پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی-دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و خواب :

تحقيقات بسياري وجود دارد كه نشان مي دهد خواب مي تواند تأثير مثبتي در عملكرد انسان داشته باشد و خلاقيت نيز جزئي از آن است . خواب خوب شبانه مي تواند قدرت هوش و فراست انسان را 40/0 افزايش دهد (دانشکده پزشكي دانشگاه هاروارد به نقل از فیض بخش, 1381).

خواب درحافظه وآموختن نيزتأثير به سزايي دارد ، به اين معني كه خواب پديده اي منفعل نيست ، بلكه دركاركرد مغز اثر فعال دارد ، بويژه هنگامي كه چشم حركات سريع مي كند ، با غشاي مغز ارتباط پيدا مي كند .در اين نقطه است كه حافظه تداعي كننده انسان ذخيره ميكند ، همچنين از نظرپردازش نيز تأثيرمثبت دارد . درست مانند بعضي جنبه هاي خلاقيت خواب خوب اين امكان را فراهم مي آورد كه واقعيت ها و تصورات خود راپردازش كنيم و الگوهاي منطقي و منسجمي به وجود آوريم .

مغزدرحال خواب كارگاه اضطراب خلاق ناميده ميشود . كه به تخيل ، استعاره و نمادگرايي تكيه دارد تركيب تفكرجدي و منطقي با تفكر عرضي[1] و رويا ، خلاقيت را تقويت ميكند .نمونهايي بسياري از اين نوع روياي خلاق نزد اشخاص خلاق و موفق تاريخ وجود دارد مشكل اينجاست كه درجامعه جديد غالباً آن قدرمشغوليم كه نمي توانيم به حدكافي بخوابيم (فيض بخش 1381 )

خلاقيت و گروه :

سينرژي : يكي از نظريه هاي اساسي دربارة خلاقيت اين است كه فعاليت هاي خلاق در صورتيكه درگروه انجام شود ، به صورت متزايد درخواهد آمد به اين معني كه اشخاص اگر دسته جمعي كاركنند ، انديشهاي بيشتر يا بهتري توليد خواهند كرد تا به تنهايي ، با وجود اين تك تك اعضاء مي توانند از اكثر فنون خلاقيت نيز بهره ببرند   (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

1.Hateral   Thinking

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد