گذارند.

آموزش رسمی بر عهده نظام آموزش و پرورش بوده به وسیله مراکز آموزشی تامین می شود. مشروط به اینکه خانواده و سایر نهاد های ذیربط اجتماعی با نظام آموزش و پرورش هماهنگی داشته و آگاهانه مسوولیت های خود را درک نموده ایفای نقش نمایند.

در باب حق فرزند در رساله امام سجاد این چنین آمده است:

حق فرزندت این است که بدانی او قسمتی از وجود تو است و جزیی از درخت هستی ات می باشد در این جهان خوبی وبدی او با تو ارتباط پیدا می کند تو درباره انچه، نسبت به او مسوولیت پذیر شده ای، مورد سوال قرار خواهی گرفت، از نظر: 1) تربیت و آداب آموزی 2) دلالت کردن به خداشناسی 3) یاری کردن به او در راه طاعت حق

به دو طریق، یکی عمل خودت و یکی هم راهنمایی و آموزشی که به او ارائه خواهی کرد. اگر در این باره کمترین زحمتی به خود می دهی، پاداش کافی داری و اگر کمترین کوتاهی نمایی، دقیقا مورد مواخذه و ملامت و مجازات قرار خواهی گرفت. در رابطه ی خودت با او طوری رفتار کن که نزد خدا معذور باشی. در برپاداری او سرپرستی شایسته داشته باشی و در راه اصلاح نواقص او از نیرو ها و غرایز خود او کمک بگیر و در این راه پناهی جز خدا نیست. (غفوری، 1387)

7- اظهار محبت، از دیگر توصیه های مهم اولیای دین به والدین، اظهار محبت به فرزندان و برقرار کردن روابط عاطفی و شاد با آنان است. بهترین حمایت و پاسخ دهی والد، محبت به فرزند است. (نوری، ج15، 1408) از امام صادق (ع) نقل شده است که: خداوند عزوجل انسان را برای محبت بسیار به فرزندانش مورد رحمت خود قرار می دهد. (طبرسی، 1362)

در آموزه های قرآن، شیوه های تربیت با مهر، هم در مواجهه با معارضان فَقُولا لَهُ قَوْلا لَینا (طه، 44) و همچنین در رابطه با خویشان (فرزند) دیده می شود. (لقمان 13) از بهترین راه های تربیت صحیح فرزند، گفتگوی صمیمی با اوست. با نوجوانان باید با زبان موعظه و نه سرزنش، سخن گفت. موعظه باید با محبت و عاطفه همراه باشد. یکی از شرایط تاثیر موعظه، احترام و شخصیت دادن به طرف مقابل است.

روش بیان محبت در حمایت از فرزند از دو جهت ضرورت می یابد. نخست آن که گاه فرزندان نمی توانند از اشارت ها و ظواهر والدین متوجه درون آن ها شوند یا در تفسیر پاره ای از حرکات و رفتارها، دچار سوء تعبیر می شوند. دیگر آن که، به هر حال، بیان، جلوه ای از باطن است و با مضاعف شدن آن، جلوه محبت نیز مضاعف می شود. خداوند خود در موضع تربیت، این شیوه را به کار بسته است وَ الْقَیتُ عَلَیكَ مَحَبَّه مِنِّی (طه، 39) من به لطف خود از تو بردل ها (ى دشمن و دوست) محبت افكندم (تاتو را دوست بدارند).

بیان محبت علاوه بر اظهار صریح آن، گاه به صور دیگری همچون ستایش انجام می پذیرد. چنان چه قرآن، پیامبر را با وصفی بلند ستوده است. انَّكَ لَعَلى‏خُلُقٍ عَظیم (قلم، 4). گاه ستایش به نحو غیابی انجام می شود که در این صورت مستمع را بر سر شوق و رغبت می اورد تا او نیز خود را لایق چنین ستایشی بگرداند. نِعْمَ الْعَبْدُ انَّهُ اوَّاب (ص، 44)

البته بیان قهر نیز همچون مهر قدرتمند است. زیرا قهر، منع مهر است و اگر مهر نافذ باشد منع آن نیز نافذ و برانگیزنده خواهد بود. ابراز قهر و بی مهری، ترس از حرمان را در مخاطبی که وابسته است دامن می زند و همین ترس، عامل بازدارنده نیرومندی است. خداوند در برخورد با انسان، این شیوه را به کار بسته است و به جای آن که از عذاب و عقاب سخن بگوید، بی مهری خود را نسبت به عمل و گاه عامل باز می گوید. «لایحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل… » (نساء 148) و «وَ لا تَعْتَدُوا آن اللَّهَ لایحِبُّ الْمُعْتَدین» (مایده، 87)

روش های تربیتی برگرفته از اصل فوق عبارتند از:

در این سبک تربیتی فرزندان به عنوان مخلوق های دارای كرامت خداوند دانسته شده؛ والدین به محبت و مهربانی با آنان رفتار می كنند؛ عزت و احترام به آنان را وظیفه خویش تلقی می كنند؛ رابطه عاطفی بین والدین و فرزندان بر محور تعادل و متناسب با اهداف عالیه تربیتی است.

در شیوه مسوولانه، والدین با اگاهی از پیآمدهای منفی كمبود محبت یا افراط در محبت، با ابراز محبت متعادل به پاسخ دهی مناسب می پردازند و به رشد و تربیت فرزند كمك می كنند. والدین می دانند فقدان و یا كمبود محبت زمینه ساز اضطراب، تشویق، ناراحتی، پدید آمدن احساس حقارت و پناه بردن فرزند به دیگران است و افراط در محبت در فرایند درفرایندرشد توانایی های فرزندان، استقلال و مسوولیت پذیری آنان اختلال ایجاد می كند.

با عنایت به گزاره بهترین پاسخ دهی والد محبت به فرزند است؛ والدین، فرزند را زیاد دوست دارد (مجلسی، ج104، 1403)، او را كرارا می بوسد دراغوش می گیردونوازش می کند (مجلسی، ج43، 1403) محترمانه ودوستانه بااوسخن می گویدوبااوبازی می کندو او را به انجام كارهای خوب و شایسته هدایت می نماید (حرانی، 1379).

در این سبک فرزند پروری، والدین از هیچ نوع راهنمایی به فرزند خویش دریغ نمی ورزند و خیر و سعادت را برای فرزند خود خواهانند. (لقمان13-19) آنان به فرزند احترام می گذارند و در تكریم شخصیت او می كوشند (نوری،، ج2، 1408) و از هر گونه رفتاری كه فرزند را به عصیان و آزار والدین بكشاند، دوری می كنند و حتی در حضور دیگران فرزند را نصیحت و راهنمایی نمی كنند تا به شخصیت او ضربه ای وارد نشود.

[1]مباحث ساختارو عملکرد علاوه براهمیتی که در هر یک از مقوله ها وجود دارد، دربحث تربیت فرزند شاخص ترومشخص ترمی گردد زیرا ادعا بر اینست که نمی شودغلط زندگی کردودرست تربیت نمود.

[2]شیردهی : (حرالعاملی، ج 21، 1414)، بوسیدن فرزندان؛ (همان) هرکس فرزندش را ببوسد، خداوند برایش حسنه ای خواهد نوشت و هرکس فرزندش را شاد کند خداوند روز قیامت شادمانش سازد. هدیه دادن ؛ محبت به فرزندان (همان) کودکان را دوست بدارید و به آنان با مرحمت رفتار کنید و آنگاه که آنان را به چیزی وعده می دهید به آن وفا کنید، چون آنان شما را در جایگاه روزی دهنده می شناسند.

[3] (زمر، 15) و (تحریم، 6)

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت های تربیتی آن مبتنی برآموزه های قرآن