قسمت پنجم پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی

دانلود پایان نامه
 1. پایان نامه ارشد مقایسه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی مبتلا به اختلال اسکیزوافکتیو با افراد بهنجار
 2. پایان نامه مقایسه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران مبتلا به اسکیزوافکتیو با بیماران اسکیزوفرنی با علائم منفی و دوقطبی نوع یک با افراد بهنجار
 3. پایان نامه ارشد رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند كم توان ذهني
 4. دانلود پایان نامه افزايش اميد به زندگي مادران داراي فرزند كم توان ذهني
 5. پایان نامه بررسی بهزيستي روان شناختي مادران داراي فرزند كم توان ذهني
 6. پایان نامه رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند كم توان ذهني با آموزش مهارت هاي مثبت انديشي
 7. پایان نامه افزايش اميد به زندگي مادران داراي فرزند كم توان ذهني با آموزش مهارتهاي مثبت انديشي
 8. پایان نامه بهزيستي روان شناختي مادران داراي فرزند كم توان ذهني با آموزش مهارت هاي مثبت انديشي
 9. پایان نامه تأثیر آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند كم توان ذهني
 10. پایان نامه ارشد تاثیر آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر افزايش اميد به زندگي مادران داراي فرزند كم توان ذهني
 11. دانلود پایان نامه تأثیر آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روان شناختي مادران داراي فرزند كم توان ذهني
 12. دانلود پایان نامه ميزان اهميت هر كدام از مدلهاي نظري ارائه شده در مورد شايستگي ها در شرکت فـولاد مباركـه اصفهان
 13. پایان نامه میزان انطباق میان برنامه های آموزشی با مدلهای شايستگي زنان و مردان
 14. پایان نامه ارشد بررسي دیدگاه مـدیران در رابـطه با شـايستگـي هاي اسـاسی زنـان و مـردان
 15. پایان نامه بررسی شايستگي هاي زنان شاغل از دیدگاه مدیران با توجه به دو متغیر سابقه کار و تحصیلات
 16. پایان نامه ارائه الگوی عملیاتی از مهارتهای اشتغال زای زنان
 17. پایان نامه شناسـایی و ارزیـابی مهارتهای اشتغال زای زنـان شـاغل
 18. دانلود پایان نامه سبک تفکر اجرایی با پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس
 19. پایان نامه ارتباط سبک تفکر قضاوتگر با پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس
 20. پایان نامه ارشد رابطه سبک تفکر قانونگذار و پذیرش تغییر سازمانی مدیران
 21. پایان نامه میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس
 22. پایان نامه شناخت سبک تفکر غالب در بین مدیران مدارس
 23. پایان نامه رابطه سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه
 24. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت منبع کنترل بیرونی در میان دختران فراری و عادی.
 25. پایان نامه ارشد بررسی تفاوت منبع کنترل درونی در میان دختران فراری و عادی
 26. پایان نامه بررسی تفاوت دلبستگی ناایمن دوسوگرا در میان دختران فراری و عادی
 27. پایان نامه دلبستگی نا ایمن اجتنابی در میان دختران فراری و عادی
 28. پایان نامه دلبستگی ایمن در میان دختران فراری و عادی
 29. دانلود پایان نامه شناسایی تفاوت ملامت دیگران در میان دختران فراری و عادی
 30. پایان نامه ارشد شناسایی تفاوت فاجعه پنداری در میان دختران فراری و عادی
 31. پایان نامه شناسایی تفاوت دیدگاه پذیری در میان دختران فراری و عادی
 32. دانلود پایان نامه تعیین تفاوت ارزیابی مجدد مثبت در میان دختران فراری و عادی
 33. پایان نامه ارشد تعیین تفاوت تمرکز مجدد بر برنامه ریزی در میان دختران فراری و عادی
 34. دانلود پایان نامه تفاوت تمرکز مجدد مثبت در میان دختران فراری و عادی
 35. پایان نامه ارشد تفاوت نشخوارگری در میان دختران فراری و عادی
 36. پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دختران فراری و عادی
 37. دانلود پایان نامه ارشد فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان
 38. پایان نامه ارتباط خودکارآمدی دانش آموزان با فعالیت های فوق برنامه
 39. پایان نامه رابطه عملکردتحصیلی در دانش آموزان و تاثیر فعالیت های فوق برنامه
 40. پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی در دانش آموزان
 41. پایان نامه بررسی اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دختر
 42. پایان نامه تعيين اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
 43. پایان نامه تغييرات نشانه هاي اضطراب اجتماعي بر اساس متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت
 44. پایان نامه ارتباط ذهن آگاهي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان با توجه به جنسيت
 45. دانلود پایان نامه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا
 46. پایان نامه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران مبتلا به اسکیزوافکتیو
 47. پایان نامه تفاوت عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران اسکیزوافکتیو با الگوی عصب روان شناختی همین ناحیه از مغز بیماران دوقطبی نوع یک
 48. دانلود پایان نامه مقایسه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران اسکیزوافکتیو با الگوی عصب روان شناختی همین ناحیه از مغز بیماران اسکیزوفرنیا با علائم منفی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *