عوامل بوجود آورنده شخصیت

دانلود پایان نامه

عوامل بوجود آورنده شخصیت:

چون شخصیت رو می‏توان مجموعه ویژگی‏های جسمی، روانی و رفتاری در افراد در نظرگرفت، پس عواملی که به‏وجود آورنده این ویژگی‏‏هاس ساخته وراثت و بخش دیگه اون زاینده عوامل اجتماعی یا محیطه. تعیین این‏که کدوم یکی از این دو عامل نقش مهم‏تری در ایجاد شخصیت دارن، کار غیر ممکنیه. اما کاملا معلومه که شخصیت هر فرد حاصل رفت و امد و اثر دوطرفه هر دو عامله. یعنی از یه سو عوامل محیطی در چار چوب امکانات و محدودیت‏های فیزیولوژیکی و ساختار توارثی اثر می‏کنن و از طرف دیگه توانائی‏های بالقوه که بیشترً محصول ارث هستن وقتی می‏تونن شکوفا شن و از قوه به فعل در آیند که محیط مناسبی واسه شکوفا شدن داشته باشن (روبینز[1]، 2002).

الف وراثت :

مقصود از وراثت عواملیه که به هنگام‏ تشکیل جنین وجود دارن. شکل فیزیکی آدم، جذابیت صورت، جنس، اخلاق، ترکیب ماهیچه‏ها، اندازه انرژی و سلامت جسمی مثل خصوصیاتیه که معمولاً بخش یا همه اون‏ها تحت اثر وجود پدر و مادر بوده و طبق اون شکل می‏گیرد. در بحث مربوط به نقش ارث در تشکیل شخصیت، آخرین توجیهی که در این مورد می‏شه، اینه که شخصیت فرد یعنی ساختار مولکولی، ژن‏ها که در کروموزوم قرار دارن ( رابینز، 2002).

بحث‏های دقیقی که درباره نقش ارث یا محیط در ایجاد و شکل‏گیری شخصیت می‏شه، بر محور این نظریه می‏چرخد که این دو عامل نقش مهمی ‏دارن. وراثت اندازه‏ها یا محدودیت‏های خارجی رو تعیین می‏کنه وشیوه ای از فرد خود رو با خواسته‏ها و شرایط محیط وفق می‏بده، تعیین کننده‏ی توان بالقوه اونه (رابینز، 2002).

ب- موقعیت:

موقعیت یا وضعیت، عامل دیگه ایه که در مورد تشکیل شخصیت، به دو عامل ارث و محیط اضافه شده، شخصیت فرد، در حالی که دارای ثبات روش و پایداره، ولی در موقعیت‏های جور واجور تغییر می‏کنه. خواست‏ها، تمنیات و میل‏های جورواجور در موقعیت‏های جور واجور باعث می‏شن که شخص در هر موقعیتی جنبه خاصی از شخصیت خود رو بیان کنه. پس، بناید الگوهای شخصیتی رو به شکل جداگونه و منفک از بقیه مورد ‏توجه قرار داد.

در حالی که اینجور به نظر می‏رسد، موقعیت‏های جور واجور می‏تونن بر شخصیت فرد اثر بذارن، ولی جدا دقیق این عوامل باعث می‏شه که تعداد موقعیت‏ها اون‏قدر زیاد شه‏ تا کار به اون‏جا برسه که موضوع مزبور موجب گرگیجگی‏ و گمراهی محقق شه. ً محققان این رشته هنوز به اون‏جا نرسیده‏ان که سیستمی رو ارائه بدن، تا به اون وسیله موقعیت‏ها رو به گونه‏ای جدا کنن که بشه اون‏ها رو به شکل سیستماتیک مورد مطالعه قرار داد. ولی هیچ گونه تردیدی نیس که شرایط خاص و جورواجور می‏تونن در شکل دادن شخصیت فرد مؤثر واقع شن (رابینز، 2002).

[1]-Robins