طبقه بندی مشکلات مصرف مواد

دانلود پایان نامه

در چهارمین مجموعه بازنگری شده تشخیصی و آماری مشکلات روانی(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000). واژه اعتیاد[1] به صورتی که درچاپ های قبلی بکار رفته بود حذف شده. درعوض به سه شکل از سوءمصرف مواد اشاره می کند و اونا رو بشرح پایین تعریف می کند:

الف – مشکلات سوءمصرف مواد[2]: یعنی ، به کار گیری ناسازگارانه از مواد شیمیایی که دارای آثار با معنی بالینی یا تنیدگی هستن و با مشکلات قانونی، عملکرد شغلی، مشکلات تحصیلی، مشکل در خونواده، و رفتارهای خطرناکی که موجب زیان به جسم  می شه همراهه. در توضیح مشکلات وابسته به مواد یازده طبقه از مواد که دارای آثار جسمی و روانی هستن رو معرفی کرده و به توضیح اونا پرداخته. این یازده طبقه از مواد بیشتر موادی هستن که مصرف اونا مشکلات جانبی ایجاد کرد، موندگاری مصرف اونا الگویی از وابستگی رو پدید می بیاره. این مواد عبارتند: الکل ، آمفتامینا (محرکهای دستگاه سمپاتیک)، کافیین، حشیش، کوکایین، توهم زاها، مواد استنشاقی، نیکوتین، مواد افیونی، فنیل سیکلیدین، مسکنا و ضد اضطراب (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).

خونواده

ب – مشکل وابستگی به مواد[3]: عبارتست از از دست دادن کنترل در اثر مصرف بیش از یکبار مواد که با نشونه های زیرهمراه می باشه؛ تحمل ، علائم ترک، مصرف رو به افزایش، تلاش های ناموفق برای ترک، گذراندن وقت زیاد برای گرفتن مواد، از دست دادن فعالیت های مهم زندگی و یا کاهش اونا بخاطر مصرف مواد و ادامه مصرف با وجود آگاهی از مشکلات اون (گلنتز[4] و همکاران، 2002).

ج – سومین اصطلاح مشکلات القایی مواده[5]: به معنی ظاهر شدن بعضی از نشونه های روانشناختی مثل افسردگی، اضطراب و یا دیگر مشکلات ذهنی که هرکدوم از این نشونه ها درنتیجه مصرف مواد حاصل می شن (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).

  1. Addiction
  2. Substance Abuse Disorders
  3. Substance dependency disorders

[4] . Glantz

  1. Substance induced disorders