دانلود پایان نامه

شناخت عاملای روان شناختی محیط کار رو ، روشی می دونن که از آن راه می توان درک صحیحی از استرس شغلی به دست بیاره.طبق این یافته های پژوهشهای انجام شده ، چار نوع ویژگی واسه نقش برشمرده ان: ابهام نقش، گرانباری نقش، کمباری نقش و اختلاف نقش.

ابهام نقش

ابهام نقش رو اینجور تعریف کردن : وضعیت شغلی معینی که در اون پاره ای اطلاعات لازم واسه انجام شغل به طور بد ،نارسا یا گمراه کننده ان، ( در نتیجه فرد نمی دونه که چه انتظاری از ایشون واسه انجام شغل اش دارن.)ابهام نقش زمانی به استرس منجر می شه که فرد رو از بهره وری و پیشرفت باز می داره.هم اینکه ، فرد حس اطمینان و پیش بینی خود رو در نقش کاریش از دست میده.

گرانباری نقش

اگه فرد نتونه از پس انجام کاری که بخشی از شغل معینیه بر آید، دچار استرس می شه.معنی کار بسیار زیاد رو میشه به دو معنادانست: 1. گرانباری کمی ـ و این وقتیه که فرد واسه انجام تموم کارایی که در شغل محول می گنجد، وقت کافی نداره.2.گرانباری کیفی ـ این به اون معناست که فرد شاغل مهارتهای لازم رو واسه انجام شغل معینی نداره.

کمباری نقش

یعنی وضعیتی که در اون از مهارتهای شخص به طور تموم و کمال به کار گیری نمی شه .در حالیکه گران باری نقش نشون دهنده خواسته های زیاده، کمباری نقش حکم محدودیت و بازدارندگی رو داره.

اختلاف نقش

اختلاف نقش زمانی اتفاق می افته که تن دادن به یه سری از الزامهای شغلی با پذیرش مجموعه دیگری از الزامهای شغلی ، مخالف و یا به کل امکان نداره.در بررسیها، چهارگونه اختلاف نقش شناخته شده:

  1. اختلاف میان نقشا- فرست.شخص از دو سو ، در برابر انتظارات ، خواستها و فشارهای مخالف قرار میگیره.مثلا از یه فروشنده خواسته می شه که در زمان کمتر ، مشتریان بیشتری رو جوابگو باشه و از طرف دیگه ، مشتریان خواهان صرف زمان بیشتری از طرف فروشنده هستن.
  2. اختلاف داخل نقش ـ فرست.این زمانی پیش میاد که از فرد شاغل خواسته شه فعالیتهای مختلفی رو بکنه که با یکدیگر جور در .مثلا ، ممکنه مدیر مرکز مشاوره از روانشناس بخواد تعداد کارگاههای مشاوره گروهی که به کارکنان اختصاص داده می شه زیاد شه، و در همین حال از تموم روانشناسان مرکز خواسته می شه تا حتما تعداد نشستهای مشاوره فردی رو هم که در طول هفته تشکیل می شه زیاد کنن.
  3. اختلاف فرد و نقش ـ نقش .نقشایی که در کار به فرد محول می شه با باورها و ارزشهای شخصی اون اختلاف دارن .مثلا ، از پزشکی خواسته می شه که از راه درمانی به کار گیری کنه که از نظر اون مخالف اخلاق پزشکیه. (آرراس، 1377، صص69-67)