نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

دانلود پایان نامه

تعریف بازی

به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به شکل گروهی یا فردی انجام شه و موجب کسب لذت و راضی نیازای کودک شه بازی گویند.

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

 1. موجب رابطه کودک با محیط بیرون می شه و دنیای اجتماعی اون رو گسترس میده.
 2. موجب شکوفایی استعدادهای پنهانو بروز خلاقیت می شه.
 3. ق

 4. همکاری،همیاری و مشارکت کودک پیشرفت پیدا میکنه.
 5. با رعایت اصول و مقررات آشنا می شه.
 6. مثل سازی با بزرگسالان رو یاد می گیره.
 7. با معنی مجموعه مراتب آشنا شده و اون رو رعایت می کنه.
 8. رقابت رو یاد می گیره و شکست رو بطور واقعی تجربه می کنه.
 9. قدرت بیان وجود پیدا می کنه و از ترس،کمرویی و خجالت بیهوده رها می شه.
 10. ساپورت از افراد ضعیف رو یاد می گیره

 نقش بازی در رشد عاطفی

 1. نیاز به برتری جویی رو ارضا می کنه.
 2. موجب بیان احساسات،احساسات، ترسا و تردیدها،مهر و محبت،خشم و کینه و نگرانیا می شه.
 3. تمایل به جنگجویی و جنگ گری رو کم می کنه.
 4. برون نگری کودک رو زیاد می کنه.

نقش بازی در رشد جسمی کودک

 1. موجب رشد هماهنگ دستگاهها و اعضای جور واجور بدن می شه.
 2. باعث تقویت حواس کودک می شه.
 3. نیرو و انرژی بدن رو به بهترین شکل مصرف می کنه.
 4. کودک به توانمندیهای فکری و و بدنی خود آگاهی پیدا می کنه.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک

 1. در یادگیری زبون نقش زیادی داره.
 2. در رشد هوشی بسیار مهم اثر داره.
 3. با مفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا می شه.
 4. رفتارای هوشمندانه کودک تقویت می شه.
 5. موقعیت به کار گیری قوه تخیل در کودک به وجود میاد.
 6. زمینه بهتر واسه تفکر بوجود میاره.