نوجوان و بزرگسال در معرض فرار از خانه!!

دانلود پایان نامه

در انتقال از مرحله آخر کودکی را به مرحله بالندگب در دوره ای از جریان تدریجی زندگی نوجوانی می گویند که به تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیاد همراه است.[1]

نوجوانی دوره تغییرات فیزیکی که اوج آن در تکامل و رسیدگی در تولید مثل است می باشد که در ضمن آن مسائل بیولوژیکی ـ روانی و اجتماعی مانند ارتباطات با جنس مخالف، آگاهی های شغلی، رشد ارزش ها، خود محوری و غیره رخ می دهد.[2]

کلیات:

نوجوانی با پیدایش بلوغ آغاز میشود و به موازات آن تغییراتی در شخصیت و رفتار شخص پدیدار می شود نوع این تغییرات در اشخاص مختلف متفاوت می باشد.به طور کلی شروع نوجوانی را می توانیم به دو مرحله تقسیم کنیم. در مرحله اول قوای غریزی افزایش پیدا می کند و دو غریزه جنسی و تهاجمی در کودک تازه بالغ به شدت ظاهر می شود.پسر نوجوانی که تا دیروز نسبت به لباسهای زیر خواهر خود توجه نمی کرد حالا این حالات وی را دچار یکسری احساسات و تخیلات می کندو این احساسات و افکار از یک طرف لذت بخش است و از طرف دیگر سبب احساس شرم و گناه و تقصیر می شود.بعلاوه نوجوان احساس می کند که قادر نیست احساسات خود را به کسی بگوید و یا در جایی بازگو کند در اینجاست که تعادل روحی نوجوان بر هم می خورد و به بهانه جزئی با خواهر و خانواده به جدال می پردازد. هر جدال احساس گناه و تقصیر او را بیشتر می کند و برای رهایی از احساس گناه ممکن است به کارهایی که یک لذت آنی می دهد مثل استمناء مبادرت ورزد و پس از استمناء احساس گنتاه شدید تر می شود.

در نوجوانی که تازه به مرحله بلوغ رسیده یک دایره معیوبی بین احساسات و افکار و رفتار او وجود دارد. قسمتی از شخصیت را که اصطلاحاً «من» گفته اند مدام در معرض تهدید قرار می گیرد. نوجوان برای دفع این تهدید و حفاظت از شخصیت خود ممکن است دچار افکار بزرگ منشی گردد و گاه گاهی که قدرت دفاعی نمی تواند این تهدید را که ناشی از احساسات درونی اوست دفع کند، آثار تنبلی و افسردگی در او پیدا می شود.

مرحله دوم نوجوانی که معمولاً از 15 سالگی به بعد پیدا می شود جنگ بین «نهاد» و «من» است که به پیروزی «من» خاتمه پیدا می کند. علت پیروزی من و سرکوبی احساسات نهاد از نظر علمی و روان شناسی به طور واضح معلاو نیست اما به طور کلی عوامل مختلفی را برای توجیه این پیروزی فرض می کند که به طور خلاصه به قرار ذیل است:

الف) ممکن است منظم و مرتب شدن ترشح هورمون ها و تکامل بیولوژیکی سبب پیروزی من گردد.

ب)چون ترس و وحشتی که در ابتدای بلوغ پدید آمده بود در مرحله دوم نوجوانی از بین می رود بنابراین می تواند با قدرت بیشتری در محیط آرام درونی به مبارزه با احساسات آنی و درونی خویش بپردازد مثلاً نوجوانی که تا قبل از سن 15 سالگی می خواست که خواسته های خود را به زور به مورد اجرا بگذارد اکنون به دلیل و منطق متوسل می شود و تا خود را به هدفش برساند.

ج) بعلت تغییر خلق و پیدایش علایق جنسی و احساس استقلال و جدائی از پدر و مادر ممکن است باعث رشد پیروزی قسمت من شخصیت بگردد.

مطالعه در روحیه نوجوانان در ابتدای بروز شباب و اواخر سنین 17-18 سالگس نشان می دهد که کم کم  نوجوان در اواخر دوره نوجوانی افکار فیلسوفانه پیدا می کند و از خودش سئوالات بسیاری در مورد حقیقت زندگی می کند. در بحث ها و اجتماعات سیاسی و مذهبی شرکت می جوید و برای هر موضوعی عقیده به خصوص دارد.

پیدایش این نوع حالات خود دلیل بر این است که ما بتوانیم دوران نوجوانی را به دو مرحله ذکر شده تقسیم کنیم. در اواخر مرحله دوم دیگر نوجوان از غرایز جنسی و تهاجمی خود بیمناک نیست . قسمت عالی شخصیت او کامل به شهواتی که از نهاد او بر می خیزد دارد. او می تواند با بکار بردن قوای هوشی و عقلانی خویش کارهای خود را بسنجد و به نقش خویش آشنایی بهتری پیدا کند. یکی از مشخصات مهم نوجوانی در مرحله اول و یا چه در مرحله دوم این است که گاه حالت سرکشی پیدا می کند و اختلالات زیادی در رفتار وی نمودار می شود. این نوع حوادث سرکشانه را شاید بتوان این طور توجیه کرد که در هنگام جنگ و جدال بین من وفوق من از یک طرف و نهاد از طرف دیگر قبل از اینکه پیروزی نهایی نصیب دو نیروی اولی گردد. گاه گاهی نهاد به طور موقت غلبه می کند و در نتیجه رهایی یافتن غرایز جنسی و تهاجمی از قید و بند ضمیر ناخودآگاه یک نوع حالت سرکشی و عدم اطاعت و پشت پا زدن به قوانین اجتماعی پدیدار می گردد، بروز حالت سرکشی ممکن است چند دقیقه و یا چند ساعت و گاهی چند ماه دوام داشته باشد.

بالاخره دوران نوجوانی هنگامی پایان می پذیرد که عدم تعادل روحی در اواخر مرحله دوم به یک تعادل و ثبات روانی منجر می گردد و در نتیجه این ثبات بین قوای سه گانه شخصیت یعنی نهاد و من و فوق من تعادل و صلح برقرار می گردد. به طور طبیعی پس از دوران نوجوانی فوق من خود را با محیط تطبیق می دهد و در ضمن از سرسختی زیاد نیز پرهیز می کند. من قادر است غریزه جنسی و تهاجمی را تحت کنترل بگیرد و در عین حال این غرایز و نیروهای آن به طوریکه جامعه و محیط قبول می کند مورد استفاده قرار می دهد حال اگر این تعادل برقرار نشد یعنی نیروهای نهاد تحت کنترل در نیامد و یا فوق من از سخت گیری و بی رحمی خود نکاست ، آن وقت پس از اتمام دوران نوجوانی انسان شخصیتی مرضی پیدا می کند و اثرات ناراحتی روانی بروز می کند.

شخصیت نوجوان و بزرگسال

بیشتر بزرگسالان که با روحیه نوجوانان آشنا نیستند تحمل افکار و رفتار نوجوانان را ندارند بدین معنی که رفتار آنها را بی دلیل و بی حرمتی دانسته و با عکس العمل شدیدی به نوجوانان پاسخ می دهند. این عکس العمل شدید به نوبه خود حس مخالفت و خودخواهی و عدم اطاعت را در روحیه نوجوان تشدید می کند. قضاوت نوجوان در این مورد این است که پدر و مادر او و یا دیگر بزرگسالان که با او به مراتبی ارتباط دارند اشخاصی ریاکار هستند که هرفی جز فریب دادن وی ندارند پدران و مادران و معلمان و مربیان اجتماعی باید به افکار و اندیشه های نوجوانان توجه مخصوصی معزوف دارند و به آنان اطمینان دهند که عقایدشان با ارزش و قابل اهمیت می باشد. چه در غیر اینصورت جدایی عمیقی بین این دو گروه از افراد جامعه پدید خواهد آمد.

جیمز آنتولی می نویسد:«عدم تفاهم بین نوجوانان و بزرگسالان باعث شده که آنها بسیاری از بزرگسالان را دشمن خود پندارند.» در همین زمینه لیدز می گوید:«بر حسب عقیده یک نوجوان پدر و مادر او متعصب، خشک، قدیمی و بی منطق هستند و با روش های نوین زندگی اختلاف زیادی دارند . روان کاوان معتقد هستند که نوجوان برای مبارزه با کشمکش های ادیپال خود که دوباره زنده شده اند چاره ای جز این ندارند که پدر و مادر خود را تحقیر کنند.

روان شناسان متوجه شدند که مردان و زنانی که ازدواجشان محکم و پابرجا بوده و علائق زناشویی بین زن و مرد بر پایه عشق و محبت گذارده شده فرزندان نوجوان آنها زودتر به مرحله تکامل شخصیتی می رسد و برعکس کسانی که بین آنها محبت زناشویی وجود ندارد و مرد وزن هر کدام سعی می کنند که از فرزند خود محبت و خشنودی لازم را بگیرد نوجوان آنها دیرتر قدرت پیدا می کند که خود را به مرحله عالی تکامل برساند. این نوجوانان شخصیتی ضعیف داشته و ترقی اجتماعی آنها نیز دچار اشکال می گردد.

کم کم که نوجوان به مرحله انتهایی خود می رسد میفهمد که حقیقت زندگی با تخیلات و امیال تفاوت دارد. پس از اینکه نوجوان هویت خود را یافت علی رغم سرکشی هایی که نسبت به پدر و مادر نموده احتیاج دارد که یک تصویر ذهنی مثبت و مفیدی از آنها داشته باشد.

 

 

خصوصیات عاطفی نوجوانان

نوجوانی دوره ای است که حیات انفعالی (عاطفی) میدان وسیع تری برای عمل می یابد و نوجوان از این حیث آماده بروز عکس العمل های هیجانی و عاطفی شدید است بعبارت دیگر ضربه هیجان و عکس العملی که از آن ضربه در نوجوان بوجود می آید تناسب چندانی وجود ندارد و عکس العمل ها معمولاً قوی تر و حادتر از ضربه های هیجانی است.

به زبان ساده در این دوره حساسیت ، به خود گرفتن ها، و زود رنجی ها بیش از هر دوره دیگری شخصیت نوجوان را تحت تأثیر قرار می دهند و این جنبه از شخصیت او نمایان تر و مشخص تر جلوه می کند. این حساسیت ها در نوجوانان هیچگاه خود را در یک محیط محصور نمی نماید بلکه به راحتی گسترش می یابد.

بی ثباتی عاطفی:

نوسان های عاطفی یکی از بزرگترین مشخصه های این دوره است به همین علت اگر نوجوان در اثر بی اعتمادی و عدم اطمینان نسبت به انتقاد دیگران حساس می شود جای تعجب نیست.

متأسفانه غالباً بی ثباتی عاطفی و هیجانی ناگزیر آنها را موجه با انتقاد می سازد مثلاً گاهی با وجود داشتن دوستان متعدد علاقه مند است اوقات خود را در تنهایی بگذراند. در برخی موارد بی ثباتی عاطفی نوجوان با برخوردهای نامناسب بزرگسالان در هم می آمیزد به نوعی پریشانی عاطفی منجر می شود. به گونه ای که نوجوانان احساس می کنند که فرو میریزند و تکیه گاهی برای سامان بخشیدن به وضعیت عاطفی خود ندارند.

خواهش های متضاد:

بی ثباتی عاطفی امکان انتخاب قطعی و صحیح و مشخص را برای نوجوان محدود می سازد به گونه ای که تقریباً می توان گفت نوجوان در برخوردهایش فاقد قاطعیت همیشگی و پایدار است.

این دوران را برخی از روان شناسلن دوره خواهش های متضاد نام نهاده اند. گه گاه از نوجوانان احساسات ظریف و گاهی احساسات خشن سر میزند کنجکاوی او در این دوران شدیداً تحریک می شود و تمایل زیادی به حل مسائل پیدا می کند البته گاهی نسبت به این مسائل بی اعتماد است. های این تظاهرات ضد و نقیض را از جمله خصایص مهم دوران بلوغ می داند آن را در چارچوب مفهوم طوفان و فشار بیان می کند.

افراط در احساسات

نوجوانان در دوران بلوغ زود انگیخت بوده و به اصطلاح سریع تأثیر می باشند به گونه ای که واکنش آنها در برابر مسائی غالباً از کودکان بیشتر و پر هیجان تر است. همانطور که شدت هیجانات زیاد می شود تعداد و نوع تأثیرات نیز توسعه می یابد و هیجانات مذکور مبهم تر و فراوان تر می شود.

احساسات نا مطبوع:

اگرچه نوجوان گاهی امیدوار و گاهی ناامید و. مأیوس است اما در مجموع غلبه و برتری با احساسات نامطبوع و منفی است در کنار این موضوع باید به مسئله در خود فرو رفتگی نوجوان اشاره کرد.

بلوغ زمان تأمل در افکار، احساسات و اندیشه های گونگون است و فرد بیشتر به دنیای درون گرایش دارد تا دنیای برون از آنجا که نوجوان در این شریط نیازمند تفکر و خود اندیشی است لذا اولیا و مربیان باید این فرصت را به او بدهند تا با خود تنها باشد در عین حال باید از او غفلت نکنند و مراقب حالات و روحیات او باشند.

تخیل گرایی:

صفت بارز و مشخص این دوره از نظر عاطفی خیال پردازی شدید و وسیع نوجوان است نوجوانان حقیقت را از ورای امواجی از تصاویر و تخیلات تعبیر می نمایند لذا باید در مشاهده نوجوانان و قضاوت درباره ایشان احتیاط نمود، خیالبافی نوجوانان بر حسب جنسیت و سن آنها متفاوت و شامل موضوعات متنوعی است. از سوی دیگر توسعه خیالبافی با رشد عقلانی نسبت معکوس دارد یعنی هر اندازه رشد نیروی تشخیص و واقع بینی بیشتر شود از میزان حجم خیال پردازی کاسته می شود.

کشف خود:

از اهداف تخیلات و تصورات نوجوان وجود خود اوست زمانی که موضوع های متنوعی هدف تخیلات نوجوانان قرار گرفتند توجه او به جانب آن مسائل و از جمله شخصیت خود او معطوف می گردد. در این مرحله نوجوان دوست دارد که حالات روانی و افکار و اندیشه های خویش را تجزیه و تحلیل نماید به این حالات اصطلاحاً خودگرایی می گویند.

ماجراجویی:

ویژگی عاطفی دیگری که نوجانان را از سایر گروه های سنی متمایز می کند علاقه شدید آنها به حوادث ناشناخته و دنیای اسرار آمیز وقایع می باشد. به طور کلی مجهولات بیش از معلومات نظر آنها را به خود جلب می کند. نوجوان به تدریج با عبور از مرز 15 سالگی قدری از حیث ماجراجویی متعادل و به اشعار سمبلیک و رمان های احساسی و تراژدیک علاقمند می شود.

روشهای بررسی شخصیت نوجوان

زندگی نامه های خود نوشته و دیگر نوشته

این مدرک بیش از داده های دیگر به مشاهده مستقیم نزدیکند زیرا تمامی زندگی یک فرد را در مهمترین جنبه های آن در بر می گیرد اما ممکن است از فاعلی نگریهایی متأثر باشند. معذلک وسعت مشاهدات می تواند به طور جزئی این عیوب را جبران کند.

 

 

پرسشنامه ها

برای احتراز از داوری درباره یک شخص بر مبنای چند مشاهده مجزا مشاهداتی که شاید به آشکار ساختن رفتاری فاقد ویژگی کافی منتهی گردد به روش پرسشنامه متوسل می شوند. پاسخ هایی که به پرسشنامه ها داده می شود بیشتر از مشاهدات اتفاقی به آشکار ساختن ویژگی هایی که پایدارترند و کمتر جنبه تصادفی دارند ،می شود.

موقعیت های آزمایشی

راه دیگری برای رهایی از جنبه تصادفی مشاهدات اتفاقی ایجاد موقعیتهای تجربی است. موقعیتهایی که دقیقاً برای تمام آزمودنی ها یکسان باشند این روش از مزیت عینی برخوردار است اما متأسفانه میدان تفحص را بسیار محدود می کند و نه تنها کاربرد آن پیچیده و طولانی است بلکه انتخاب موقعیتها نیز اجباراً محدود است.

تست