نظریه ­های روان­شناختی درباره افسردگی

دانلود پایان نامه

نظریه شناختی

احتمالاً با نفوذترین نظریه­های روان­شناختی که امروزه درباره افسردگی وجود دارد، نظرگاه شناختی است. اساس این نظریه­ها این اندیشه است که یک تجربه معین ممکن است روی دو فرد تاثیر بسیار متفاوتی بگذارد. قسمتی از این تفاوت امکان دارد به دلیل روش متفاوت تفکر درباره آن حادثه و حدود شناخت آنها نسبت به آن باشد. یک شخص که به پیشرفت مورد انتظار خود نائل نمی­گردد ممکن است فکر کند که من شخص بی­فایده­ای هستم، هر کسی مرا ضعیف می­پندارد، اگر چنین نبود من برای این شغل انتخاب می­شدم. شخصی دیگر در همین وضع، ممکن است فکر کند که آقای  الف  بدین دلیل برای شغلی که من خواستار آن بودم، انتخاب شد که تجربه بیشتری در مذاکره و گفتگو داشت. واکنش­های فرد اول، پاسخ متعارف کسی است که ممکن است به افسردگی گرفتار شود (آزاد، 1384). ویژگی این نوع تفکر، زیاده روی در تعمیم است و یکی از خصایصی است که آرون بک در تفکر افراد افسرده یافته است. در حالت کلی طبق نظریه شناختی، افسردگی از دگرگونی­های شناختی خاص که در افراد مستعد افسردگی وجود دارد، ناشی می­شود. این دگرگونی­ها که طرحواره افسردگی زا[1] نامیده می­شوند، الگوی شناختی هستند که داده­های درونی و بیرونی را تحت تاثیر تجارب اولیه زندگی، تغییر یافته درک می­کنند. آورن بک، یک سبک شناختی برای افسردگی فرض کرد که مرکب است از 1- نگرش نسبت به خود- برداشت منفی از خود- 2- نگرش نسبت به محیط – تجربه جهان بصورت متخاصم و پرتوقع 3 – نگرش در مورد آینده- انتظار رنج و شکست. و درمان عبارت است ازتعدیل این دگرگونی­ها. اجزا نظریه شناختی در جدول زیر آمده است (سادوک و سادوک، 2003؛ ترجمه پورافکاری، 1385).

جدول2-2 : اجزا نظریه شناختی در اختلال افسردگی اساسی
جزء تعریف

مثلث شناختی

باورها در مورد خود، دنیا و آینده
طرحواره ها شیوه­های سازماندهی و تعبیر تجارب
استنباط دلخواه اسثتنتاج خاص بدون قرائن کافی
انتزاع ویژه تمرکز روی جزئی واحد و نادیده گرفتن جنبه­های مهمتر تجربه
تعمیم مفرط استنتاج مبتنی بر تجربه­ای کوتاه و باریک
بزرگ نمائی و کوچک نمائی بیشتر یا کمتر کردن اهمیت رخداهای خاص
شخصی سازی میل به خود ارجاعی بی­اساس رخدادهای بیرونی
مطلق نگری، تفکر دو وجهی طبقه­بندی تجارب به همه یا هیچ، سیاه و سفید یا خوب و بد

نظریه اصالت وجودی

درحالیکه نقطه تاکید نظریه هایروان­پوبشی از دست دادن شیئ مورد علاقه به عنوان علت اصلی افسردگی است. نظریه­های اصالت وجودی بر محور از دست دادن عزت نفس دور می­زنند. شی از دست رفته می­تواند واقعی یا سمبلیک باشد مانند قدرت، مقام اجتماعی یا پول. ولی از دست دادن، فی نفسه نمی­تواند به اندازه تغییر حاصل در خود سنجی فرد بر پایه آن مهم باشد. بسیاری از افراد، خودپنداری خود را بر پایه اینکه چه کسی هستند یا چه چیزی دارند بنا می­کنند. مثلا من رئیس کارخانه هستم، من همسر بازیگری مشهور هستم، همانند سازی­هایی از این قبیل، شخص خارجی و ارزش افراد را در اذهان خود فرد نشان می­دهد. نظریه­های انسان­گرایی بر این فرض معتقدند که افسردگی زمانی ظاهر می­شود که اختلاف بین من آرمانی و من واقعی خیلی زیاد باشد به طوریکه برای شخص قابل تحمل نباشد و این اندیشه با شواهد تجربی به دست آمده به وسیله پژوهشگرانی که میزان خود ارزیابی افراد افسرده و غیر افسرده را بررسی کرده­اند، مطابقت دارد (آزاد، 1384).

 

عوامل شخصیتی

هیچ نوع صفت شخصیتی یا نوع شخصیت به عنوان زمینه ساز منحصر به فرد افسردگی شناخته نشده است. تمام انسان­ها با هر گونه الگوی شخصیتی، تحت شرایط مناسب ممکن است دچار افسردگی گردند. انواع شخصیت وسواسی-جبری، هیستریک، مرزی یا شخصیت­های ضد اجتماعی، پارانوئید و سایر انواع شخصیت که از مکانیسم­های دفاعی فرافکنی و برونی­سازی استفاده می­کنند ممکن است در معرض خطر بیشتر برای افسردگی باشند.

مدل رفتاری لوینسون در خصوص افسردگی

مدل رفتاری لوینسون[2] از افسردگی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا[3] بنا شده است. افسردگی در این دیدگاه به عنوان تعامل «شخص ـ رفتار ـ محیط» نگریسته می شود. این بدین معناست که احساس­ها و رفتار افسرده ساز با تغییر در محیط تحریک می شوند؛ هنگامی که تحریک شوند، رفتارهای افسرده ساز بر شرایط محیطی تأثیر منفی می گذارند و همین تغییرات، علائم افسرده ساز بعدی را بوجود می آورد و در نتیجه این چرخه معیوب[4] همچنان ادامه می یابد. طبق مدل لوینسون میزان پایین تقویت مثبت وابسته به پاسخ، یا میزان بالای تجربه بیزاری آور[5] عامل آشکارساز افسردگی است. بنابراین، وقتی که نتیجه رفتارهای فرد بازده مثبت کم یا میزان زیادی پیامد منفی به همراه داشته باشد، خلق، شناخت و رفتارهای افسرده ساز تحریک می شوند (ترپ و اولسون[6]، 1990).

تقویت مثبت اندک، یا میزان زیاد تجارب بیزاری آور و ناخوشایند فرد باعث القاء خلق ملال انگیز در وی می شوند. سه دسته از عوامل منجر به کمبود تقویت مثبت وابسته به پاسخ می شوند. این عوامل عبارتند از:

1ـ نقص در خزانه رفتاری شخص یا مهارت­ها؛ بنابراین مانع به دست آوردن تقویت مثبت می شوند.

2- فقدان تقویت های موجود در محیط شخص یا تعداد زیادی ازتجارب بیزاری آور.

3ـ کاهش توانایی برای لذت بردن از تجارب مثبت یا افزایش حساسیت بر تجارب منفی.

با این وجود عاطفه ملال انگیز و رفتار افسرده ساز می تواند پاسخ­های همراهی کننده را از محیط اجتماعی فرا بخواند، که خود این حالت بر تداوم و تقویت عاطفی ملال انگیز و رفتار افسرده تأثیر می گذارند.

به طور کلی شواهد تجربی نشان می دهد افراد افسرده در مقایسه با افراد غیر افسرده وقایع لذتبخش کمتری را تجربه می کنند.

رویکرد درمانی لوینسون یک سیستم زنجیری[7] برای ارزیابی و درمان افسردگی است. در مرحله ارزیابی سه مسئله اصلی مورد توجه قرار می گیرد. اول اینکه میزان دسترس پذیری به تقویت باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بخشی از این دسترس پذیری به سطح فعالیت بیمار بستگی دارد زیرا بیمار احتمالاً حیطه فعالیت خود را برای رویارویی با منابع تقویت باید افزایش دهد. دومین مسئله ارزیابی نقص های مهارتی است (برای مثال جرأتمندی[8]، مهارت­های اجتماعی) زیرا بیماری که مهارت های اجتماعی کافی دارد نسبت به بیماری که این مهارت­ها را ندارد، احتمالاً به تقویت­های مثبت بیشتری از محیط دست خواهد یافت، نهایتاً اینکه در این مدل به چگونگی تفسیر فرد از تقویت نیز تأکید شده است زیرا بیماری که بسامد (فراوانی) تقویت کننده، را کمتر از حد معمول برآورد کند بطور بالقوه خود را از دستیابی به تقویت کننده محروم می کند. بنابراین در مدل لوینسون رفتارهای بین فردی و عوامل شناختی نقش مهمی ایفا می کنند.

درمان در این مدل براساس یکسری مراحل قابل پیش­بینی صورت می گیرد:

1ـ تشخیص های افتراقی[9]: پی بردن به مسئله با بهره گرفتن از ابزارهای خود گزارش و مصاحبه بالینی.

2ـ تحلیل کارکردی (کنشی)[10] از نقش فعالیت: تعیین دقیق تعاملات شخصـ محیط یا وقایع مربوط به افسردگی شخص با بهره گرفتن از برنامه وقایع خوشایند[11] و برنامه وقایع ناخوشایند[12].

از دیدگاه لوینسون، شناخت­واره ها و احساسات نسبت به تغییرات رفتار حساس می باشند و تغییر رفتار بر آنها تأثیر زیادی دارد. در نتیجه یک برنامه رفتاری هدفمند در اوایل درمان و تداوم آن در مسیر درمان از ملزومات اساسی درمان دراین رویکرد محسوب می شود.

لوینسون در پژوهش­های اخیر خود بر نقش عوامل شناختی نیز در بروز افسردگی تأکید کرده است (دابسون[13] و جکمان ـ کرام[14]، 1996).

مدل خویشتن داری رم

افسردگی در مدل خویشتن داری رم[15]به عنوان نقص شناختی رفتاری در خویشتن داری مفهوم سازی می شود. این مدل بر پایه دیدگاه­های کانفر[16] (1970، به نقل از بروین[17]، 1988) مطرح شده است.

وی معتقد است وقتی در رفتار افراد گسیختگی بوجود آید یا اینکه در ایجاد کاری که قصد انجامش را داشته اند با شکست روبرو شوند، فرایند خود نظم بخش[18] آغاز می شود. این فرایند سه مرحله دارد که مراحل اول آن مشاهده خود[19] است. در این مرحله افراد به رفتار خود توجه می کنند و سعی بر این دارند که اعمال خود را بازبینی کنند. در مرحله دوم که ارزشیابی خود[20] نامیده می شود آنها عملکرد واقعی شان را با هدفهای ذهنی یا سطح انتظار[21] مقایسه می کنند و تلاشآنها این است که هرگونه اختلاف را از بین ببرند. مرحله نهایی، تقویت خود[22] است. یعنی افراد در عوض دستیابی به اهداف، به خودشان پاداش می دهند یا اینکه در عوض نرسیدن به اهداف، خودشان را مورد تنبیه و سرزنش قرار می دهند.

رم بر همین اساس معتقد است کنترلی که افراد بر رفتارشان دارند می تواند به سه فرایند تقسیم شود:

1ـ بازبینی ـ خود[23]

2ـ ارزشیابی ـ خود

3ـ تقویت ـ خود

نقص در هر یک از این سه فرایند می تواند به افسردگی منجر شود.

1ـ بازبینی ـ خود:

الف) افراد افسرده بطور انتخابی به وقایع منفی در محیط بیشتر توجه می کنند تا وقایع مثبت.

ب) افراد افسرده بطور انتخابی بر بازده فوری رفتار خود توجه می کنند تا بازده و نتایج بلندمدت.

2ـ ارزشیابی ـ خود

الف) افراد افسرده مجموعه معیارهای سخت و لازم الاجرایی را برای ارزشیابی رفتارهای خود بر می گزینند.

ب) افراد افسرده برای رفتارهایشان از اسنادهای منفی استفاده می کنند. برای مثال آنها بازده مثبت را به عوامل بیرونی و بازده منفی را به عوامل درونی نسبت می دهند.

3ـ تقویت ـ خود

الف) در نتیجه دو مرحله قبل، افراد افسرده تقویت مثبت کافی برای خود در نظر نمی گیرند و با کمبود تقویت مثبت روبرو می شوند.

ب) افراد افسرده برای خودشان خود ـ تنبیهی[24] افراطی در نظر می گیرند یعنی اینکه در اثر نرسیدن به معیارهایشان، خود را مورد تنبیه شدید قرار می دهند (توادل[25] و اسکات[26]، 1991).

مدل شناختی ـ بالینی بک

نظریه های شناختی درباره اختلال هیجانی[27] مانند نظریه طرحواره[28] بک بر این اصل بنا شده است که اختلال روان شناختی به آشفتگی و نقص در تفکر ربط دارد، مخصوصاً اضطراب و افسردگی که با افکار خودآیند منفی و تحریفهایی در ادراک ها مشخص می شوند. افکار یا تفسیرهای منفی از فعال سازی[29] باورهای ذخیره شده در حافظه بلندمدت به وجود می آیند. هدف شناخت درمانی اصلاح افکار و باورهای منفی و رفتارهای مرتبط با آنهاست که باعث تداوم آشفتگی روان شناختی هستند

طبق این رویکرد، اختلال هیجانی به فعال سازی طرحواره های ناکارآمد ربط دارد. طرحواره ها، ساختارهای حافظه محسوب می شوند که از دو نوع اطلاعات تشکیل شده اند:

الف) باورها[1]

ب) مفروضه ها

باورها، سازه های مرکزی هستند که ماهیت غیر مشروط دارند (برای مثال «من بی ارزشم»، «جهان جایگاه خطرناکی است») و به عنوان حقایقی در مورد خود و جهان پذیرفته می شوند. مفروضه ها ماهیتی مشروط دارند و نشانگر وابستگی بین وقایع و ارزشیابی خود می باشند (برای مثال «اگر من علایم جسمی غیرقابل تبیینی داشته باشم به این معناست که حتماً به یک بیماری خطرناک مبتلا شده ام»). این طرحواره های ناکارآمد که خاص اختلال هیجانی می باشند نسبت به طرحواره های افراد عادی سخت تر غیرقابل انعطاف تر و عینی تر هستند. محتوای چنین طرحواره هایی خاص یک اختلال است (فرضیه محتوی اختصاصی). طرحواره های اضطراب از باور و مفروضه هایی در مورد خطر و ناتوانی برای مقابله تشکیل شده اند. در افسردگی کانون اصلی طرحواره بر حول مثلث شناختی منفی[2] متمرکز است، به این صورت که تجارب اولیه، پایه ها و بنیادهایی برای شکل گیری مفاهیم منفی در مورد خود، آینده و جهان بیرونی فراهم کرده است. وقتی که طرحواره های ناکارآمد فعال شوند، باعث ایجاد سوگیریهایی در جستجو و تفسیر اطلاعات می شوند. این سوگیری ها در سطح روبنایی به صورت افکار خودآیند منفی در ساخت هشیاری بروز می کنند (ولز، 2000).

نظریه بک در مورد افسردگی چهار مؤلفه دارد که همگی آنها شناختی هستند و به وقایع درونی ربط دارند (فری، 2000). این چهار مؤلفه عبارتند از:

الف) افکار خودآیند

ب) طرحواره ها

ج) خطاهای منطقی[3]

د) مثلث شناختی

افکار خودآیند، پدیده هایی گذرا محسوب می شوند. آنها جمله ها یا عبارتی هستند که در ساخت هشیاری به صورت تصویر ذهنی، جمله یا کمله نشان داده می شوند. این افکار کوتاه و اختصاصی اند، بعد از واقعه سریعاً رخ می دهند،ممکن است فقط در یک جمله بروز نکنند بلکه در چند کلمه یا تصویر ذهنی کلیدی تجربه می شوند و علاوه بر این از یک تفکر دقیق و منطقی نشأت نمی گیرند. این افکار در لحظه وقوع منطقی به نظر می رسند و افرادی که مشکلات هیجانی مشابهی دارند اغلب افکار خودآیندشان شبیه به یکدیگر است.

طرحواره ها ساختارهای پایداری هستند که در سازمان بندی شناختی فرد جای گرفته اند و به عنوان گذرگاهی برای خلاصه کردن تجارب فرد در جهان استفاده می شوند. طرحواره ها باعث نظم بخشی به رفتار فرد می شوند.

مفهوم طرحواره ها، اساس نظریه های شناختی درباره آسیب شناسی روانی و شناختی درمانی را تشکیل می دهند. نایسر[4] (1976) که از جمله روان شناسان شناختی است معتقد است که طرحواره اطلاعات را از طریق حواس می گیرد و خود این طرحواره به وسیله آن اطلاعات تغییر می یابند و اعمال و فعالیتهای جستجوگرانه را جهت می بخشند، اطلاعات بیشتری جذب میکنند و متعاقب آن خود آنها نیز تغییر می کنند (به نقل از هولون و گاربر[5]، 1982). طرحواره مبنای پردازش اطلاعات بشمار می رود و کل اطلاعات وارد شده به سیستم شناختی باید در طرحواره ها پردازش شوند (کیسلر[6]، 1996، وین فری و گلدفرید[7]، 1986).

امروزه شناخت درمانگران و از جمله بک برای درمان اختلالات شخصیت، درصدد تغییر «طرحواره های ناسازگار اولیه»[8] هستند و از این نظر اختلالات شخصیت در قالب طرحواره های ناسازگار ضابطه بندی می شوند (یانگ[9]، 1999؛ اسپری[10]، 1999؛ دیویدسون[11]، 2000).

طرحواره ها قوانینی دقیق هستندکه ناظر بر پردازش اطلاعات و رفتار می باشند. به لحاظ تاریخی مفهوم طرحواره از نوشته های کانت، سرچشمه گرفته است. طرحواره ها در حافظه به عنوان تعمیم ها یا الگوهای نخستین[12] از تجارب خاص زندگی ذخیره می شوند و به عنوان قالبی برای جهت دهی، معنابخشی و متمرکزکردن تمام اطلاعات وارده عمل می کند.

در حقیقت طرحواره، به فرایندهای شناختی هشیار نظیر توجه، رمزگردانی، به یادسپاریو استنباطجهت می دهند (میلون[13]، 1999).

خطاهای منطقی مؤلفه سوم دیدگاه بک به شمار می روند. منظور از خطای منطقی اشتباهاتی هستند که در فرایند استدلال روی می دهند (فری، 2001).

فریمن[14] (1983؛ به نقل از شارف[15]، 2001) هشت خطای منطقی را ذکر کرده است. این خطاهای منطقی عبارتند از: تفکر دو قطبی[16]، فاجعه سازی[17]، تعمیم بیش از حد[18]، انتزاع انتخابی[19]، استنباط دلبخواهی[20]، بزرگ انگاری یا کوچک نمایی[21]، برچسب کردن.

تفکر دو قطبی: این خطای شناختی با نهایت افراط در نظر گرفته شده و معمولاً شامل تفکر همه یا هیچ است.

فاجعه سازی: در این خطای شناختی فرد در واقعه چنان اغراق می کند که نتایج و پیامدهای فاجعه باری را به آن نسبت می دهند.

تعمیم بیش از حد: قانونی است که بر پایه یک واقعه منفی کوچک، فرد تفکر خود را با تعمیم بیش از حد دچار تحریف می کند.

انتزاع انتخابی: برخی اوقات افراد یک ایده یا فکر را از یک واقعه به گونه ای انتخاب می کند که از تفکر منفی آنها حمایت می کند.

استنباط دلخواهی: نتیجه گیری که با شواهد یا حقایق جور در نمی آید یا اینکه با آنها در تضاد است. دو نوع استنباط دلخواهی وجود دارد که عبارتند از ذهن خوانی[22] و پیش بینی منفی[23].

بزرگ انگاری یا کوچک شماری: این حالت وقتی رخ می دهد که افراد نقایص خود را بزرگ جلوه می دهد یا اینکه نکات مثبت را کوچک می شمارند  و به آنها بهایی نمی دهند.

برچسب زدن یا برچسب ناروا زدن: دیدگاهی منفی درباره خود که با برچسب زدن به خود بر پایه خطاها یا اشتباهات صورت می گیرد. در برچسب زدن یا برچسب ناروا زدن افراد اغلب احساس نادرستی از خود یا هویت خود به وجود نمی آورند.

شخص سازی: واقعه ای منفی را که به فرد ربط ندارد به خودش ارتباط می دهد.

مؤلفه چهارم دیدگاه بک، مثلث شناختی است که به محتوای تفکر ربط دارد. هم افکار خودآیند و هم طرحواره ها محتوی دارند و خطاهای منطقی به عنوان سوگیری عمل کرده و باعث افراط هر چه بیشتر افکار خودآیند منفی و طرحواره ها می شوند (فری، 2000).

 

به عقیده بک، خلق غمگین و نارسایی های انگیزشی و آغازش گری در افراد افسرده بر اثر شناخت واره های منفی درباره خویشتن، جهان و آینده ایجاد می شود. وقتی خلق افسردگی شکل گرفت و انگیزه برای کار و فعالیت کاستی یافت و نومیدی و بدبینی ریشه گستراند، طرحواره شناختی افسردگی استحکام بیشتری پیدا می کند و بدین ترتیب یک نظام پسخوراند مارپیچی ایجاد می شود که بک آن را « مارپیچ نزولی در افسردگی»[24] نام می نهد: یعنی بیمار هر قدر منفی تر می اندیشد، احساس بدتری پیدا می کند و هر قدر احساس ناخوشایندتری پیدا می کند، منفی تر می اندیشد (قاسم زاده، 1379).

نظریه شبکه تداعی

در نظریه شناختی بک، شناختواره های منفی تعیین کننده افسردگی، به گونه ای کارکردی (کنش) با طرحواره ها یا مفروضه های اساسی که در مواجهه با فشارزای متناسب فعال می گردند، ارتباط دارند. طرحواره ها حول رشد و تکامل در اثر تجارب فرد شکل می گیرند و به صورت یک فرایند اساسی در حافظه باقی می مانند.

و هرگاه یک رویداد محیطی متناسب و هماهنگ با آنها اتفاق افتاد، فعال شده و تعبیر و تفسیر رویدادها را تحت تاثیر قرار می دهند. از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان روان شناسی بالینی به سوگیریهای حافظه و نقش تسهیل گر متغیر خلق و عاطفه توجه کرده اند. مفهومی که با عنوان «تسهیل عاطفی»[1] نیز مشهور است. این عده عمدتاً متاثر از نظریه زانیس[2] مبنی بر تقدم عاطفه و خلق در پردازش اطلاعات هستند. باور[3] (1981؛ به نقل از محمود علیلو، 1378) براساس آزمایشهای خود اعلام کرد که حالتهای عاطفی با رویدادهای همزمان خود ارتباط برقرار می کنند و فعال شدن این حالتهای عاطفی می تواند خاطره های قبلی را برای هشیاری قابل دسترسی سازند. در تبیین اثرات پردازش خلق و عاطفه، باور (1981) نظریه شبکه تداعی حافظه را مطرح کرده است. باور معتقد است تأثیرات خلق و عاطفه بر فرایندهای شناختی، به ویژه حافظه را می توان در چارچوب نظریه جامع شبکه تداعی حافظه دراز مدت منسجم نمود. باور چنین می نویسد:

«براساس رویکرد شبکه تداعی[4] هر عاطفه مشخص، گره[5] یا واحد ویژه ای را در حافظه دارد که بسیاری از جنبه های دیگر عاطفه مزبور را که با آن ربط دارند، جمع آوری می کند. هر واحد عاطفی نیز با رویدادهای زندگی فرد در لحظه ای که آن عاطفه ویژه برانگیخته شده، مربوط است. این گره های عاطفی می توانند توسط محرکهای زیادی از قبیل تحریکات فیزیولوژیکی یا نمادهای کلامی فعال گردند. موقعی که فعال شدن گره ها بالاتر از آستانه باشد، واحد عاطفی سایر گره های مربوطه را نیز تحریک می کند که نتیجه آن تولید الگویی از برانگیختگی خود مختار و رفتار ابزاری است که برای آن عاطفه ویژه طراحی شده است. فعال شدن گره عاطفی همچنین موجب فعال شدن ساختارهای حافظه ای مربوط به آن می گردند. بنابراین تحریک گره غمگینی، فعال شدن عاطفه مزبور را ابقاء خواهد کرد و یادآوری خاطرات بعدی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»

طبق نظر باور (1981) مفاهیم از طریق گره های فردی به درجات مختلف با تجارب شخصی ارتباط می یابند. فعال شدن یک واحد عاطفی تماس مفاهیم مرتبط با خود را فعال خواهد کرد و در این میان ابتدا قوی ترین حلقه های[6] تداعی فعال خواهند شد. حلقه در نظریه باور، عاملی است که دو مفهوم یا دو تداعی را با هم مرتبط می سازد. طبق نظر او، رویدادها از طریق مجموعه ای از قضایای توصیفی در حافظه بازیابی می شوند. به هنگام فعال شدن یک گره عاطفی، تحریک از یک گره به گره ای دیگر انتشار می یابد و این امر از طریق حلقه های تداعی بنی مفاهیم صورت می گیرد. در نهایت باور نتیجه می گیرد که فعال شدن گره عاطفی، افکار، باورداشتها و خاطره های موقعیتی مربوط را برای هشیاری قابل دسترسی می سازد.

آسنیک و کین (1990) مفروضه های اساسی نظریه شبکه تداعی را به این صورت بیان می کنند:

1 ـ هیجان­ها می توانند به عنوان واحدها یا گره هایی در شبکه معانی نگریسته شوند که با عقاید مربوطه، سیستم های فیزیولوژیکی، وقایع و الگوهای ماهیچه ای و بیانی پیوند دارند.

2ـ عناصر هیجانی در شبکه معنایی به صورت گزاره ها یا بیانیه ها ذخیره می شوند.

3ـ افکار از طریق فعال سازی گره ها درون شبکه معنایی بوجود می آیند.

4ـ گره ها می توانند توسط محرکهای درونی یا بیرونی فعال می شوند.

5ـ فعال سازی از طریق گسترش گره ها به شیوه های انتخابی در گروه های مربوطه بوجود آمده و تداوم می یابد.

6- هشیاری مشتمل بر مجموعه ای از گره هاست که بالاتر از حد آستانه فعال شده اند.

بنیاد نظریه شبکه تداعی بر این اصل بنا شده است که وقتی ما دچار حالت خلقی افسرده در زمان حال می شویم احتمال اینکه وقایعی را از گذشته بیاد بیاوریم که با این حالت خلقی در گذشته مرتبط بوده اند، بیشتر است. حالت خلق فعلی می تواند مفاهیم و سازه هایی را که قبلاً برای تفسیر وقایع استفاده می شده اند را دوباره فعال کند و بیشتر در دسترس قرار دهد و در نتیجه برای تفسیر وقایع فعلی مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال در حالت خلقی افسردگی در زمان حال، مفاهیم و سازه هایی که قبلاً برای تفسیر وقایع مورد استفاده قرار می گرفته اند، برای تفسیر وقایع فعلی نیز به کار می روند. در نتیجه تجارب فعلی با احتمال بیشتری به شیوه ای منفی تفسیر می شوند (تیزدل، 1993).

مدل شبکه تداعی که مبتنی بر یافته های آزمایشی است نشان می دهد که خلق افسرده باعث ایجاد سوگیری هایی در پردازش شناختی می شوند. بنابراین طبق این دیدگاه، تفکر منفی در افسردگی،  نتیجه جورشدن وقایع محیطی که مفروضه های ناکارآمد مربوط به آن را در افراد آسیب پذیر فعال می کند، نیست؛ بلکه ناشی از شدت اثرات عادی خلق بر پردازش اطلاعات است. این دیدگاه نشان می دهد که تفکر منفی پیامد خلق افسرده است. بنابراین تبیین این مسئله که تفکر منفی به دنبال بهبود خلق ـ حتی توسط دارو درمانی یا درمانهای روان شناختی دیگر به غیر از شناخت درمانی ـ کاهش می یابد، با مشکل خاصی روبرو نمی شود. با این وجود، نکته مهم در نظریه شبکه تداعی این است که تفکر منفی همانطور که می تواند پیامد افسردگی باشد می تواند پیشایند افسردگی نیز قرار بگیرد. بین خلق و تفکر منفی روابط متقابل وجود دارد. به هنگام بروز خلق افسرده، احتمالاً به شیوه ای منفی فکر می کنیم به این دلیل که خلق منفی بر دسترس پذیری و فعال سازی خاطرات و سازه های تفسیری اثر گذاشته است و خود تفکر منفی احتمالاً باعث تداوم افسردگی می شود

پژوهش در خصوص رابطه بین خلق و حافظه در طی بیست سال گذشته به سرعت گسترش یافته و به یکی از حوزه های پژوهش فعال و جذاب تبدیل شده است.

اگرچه تا قبل از 1970 مطالعات اتفاقی در مورد خلق و حافظه صورت می گرفت، اما یک حوزه فعال پژوهش به شمار نمی رفت. این وضعیت از سال 1975 به سرعت و به دلیل گوناگون تغییر کرد و هم اکنون اهمیت عاطفه در حافظه بوسیله روان شناسان شناختی مورد تأکید قرار گرفته است. کاری که قبل از آن، از سوی روان شناسان بالینی و روان شناسان اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود. در زمینه پژوهش خلق و حافظه چندین پژوهش عمده نظیر حافظه همخوان با خلق[1] و حافظه وابسته به خلق[2] (الیس  و موری[3]،1999) وجود دارد که می تواند آنها را در منابع مربوط جستجو کرد.

مدل درماندگی آموخته شده

مدل درماندگی آموخته شده[4] توسط آبرامسون، سلیگمن و تیزدل (1978) بیان گردید. مدل درماندگی آموخته شده یک مدل شناختی است، زیرا علت اصلی افسردگی را انتظار ذکر می کند: انتظار فرد در مورد اینکه وقایع بد رخ خواهند داد و او نمی تواند از آنها جلوگیری کند.

در مدل درماندگی آموخته شده اعتقاد بر این است که نقص اصلی در انسانها و حیوانهای درمانده این است که بعد از وقایع کنترل ناپذیر، انتظارشان از آینده، نامشروط (بی ارتباط) بودن بین پاسخ و بازده است. این نظریه بیان می کند سگها، موشها و افرادی که قادر نیستند از وقایع بگریزند بعد از اینکه چنین وقایعی (کنترل ناپذیر) رخ دادند حالت منفعلانه به خود می گیرند. آنها نمی توانند یاد بگیرند که پاسخ آنها ممکن است راه گریزی برایشان فراهم سازد. این انتظار که پاسخ های آینده بیهوده و بی نتیجه است، باعث دو نقص می شود:

الف) از طریق کاهش دادن، انگیزش در پاسخدهی به وجود می آورد.

ب) متعاقباً باعث ایجاد مشکلاتی می شود، به این صورت که بازده مشروط فراتر از پاسخ است (دستیابی به نتیجه فراتر از کار و تلاش می باشد).

وقتی که موجودات انسانی مشکلات غیرقابل حل و غیر قابل گریزی را تجربه می کند و به این برداشت می رسند که پاسخهای آنها تأثیری ندارد یک سؤال مهم از خودشان می پرسند: « چه چیزی باعث درماندگی من شد؟»

اسناد علّی[5] که فرد برای چنین وقایعی ارائه می دهد نقش تعیین کننده ای در انتظار شکست برای آینده ایفا می کنند. سه بعد در اسناد علّی وجود دارد که در ایجاد درماندگی برای وقایع آینده مهم اند:

1ـ درونی ـ بیرونی

2ـ با ثبات ـ بی ثبات

3ـ کلی ـ اختصاصی

بین علت، سیر، عوامل زمینه ساز و پیشگیری از درماندگی آموخته در آزمایشگاه با اختلال افسردگی اساسی در زندگی واقعی شباهت­هایی وجود دارد.

مدل تکرار غیرارادی خود نظم بخش

در طی چند دهه گذشته علاقه به نقش توجه متمرکز بر خود[1] و فرآیند خود نظم بخشی در ایجاد رفتار ناکارآمد افزایش یافته است. یکی از این نظریه ها که از سوی پیزجنسکی[2] و گرینبرگ[3] و همکاران (1991) ارائه شده است، تحت عنوان مدل تکرار غیرارادی خود نظم بخشی[4] مشهور است.

آنها این نظریه را اساس فرآیند توجه به خود برای تببین افسردگی واکنشی مطرح کرده اند. نظریه مذکور با ارائه مدل سیبرنتیک خود نظم بخشی، چارچوبی مفید برای کشف روابط درونی میان فرآیندهای انگیزشی و شناختی گوناگون دخیل در افسردگی فراهم می کند. به طور خلاصه، در مدل تکرار غیرارادی خود نظم بخشی چنین فرض شده است که افسردگی بدنبال از دست دادن منبع مهم ارزش شخصی و عزت نفس رخ می دهد  و این زمانی است که فرد در چرخه ای خود ـ نظم بخش که در آن هیچ پاسخی برای کاستن از اختلاف بین حالت واقعی موجود و حالت مطلوب وجود ندارد، گرفتار می شود. در نتیجه فرد گرفتار یک الگوی مداوم توجه متمرکز بر خود می شود که باعث افزایش عاطفه منفی، تحقیر نفس، ناکارآمدی و پیامدهای منفی دیگر و نیز یک سبک متمرکز بر فرد افسرده ساز می شود (مبینی، 1376).

مدل سبک های پاسخیبه افسردگی

پژوهش­ها نشان می دهد افرادی که افسرده می شوند شبه صفاتی دارند که ممکن است بر خلق آنها تأثیر بگذارند. اگر چنین حالتی رخ بدهد یعنی صفات شخصیت بر خلق اثر بگذارند، تفاوت­های فردی در صفات شخصیت، باعث بروز افسردگی به شیوه های مختلف می شود. برای مثال کلاین،  وندرلیچو شیا[6](1977) معتقدند که خصوصیات شخصیتی پایدار نظیر وابستگی و بی نقص گرایی[7] با کیفیت های متفاوت در بیان افسردگی ربط دارند. برخی از افراد ملال انگیز به طور منظم به جنبه های منفی اطلاعات بیشتر از جنبه های مثبت و خنثی توجه می کنند، خاطرات منفی بیشتری را به یاد می آورند و اطلاعات منفی را بیش از حد پردازش می کنند (سیگل[8] و اینگرام، 1977).

پردازش منفی اطلاعات در حد بسیار زیاد را اندیشناکی[9] گویند.

این دیدگاه که صفات شخصیتی خاص باعث ایجاد خلق مخصوصی می شوند و خود این خلق بر پردازش اطلاعات تأثیر می گذارد، به دیدگاه راستینگ و دهارت[10] (2000) نزدیک است.

نولن ـ هوکسما[11] (1993، 2000؛ نولن ـ هوکسما، پارکر و لارسون[12]، 1994) براین اساس نظریه سبک­های پاسخی به افسردگی را بیان تفاوت­های فردی در سیر، مدت و رهایی از علائم افسردگی ارائه کرده است. او معتقد است که نوع پاسخ فرد به علائم افسردگی در مدت زمان تجربه آن علائم اثر می گذارد.

افرادی که سبک پاسخی آنها اندیشناکی است، بر علائم، علل ممکن و پیامدهای این علائم متمرکز می شوند. اندیشناکی یعنی تمرکز مداوم بر علل، معنا و پیامدهای علائم افسردگی. پاسخ­های اندیشناکی به افسردگی به عنوان رفتارها و افکاری تعریف می شوند که توجه فرد را به سمت علائم افسردگی و پیامدهای منفی آنها متمرکز می کند. محتوای شناخت­واره های افراد که سبک پاسخ اندیشناکی دارند گاهی اوقات شبیه به افکار خودآیند منفی است که به وسیله بک وهمکاران شرح داده شده است، اما این سبک پاسخی با افکار خودآیند یکی نیست. سبک پاسخی اندیشناکی مشتمل بر الگوهایی از رفتارها و افکاری است که توجه فرد را به سمت حالت هیجانی او متمرکز می کند و او را از هرگونه عملی که باعث برگرداندن توجه از خلق منفی می شود، باز می دارد.

سبک پاسخی اندیشناکی سبکی ناکارآمد است که باعث تداوم حالت افسردگی می شود. از طرفی سبک پاسخی توجه گردانیباعث کاهش علائم افسردگی می شود. دویس[13]و نولن ـ هوکسما (2000) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اندیشناکی یک سبک شناختی انعطاف ناپذیر[14]است.

مدل شناختی جدید بک از افسردگی

نظریه شناختی در مورد افسردگی در طی 30 سال اخیر شاهد تغییراتی بوده است. طبق ضابطه بندی­ها رویکرد شناختی، عاطفه (هیجانی) یک حالت ذهنی است که در نتیجه ارزیابی محرک­های درونی یا بیرونی بوجود می آید.

در دیدگاه شناختی، طرحواره ها، اجزاء یا بلوک های سازنده برای بازنمایی درونی معنی به شمار می روند، پردازش اطلاعات در حالت اولیهدارای ویژگی­های زیر می باشد:

1ـ پیچیده تر و تلفیقی تر است.

2- خودآیند و بی تلاشاست و کمتر حالت تحلیلی دارد.

3ـ برانگیخته است یعنی وقتی فعال شد به سیستم پردازش اطلاعات حاکم می شود.

4ـ طرحواره مفهومی – شناختی[15] است.

ممکن است نسبتاً ساده باشد و یک مفهوم ساده را مثل میزبازنمایی کنند یا اینکه ممکن است پیچیده باشند و برای بازنمایی مفاهیم پیچیده تر بکار می روند. طرحواره ها دو ویژگی کلی دارند.

1ـ ساختار طرحواره[1]

2ـ محتوای طرحواره[2]

در دیدگاه شناختی جدید، انواع متفاوتی از طرحواره ها مطرح شده است. این طرحواره ها با عملکردها یا جنبه های متفاوت سیستم زیستی ـ روانی ـ اجتماعی[3]مطابقت دارند.

اولین نوع طرحواره ها، طرحواره های شناختی ـ مفهومیهستند که برای انتخاب، اندوزش و تفسیر اطلاعات لازم و ضروری هستند. این طرحواره ها نقش اصلی را در شناخت درمانی افسردگی و نظریه شناختی بازی می کنند.

دومین نوع طرحواره ها، طرحواره های عاطفی[4]هستند که ادراک حالت­های احساسی و ترکیبات متفاوت آنها را میسر می گردانند. طرحواره های عاطفی در راهبردهای روانی ـ زیستی که با زنده ماندن ارتباط دارد، نقش عملکردی دارند.

طرحواره های فیزیولوژیک[5]سومین نوع از ساختارهای شناختی هستند که عملکرد و فرآیندهای جسمی را بازنمایی می کنند. این طرحواره ها محرک­های حسی ـ عمقی[6]را که از احشاء و ماهیچه های بدن نشأت می گیرد، را پردازش می کنند. ناکارآمدی چنین طرحواره هایی منجر به آسیب روانی واز جمله اختلالات آسیمگی[7]و خود بیمار انگاری[8] می شود.

چهارمین نوع طرحواره ها، طرحواره رفتاری[9]هستند. این طرحواره ها نشان دهنده رمزگان ذهنی گرایشی و برنامه های آمادگی برای عمل می باشند که به کنش­های خودآیند و هماهنگ شده بسیاری از پاسخ­های حرکتی که در رفتاری بیانی پیچیده دخالت دارند، اجازه بروز می دهند. طرحواره های انگیزشی[10]رابطه نزدیکی با حیطه رفتاری دارند. این طرحواره که به سطوح مختلف فعالیت، جهت بخشی و پاسخدهی ربط دارند در موجود انسانی وجود دارند.

در دیدگاه شناختی، ساختارهای معنایی فرد ـ ویژه[11] یا طرحواره ها با بنیاد ناکارآمدی شناختی در اختلالات هیجانی به شمار می روند و این مفهوم، اساس نظریه های شناختی در 30 سال اخیر به شمار می رود. با این وجود، بک اخیراً مفهوم شیوه[12] (سبک) را برای بازنمایی اطلاعات به کار بدره است.

شیوه نشانگر یک ساختار وسیع تر، تلفیقی تر و سازمان یافته تر در بازنمایی معناست. شیوه شامل مجموعه ای اختصاصی از طرحواره های شناختی ـ مفهومی، عاطفی، فیزیولوژیکی، رفتاری و انگیزشی است که برای کنارآمدن با خواستها و برنامه های موجود در ارگانیزم سازمان دهی می شوند.

مدل زیر سیستم­های شناختی متعامل

تیزدل (1993؛ به نقل از قاسم زاده، 1379) درباره رابطه بین هیجان و شناخت در اختلالات خلقی (افسردگی) نظریه ای را مطرح کرده است که به نام نظریه «زیرسیستم­های  شناختی متعامل» معروف است.

در این چارچوب برای هر نوع اطلاعات، ذخیره های حافظه ای  جداگانه وجود دارد و جمعاً نه زیرسیستم حافظه وجود دارد. پردازش اطلاعات شامل انتقال اطلاعات بین زیر سیستم­ها و گشتاربندی[13]آن از یک رمزگان ذهنی به رمزگان ذهنی دیگر است. دراین شیوه، برخورد و رمزگان ذهنی به دو سطح معنا مربوط می شوند

1ـ سطح اختصاصی تر[14]

2ـ سطح کلی تر[15]

در بازنمایی های گزاره ای[16]  معمولاً معانی در سطح اختصاصی خود پردازش می شوند، مانند : «امروز هوا سرد است». معنی دراین سطح نسبتاً ساده دریافت می شود. نظریه باور درباره ارتباط خلق و حافظه را می توان در این سطح از بازنمایی قرار داد. اما تیزدل از بازنمایی های دلالتی ضمنی نیز سخن می گوید که نمایانگر سطح کلی تر و همگانی تر معانی است. انتقال معانی در این سطح دشوار است، چون مستقیماً با زبان ارتباطی انطباق ندارند. به نظر می رسد که فقط دراین سطح است که معنی با هیجان ارتباط می یابد.

معانی در سطح دلالتی (ضمنی)[17]دارای سه خصوصیت است:

1ـ بازنمایی در این سطح در عالی ترین سطح تجربه وانتزاع صورت می گیرد.

2ـ سیمایه های حسی، آهنگ صدا یا پسخوراندهای درون حسی از بیان چهره و یا برانگیختگی جسمی، به اضافه الگوهای معانی اختصاصی در آن سهم دارند.

3ـ اطلاعات ضمنی بر اثر دخالت مدل­های طرحواره های یا مدل­های ذهنی منتقل می شوند.

این مدل­ها نمایانگر روابط متقابل بین ویژگی­های کلی تجربه است. اصولاً اطلاعات و دانسته ها در مدل­های طرحواره هایی ضمنی (تلویحی) است و نه آشکار (تصریحی)[18]. با شنیدن جمله «علی دستش را برید؛ زهرا دنبال چسب زخم می گشت» مدل­های طرحواره ای «بریده شدن دست علی» و «خون آمدن از آن» که در آن مستقیماً به خون اشاره نشده است، با هم ترکیب می شوند. شعر، نمونه عالی تجلی این نوع اطلاعات ضمنی است. وقتی می خوانیم: «بر لب جوی بنشین و گذر عمر ببین» آب به خودی خود بر اثر اطلاعات افزونه ای[19]در ذهن پیدا می شود. بنابراین معانی ضمنی در سطح عالی را معمولاً نمی توان بوسیله جمله های معمولی بیان کرد، مگر اینکه در قالب شعر، تمثیل، استعاره، ضرب المثل، طنز و قصه به آن پرداخت.

معانی سطح ضمنی در قالب مدل های ذهنی بازنمایی می شوند که خود این مدل ها یک نقشه درونی از روابط بین جنبه های مختلف تجارب برای را فراهم می کنند (جانسون ـ لیرد[20] ، 1983؛ به نقل از تیزدل، سگال و ویلیامز[21]، 1995).

تیزدل (1997) با بهره گرفتن از استعاره «ذهنیت حاکم»[22] که از روبرت اورنستاین به عاریت گرفته است، مؤلفه های اصلی مدل خود را چنین توضیح می دهد:

1ـ ما یک ذهن نداریم بلکه چند ذهن داریم که هر کدام از آنها ممکن است برای لحظه ای فعال شوند. اگر این حالت رخ دهد، ذهنیت حاکم اتفاق افتاده است (یعنی یکی از ذهن ها در جایگاه فعال قرار گرفته است).

2ـ عقیده پیمانه ای بودن ذهن که امروزه از سوی دانشمندان دانش شناخت پایه تقریباً پذیرفته شده است، اولین بار از سوی فودور (1983؛ به نقل از فودور، 2000) ارائه شده است. او معتقد است که بخشی از ذهن به صورت پیمانه است و هر پیمانه ویژگی ها و خصوصیات خاص خود را دارد و دارای آسیب شناسی مخصوصی می باشد.

3ـ در اختلالات خلقی فرد به یکی از این ذهن ها می چسبد و تعامل بین شناخت و هیجان نقش اصلی در تداوم چنین ذهن هایی باز می کند.

4ـ هدف درمان­های شناختی ـ رفتاری کمک به مراجع است تا از ذهنی که به آن چسبیده اند، رهایی پیدا کنند. اثرات بلندمدت چنین درمان­هایی به این نکته بستگی دارد که به مراجع کمک کند تا در آینده از چسبیدن و گیرافتادن در چنین ذهن هایی اجتناب کند.

 

نظریه زیر سیستم­های متعامل افسردگی را به انتقال در مدل طرحواره ای ربط می دهد. مدل های طرحواره ای ناکارآمد با رابطه بین ارزش شخص با پذیرش از سوی دیگران و موفقیت در کارها مشخص می شوند. از این دیدگاه خلق عادی با مدل طرحواره ای کارآمد همراه است که در آن ارزش شخص نسبتاً مستقل از دیگران است یا ربطی به دیگران ندارد و ضمناً به موفقیت و شکست در تکالیف نیز مربوط نیست.

در اختلالات خلقی فرد به یکی از این ذهن ها می چسبد. ذهن ها در این دیدگاه به عنوان وقوع اتحاد یا الگوهای ارتباطی از پردازش زیر سیستمها در نظر گرفته می شوند.

ذهن افسرده ساز دارای ویژگی­های زیر است:

1ـ دو زیر سیستم شناختی معانی را بررسی می کنند. معانی سطح بالا از تجارب استخراج می شوند. ضمناً هیجان نیز از همین سطح معنا بر می خیزد.

2ـ افسردگی حاصل پردازش مدلهای طرحواره های افسرده سازست.

3ـ این سیستم ها پویا هستند. تداوم افسردگی به پردازش علائم طرحواره های افسرده ساز بستگی دارد. اگر این حالت متوقف شود برای مثال از طریق توجه برگردانی، افسردگی از بین می رود.

4ـ پیکربندی پردازش برای کاهش افسردگی از طریق کاهش تمایز و اختلاف بین موقعیت فعلی با موقعیت قبلی بکار می افتد، اما چنین راهبردهای شناختی برای این هدف ناکارآمدند. این راهبردها نه تنها در رسیدن به هدف مزبور شکست می خورند بلکه با ایجاد اختصاصی منفی در بر هم نهاد مدل طرحواره های افسرده ساز نقش دارند. سه جنبه از پردازش در چسبیدن به ذهن افسرده ساز نقش دارند:

1ـ دایره پسخوراند بین طرحواره های افسرده ساز که از معانی اختصاصی بوجود می آید (دایره شناختی).

2ـ دایره پسخوراند بین مدل طرحواره های افسرده ساز با اثرات بدنی و حسی عمقی (دایره حسی).

3ـ سومین پدیده ای که به تداوم افسردگی کمک می کند امپراطوری یا استعمارگری شناختی است؛ یعنی گرایش مدل طرحواره های افسرده ساز به پردازش اطلاعات با منابع قبلی (تیزدل، 1997).

هسته اصلی نظریه زیرسسیتم­های شناختی متعامل تفاوت و تمایز بین دو نوع شناخت است. در این دیدگاه بین «پردازش سرد»[1] و «پردازش داغ»[2] تفاوت وجود دارد. این تفاوت از سوی نظریه پردازان در قالب کلمات و مفاهیم دیگر نیز مطرح شده است. ویگوتسکی[3] از جمله کسانی است که بین معنا[4]و مضمون[5]تفاوت قایل است. خود ویگوتسکی این تمایز را از پلهان[6]اقتباس نموده است. بنظر وی مضمون کلمه عبارت است از «مجموع رویدادهای روان شناختی که به وسیله کلمه در آگاهی برانگیخته می شوند». مضمون کل پویا، سیال و بغرنجی است که چندین حوزه را در بر می گیرد. مرزبندی این حوزه ها متغیر است. معنا یکی از حوزه های مضمون و باثبات ترین و دقیق ترین آنهاست و کلمه مضمون خود را از متنی که در آن پدیدار می شود، کسب می کند. این مضمون در متن های مختلف فرق می کند، ولی معنی در سراسر این تغییرات ثابت باقی می ماند» (ویگوتسکی، 1371، ص 193).

ویگوتسکی همسو با نگرش روان شناختی خود، به سطح در پردازش معنی شناسی قایل است:

1ـ سطح تعمیمی یا مفهومی که تفکر، تجربه، تحلیل، تعاریف دقیق و فرمول بندی علمی را امکان پذیر می سازد. در این سطح تفکر براساس معنی یعنی نظام پایداری از تعمیم ها صورت می گیرد و کل تجربه سازمان یافته اش بازنمایی می شود. این همان سطحی است که درک جدا از بافت را عملی می سازد.

2ـ سطح مضمونی که سطحی است عاطفی، هیجانی، موقعیتی و شخصی که خارج از بافت و زمینه خود چندان مفهومی ندارد.

اگر معنای مفهومی را انعکاس عینی از نظام روابط و همخوانی ها بدانیم که در ذهن بسیاری مشترک است، در واقع مضموم گشتاری است که در معنی صورت می گیرد و معنی را تبدیل به یک حالت عاطفی و گرایش می کند. در این سطح، پردازش کلمه صرفاً براساس ساختار آن صورت نمی گیرد، بلکه فضای ذهنی، نگرش­­ها، پیشداوری­ها و در کل انگیزه و هدف نیز در آن پردازش اثر می گذارند (قاسم زاده، 1379).آنچه درباره تفاوت بین معنا و مضمون گفته شد، در جدول 3 نشان داده شده است.

 

جدول2-3: تفاوت های بین معنا و مضمون (حمیدپور، 1381)
معنی گزاره ها (معنی) معنای ضمنی (مضمون)
پردازش شناختی

شناخت سرد

باور عقلانی

تغییر مرتبه اول

ارزیابی مبتنی بر شناخت

پیرامونی

منطقی

نیمکره چپ

تصریحی

آشکار

ارجاعی

تعمیم یافته

پردازش عاطفی

شناخت داغ

باور هیجانی

تغییر مرتبه دوم

ارزیابی مبتنی بر عاطفه

مرکزی

تجربی

نیمکره راست

تلویحی

ضمنی

هیجانی

اختصاصی

 

تیزدل (1993) با انتقاد به نظریه شبکه تداعی باور، معتقد است که این نظریه نمی تواند بین «پردازش سرد» و «پردازش داغ»تمایز قایل شود. تیزدل، آنی لیود و هاتون ( 1998)،  شپارد و تیزدل (1996)، معتقدند که اثر خلق بر تفکر تنها در سطح خاصی از بازنمایی شناختی، مطابق با مفاهیم و سازه ها و مجموعه ای از مفاهیم رمزگردانی شده و در قالب گزاره هایی در حافظه رخدادی[7]اتفاق می افتد. از این دیدگاه تفکر منفی یا افسرده ساز وابسته به خلق نتیجه حالت افسردگی فعلی است که تمام مفاهیم و سازه های منفی مربوط به وقایع قبلی را که با خلق افسرده همخوان هستند دوباره فعال کرده است.

براساس نظریه شبکه تداعی افراد افسرده و یا کسانی که حالت خلق غمگینی به آنها القاء شده باشد باید سازه ها و مفاهیم منفی بیشتری را یادآوری کنند. اما گاهی اوقات یادآوری این افراد ناهمخوان با خلق است یعنی با القاء خلق افسرده یا کسانی که دچار افسردگی شده اند، مفاهیم و سازه های مثبتی یادآوری می کنند. تیزدل و همکاران (1995) معتقدند که این یادآوری ناهمخوان با خلق در افراد افسرده نتیجه جابجایی در مدل­های طرحواره های ذهنی است تا دستیابی به سازه ها و مفاهیمی که در نظریه شبکه تداعی مطرح شده است.

تیزدل (1999) همسو با مطرح شدن مباحث فراشناختی در زمینه اختلالات هیجانی، دیدگاه خود را به فراشناخت ربط می دهد. شپارد و تیزدل (2000) تفکر ناکارآمد در اختلال افسردگی اساسی را نوعی نقص در بازبینی فراشناختی[8]می دانند و به همین جهت تیزدل (1999) بین دانش فراشناختی[9]و بینش فراشناختی[10] تمایز قائل شده است. در دانش فراشناختی فرد می داند که افکارش لزوماً صحیح نیستند اما در بینش فراشناختی فرد افکار را به عنوان وقایعی در حوزه هشیاری تجربه می کند تا اینکه آنها را بازنمایی مستقیم واقعیت بداند. در همین راستا برای جلوگیری از عود و بازگشت افسردگی و دستیابی افراد افسرده به بینش فراشناختی تیزدل شناخت درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر را به بیماران افسرده آموزش می دهد.

تیزدل (1999) این بحث را به تحلیل های راکمن[11](1980؛ به نقل از تیزدل، 1999) ربط می دهد و معتقد است که در افسردگی نیز همانند اختلالات اضطرابی برای درمان اثربخش باید پردازش هیجانی[12]صورت گیرد. پژوهش هانت[13](1998) نیز نشان می دهد که پردازش هیجانی شیوه ای موفق برای بهبودی اثر وقایع افسرده ساز محسوب می شود.

[1]. cold Processing

[2]. hot Processing

[3]. vygotsky

[4]. meaning

[5]. sense

[6]. Paulhan

[7]. episodic memory

[8]. monitoring metacognitive

[9]. metacognitive knowledge

[10]. metacognitive Insight

[11]. Rachman

[12]. emotional Processing

[13]. Hunt

[1]. schema structure

[2]. schema content

[3]. biopsychosocial

[4]. affective schemas

[5]. Physiological

[6]. Proprioceptive

[7]. Panic Disorder

[8]. Hypochonderiasis

[9]. Behavioural Schemas

[10]. Motivational Schema

[11]. Idisyncrotic

[12]. Mode

[13]. Transformation

[14]. Specific

[15]. generic

[16]. Propositional

[17]. implicit

[18]. explicit

[19]. redundancy information

[20]. Johnson – Laird

[21]. Segal & Williams

[22]. mind – in – Place

[1]. self – focused attention

[2]. Pyszczynski

[3]. Greenberg

[4]. self – regulatory Perseveration

[5]. response style

[6]. Klien, Wonderlich & Shea

[7]. Perfectionsim

[8]. Siegle

[9]. rumination

[10]. Rusting and Dehart

[11]. Nolen – Hoeksme

[12]. Parker & Larson

[13]. Davis

[14]. inflexible cognitive style

[15]. cognitive – conceptual schemas

[1]. mood – congruent memory

[2]. mood – dependent memory

[3]. Ellis & Moore

[4]. learned helplesness

[5]. attribution

[1]. affective Priming

[2]. Zajonc

[3]. Bower

[4]. associative network theory

[5]. Node

[6]. Link

[1]. assumption

[2]. negative cognitive triad

[3]. logical errors

[4]. Nieser

[5]. Hollon & Garber

[6]. Kiesler

[7]. Winfery & Goldfried

[8]. Early Maladaptive Schema (EMS)

[9]. Young

[10]. Sperry

[11]. Davidson

[12]. Prototype

[13]. Millon

[14]. Freeman

[15]. Sharf

[16]. Dichotomaous Thinking

[17]. Catastrophizing

[18]. Over Generalization

[19]. Selective Abstraction

[20]. Arbitrary Inference

[21]. Magnification or Minimization

[22]. mind reading

[23]. negative Prediction

[24]. downward spiral in depression

. depressegenic  Schema

[2]. Lewinson

[3]. Bendura

[4]. vicious Cycle

[5]. aversive

[6]. Thorpe & Olson

[7]. sequential

[8]. assertiveness

[9]. differential Diagnosis

[10]. functional Analysis

[11]. Pleasant Events Schedule

[12]. unpleasunt Schedule

[13]. Dobson

[14]. Jackman – Cram

[15]. Rehm

[16]. Kanfer

[17]. Berwin

[18]. self – Regulation

[19]. self – Observation

[20]. self – Evalution

[21]. level Asprition

[22]. self – Reinforcement

[23]. self – Monitoring

[24]. self – Punishment

[25]. Twaddle

[26]. Scott

[27]. emotional Disorder