مؤلفه های کارکردهای اجرایی موثر در روند موفقیت

دانلود پایان نامه

2. نظم – برنامه ریزی:<br />نظم توانایی منظم کردن و یا جای دهی اجزا برابر با اصول مشخص و از پیش تعیین شده(کریک 2002به نقل از سلطانی کوه بنانی1384).این مؤلفه باعث ثبات و حفظ نظم در فعالیت و برنامه ریزی روزانه و هم انجام تکلیف به روش منظم می شه. کودکان نیاز به نظم دارن اما خیلی ازآنها در این راه شکست می خورند و پس هر کاری رو با سختی انجام می دن و بدون بینش منظم هستن.اونا هر روز سعی می کنن تا کارکرد موثری در مدرسه داشته باشن، حتی شاید اونا ندانند کاری که می کنن همون سازمان یافتنه و واسه همین اهداف ضعیفی واسه سازمان یافتن دارن. چار سبک کلی نظم می تونه چرخ دنده های ذهن رو واسه کمک به سرعت عمل در هر رقابت تحصیلی روغن کاری کنه.این سبکا که با همدیگه برابری کمی هم دارن عبارتند از:
1- مدیریت زمان
2- مدیریت مواد(اصول)
3- استفاده از روش
4- کامل سازی تکالیف چندگانه و عناصر تکلیف
در سطح پایین نظم از حواسپرتی جلوگیری می کنه. در سطح بالاتر این مهارت به افراد اجازه میده زمان رو به طور مؤثر مدیریت کنن، الویت بندی هاشون رو کنترل کنن و مجموعه مراتب تکلیف رو حفظ کنن(گارنر،2009).نظم در هر دو سطح باعث موفقیت در کلاس درس می شه( مایر،1991؛به نقل از گارنر،2009). نظم این امکان رو واسه آدمی فراهم می سازه تا واسه با معنی ساختن مطالبی که قصد یادگیری اون رو داره یک چارچوب سازمانی به اون مجبور کنه که این چارچوب می تونه مخصوص اطلاعات جدید باشه(یعنی یه جور سازمان داخلی) و یا این مطالب جدید رو به علم موجود ربط بده(چارچوب بسطی) و از اونجا که ظرفیت حافظه کاری هم محدوده و ما قادر به تمرکز روی تعداد زیادی از موارد به طور با هم نیستیم، میتونیم از نظم که (راحت ترین شکل این دسته بندی اطلاعاته) واسه کاهش بار حافظه و افزایش قدرت تمرکز استفاده کنیم(سیف،1388).
ناتوانی در نظم تکالیف رقابت انگیز و جدید شایدً در اثر ضعف این کودکان در کارکرد سازماندهیه. یافتها مشخص کرده که نظم به طور کلی به کارکرد مناسب کورتکس فرونتال و پرده فرونتال مربوط می شه(بارکلی، 1998، 2000؛ به نقل از علیزاده ، 1383)
لوریا(1987) مراحل برنامه ریزی رو به عنوان توانایی نظم رفتار واسه رسیدن به یک هدف خاص که طبق مجموعه ایی از اهداف بین دوره ایی یا گامای واسطه صورت میگیره تعریف می کنه. درواقع برنامه ریزی، پیش بینی حوادث، موقعیتها و اهداف آینده و در بر داشتن گامای مناسب بالاتر از زمان واسه انجام کار یا عمله( به نقل از سورل، 2007).
شاید نفطه اوج کارکردهای اجرایی برنامه ریزی باشه. چون که برنامه ریزی یک قسمت لازم و حساس از رفتارهای هدف گراست. برنامه ریزی تونایی تنظیم اعمال و رفتارها واسه راهیابی به اهداف بالاتر و بزرگتره و این مؤلفه تمایل به طرف یک تکلیف منظم، راهبردی و روش کارآمده(اندرسون، 2002). برنامه ریزی هم رهبری و هم هدایت رفتاره، وقتی که کودک با یک موقعیت جدید روبرو می شه( داس ، ناگلیری و کیربی ، 2009).
3. حافظه کاری :
حافظه ی فعال توانایی نگهداری اطلاعات تو ذهن موقع انجام امور پیچیدهه. و مثل فاکتورهای مؤثر در یادگیریه. این حافظه رابطه خیلی نزدیکی با پیشرفتای تحصیلی افراد در مورد ی خوندن، نوشتن و یا ریاضیات داره(استگمن ،2004 ؛ به نقل از گدرکل ، 2007).
ابرر (2008)، در مورد حافظه ی کاری یک مدل فاکتوری ساختاری ارائه داده که شامل سه کارکرد شناختیه: ذخیره کردن و پردازش، جامعیت رابطه ای و نظارت.
در ذخیره کردن و پردازش معمولا به وسیله طیف پیچیده ایی از تکالیف که شامل به خاطر آوردن تعدادی از موارد در موقعیتای مهمه. و ضمنا کارکرد پردازش اطلاعات در بین و بعد از رمزگزدانی موارد در حافظهه. جامعیت رابطه ایی به توانایی ساختن روابط جدید بین عناصر باز می شه( والتز ، 1999).
نظارت به کنترل فرایندهای شناختی به وسیله توضیح و مشخص کردن هدف مربوط می شه مثل جلوگیری از شلوغی و پریشونی ذهنی. مراحل نظارت معمولا جز زیر شاخه های کارکردهای اجرایی قرار میگیره(ابرر، 2008).
کارکردهای حافظه ی کاری عبارتند از:
1) نگهداری اطلاعات تو ذهن و کار کردن روی اونا
2) نقش اساسی در پیش بینی، تفکر و تقلید رفتار جدید
3) رابطه با درک زمان و صبر
4) انجام عملیات ذهنی به شکل داخلی که مشکل درآن باعث می شه که فرد به پسخوراند بیرونی وابسته شه و از طرف دیگه به دلیل مشکل در بازبینی ذهنی در مرور کارا مشکل پیدا می کنه. فردی که در حافظه ی کاری مشکل داره دچار یه جور نزدیک بینی وقتیه(بارکلی، 1997؛ به نقل از علیزاده 1384).
حافظه ی کاری با توانایی استفاده از تجربه های قبلی واسه موفقیت فعلی و استفاده از راهبردهای حل مسئله واسه آینده رابطه داره(داوسون و گوایر، 2004).حافظه ی کاری شامل یک مجری مرکزی و چند سیستم فرعیه. مجری مرکزی سیستم کنترل توجهیه که در هماهنگ نمودن و نظم کارکرد تکالیف مختلف، توجه انتخابی، جابجایی توجه، بازدازی توجه و برنامه ریزی درگیره( تروکسلین ، 2005، بدلی ، 1986؛ به نقل از الهی،فلاح،1388).