پایان نامه:میزان تفاوت بین ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای وکودکان دارای اختلال سلوک وکودکان عادی

دانلود پایان نامه

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدين كودكان داراي اختلال نافرماني مقابله اي ، اختلال سلوك و عادي در شهر اصفهان

2-3-2 اختلال سلوک

اختلال سلوک به آن دسته از رفتار های ضد اجتماعی اشاره دارد که نشان می دهد فرد در انطباق رفتار یا انتظارات اشخاص صاحب قدرت در زندگی ( مثل والد یا معلم ) و یا هنجار های اجتماعی یا احترام  به حقوق دیگران ناتوان است. این رفتار ها می تواند کشمکشهای خفیف با منابع قدرت (مثلاً تقابل، عدم اطاعت، نافرمانی، بحث ومجادله )، انحراف عمده از هنجار های اجتماعی
( مثلاً فرار از مدرسه، فرار از منزل ) تا دست اندازی جدی به حقوق دیگران ( مثلاً تهاجم، تجاوز جنسی، تخریب، آتش افروزی، دزدی ) را در بر گیرد. گرچه این تعریف شامل طیفی از رفتار های گوناگون است اما رفتار های مزبور تا حد زیادی به هم ارتباط دارند، یعنی کودکانی که مرتکب یک نوع رفتار در محدودة این تعریف می شوند ( مثلا تعارض قدرت )،اغلب انواع دیگر آن ( مثلاً تخطی از هنجار های اجتماعی ) را نیز  نشان می دهند. به همین علت این اعمال را نشانگر یک وضعیت روانشاختی مشخص می دانند که به آن رفتار های ضد اجتماعی یا اختلال سلوک می گویند ( فریک، 1993؛ به نقل از راسل[1]،2001 ).

[1]. Russel

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین میزان تفاوت بین ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی
مقابله ای وکودکان دارای اختلال سلوک وکودکان عادی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدين كودكان داراي اختلال نافرماني مقابله اي ، اختلال سلوك و عادي در شهر اصفهان