پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه روانشناسی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و ويژگيهاي شخصيتي :

بازبودن رابطه خلاق و خصوصيات بالقوه انسان باعث شده است تا اين خصوصيات درطيف وسيعي از ويژگيهاي خاص طبقه بندي شود بطوريكه پاره اي ازاين ويژگيها را دريكطرف طيف و ديگر ويژگيهاي متضاد انسان را درطرف ديگر طيف و درمقابل اولي قراربگيرد ، وقتي اين دوگروه از ويژگيها درمقابل همديگر قرار مي گيرند بصورت اضداد درمي آيند . محققين دريافته اند كه اين ويژگيهاي متضاد درافراد خلاق بيشتر به صورت وحدت اضداد جلوه گر است (آقایی فیشایی, 1377)

مفهوم وحدت اضداد را مي توان درتحقيقات « مك كنيون » و « بارون » درانستيتوي ارزيابي و تحقيقات شخصيتها كه دردانشگاه كاليفرنيا در بركلي واضح و روشن است داد.

آنان دريافتند كه افراد فوق العاده خلاق بيش ازهمتايان كمترخلاقشان دروفق دادن خود با تضادهاي دروينشان موفق بوده اند . آنان درآن واحد داراي ويژگيهاي مذكر و ويژگيهاي مؤنث ، مستقل و وابسته ، داراي خودكاري بيشتر و نيزپذيراتر و بازتر نسبت به اين ويژگيهاي متضاد در بين افراد خلاق و از نتايج چنين تحقيقاتي در تعجب اند (آقایی فیشایی, 1377).

« ويليام ميلر» دركتاب « سهم خلاق» ، ويژگيهاي خلاقيت فردي را تحت عنوان SPIRITED [1] برشمرده است . او مي گويد : فكري تازه ؛ عجيب و غريب ؛ متضمن ريسك ، شوخي و لطايف از رفتارهاي بارز آنهاست همچنين پرانرژي ، دلير ، مثبت ، مستقل و مصردرنظريات خویش هستند . به مشكلات به طريق جديد نگاه كرده ، بعضي ازاوقات شكاك بوده و برخورد راحت با پديده ها را نمي پذيرند تمايل به سهيم شدن در افتخارات را داشته و قدرداني ، بيشتر از پول مورد توجه آنان قرار مي گيرد (امیر حسینی , 1384).

« تورنس»[2] ( 1980) بعد ازمطالعة بيست و دوساله خويش ازكودكان و نوجوانان نتيجه گرفت اساس شخصيت افراد خلاق عبارت است از :استقلال انديشه ، شيفتگي فراوان نسبت به مسأله يا فعاليت مورد علاقه شان . او شجاعت ، صداقت ، كنجكاوي ، ميل براي ريسك نمودن را نيز به عنوان صفت بارز افراد خلاق ذكر كرد . ( تورنس 1983 ) به نقل از حسینی, 1381).

ويژگي خاص افراد خلاق درتوانائيهايي است كه درزمينه توليد از خود نشان مي دهند ، يعني با استفاده ازعوامل توليد ، مثل زمين ، نيروي كار و سرمايه كالا يا خدمات جديدي را عرضه مي نمايند . افرادخلاق و نوآور درپي فرصتهايي هستند كه مديران اجرايي نمي توانند آنها را ببينند يا به آنها توجهي نمي نمايند . افراد خلاق يا نوآور از اطلاعاتي استفاده ميكنند كه براي توليد چيزهاي جديد در دسترس همگان قرار دارد ( آقايي فیشایی ، 1377 ).

« استرانبرگ[3] » (1985) افراد خلاق را با ويژگيهاي متمايز زير بيان مي دارد :

1- علاقه به ريسك نمودن دارند .

2- محدوديتها وموانع را قبول نمي كند و براي انجام كارهاي ناممكن تلاش مي نمايد .

3- به فعاليتهاي هنري و موزيك علاقه دارند .

4- داراي توانايي بهره برداري از امكانات محيط پيرامون خويش براي ساختن چيز تازه و منحصر به فرد هستند .

5- سؤالات و فرضيات زيادي راجع به نرمهاي اجتماعي دارند .

6- افرادي كنجكاو هستند .

7- آمادگي طرد شدن و عدم تأييد از طرف ديگران را دارند  (آقایی فیشایی, 1377).

خلاقيت و موانع :

امروز اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران و تئوريسين هاي خلاقيت و نوآوري ، معتقدند :

همة افرادكم و بيش فطرتاً خلاق هستند ، اما اگر درجامعه افرادي ديده مي شوند كه اصلاًخلاقيت ندارند ويا عده اي ازخود خلاقيت بيشتري نشان ميدهند ، علتش اين است كه افراد مختلف بطور غيرارادي ممكن است از بدو تولد و بلكه قبل از آن در شرايطي قرارگرفته باشند كه موانع كمتري براي رشد و شكوفايي استعداد بالقوه خلاقيت وجود داشته است  (کیا , 1386).        

1.Spontaneous  , Persitent , Inventive , Rewarding , Inner openness  ,Transecendent , Evaluation , Demoeratie

  1. Torrance

3- Stren  berg

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد