پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی :

بازبودن رابطه خلاق و خصوصیات بالقوه انسان باعث شده است تا این خصوصیات درطیف وسیعی از ویژگیهای خاص طبقه بندی شود بطوریکه پاره ای ازاین ویژگیها را دریکطرف طیف و دیگر ویژگیهای متضاد انسان را درطرف دیگر طیف و درمقابل اولی قراربگیرد ، وقتی این دوگروه از ویژگیها درمقابل همدیگر قرار می گیرند بصورت اضداد درمی آیند . محققین دریافته اند که این ویژگیهای متضاد درافراد خلاق بیشتر به صورت وحدت اضداد جلوه گر است (آقایی فیشایی, 1377)

مفهوم وحدت اضداد را می توان درتحقیقات « مک کنیون » و « بارون » درانستیتوی ارزیابی و تحقیقات شخصیتها که دردانشگاه کالیفرنیا در برکلی واضح و روشن است داد.

آنان دریافتند که افراد فوق العاده خلاق بیش ازهمتایان کمترخلاقشان دروفق دادن خود با تضادهای دروینشان موفق بوده اند . آنان درآن واحد دارای ویژگیهای مذکر و ویژگیهای مؤنث ، مستقل و وابسته ، دارای خودکاری بیشتر و نیزپذیراتر و بازتر نسبت به این ویژگیهای متضاد در بین افراد خلاق و از نتایج چنین تحقیقاتی در تعجب اند (آقایی فیشایی, 1377).

« ویلیام میلر» درکتاب « سهم خلاق» ، ویژگیهای خلاقیت فردی را تحت عنوان SPIRITED [1] برشمرده است . او می گوید : فکری تازه ؛ عجیب و غریب ؛ متضمن ریسک ، شوخی و لطایف از رفتارهای بارز آنهاست همچنین پرانرژی ، دلیر ، مثبت ، مستقل و مصردرنظریات خویش هستند . به مشکلات به طریق جدید نگاه کرده ، بعضی ازاوقات شکاک بوده و برخورد راحت با پدیده ها را نمی پذیرند تمایل به سهیم شدن در افتخارات را داشته و قدردانی ، بیشتر از پول مورد توجه آنان قرار می گیرد (امیر حسینی , 1384).

« تورنس»[2] ( 1980) بعد ازمطالعه بیست و دوساله خویش ازکودکان و نوجوانان نتیجه گرفت اساس شخصیت افراد خلاق عبارت است از :استقلال اندیشه ، شیفتگی فراوان نسبت به مسأله یا فعالیت مورد علاقه شان . او شجاعت ، صداقت ، کنجکاوی ، میل برای ریسک نمودن را نیز به عنوان صفت بارز افراد خلاق ذکر کرد . ( تورنس 1983 ) به نقل از حسینی, 1381).

ویژگی خاص افراد خلاق درتوانائیهایی است که درزمینه تولید از خود نشان می دهند ، یعنی با استفاده ازعوامل تولید ، مثل زمین ، نیروی کار و سرمایه کالا یا خدمات جدیدی را عرضه می نمایند . افرادخلاق و نوآور درپی فرصتهایی هستند که مدیران اجرایی نمی توانند آنها را ببینند یا به آنها توجهی نمی نمایند . افراد خلاق یا نوآور از اطلاعاتی استفاده میکنند که برای تولید چیزهای جدید در دسترس همگان قرار دارد ( آقایی فیشایی ، 1377 ).

« استرانبرگ[3] » (1985) افراد خلاق را با ویژگیهای متمایز زیر بیان می دارد :

1- علاقه به ریسک نمودن دارند .

2- محدودیتها وموانع را قبول نمی کند و برای انجام کارهای ناممکن تلاش می نماید .

3- به فعالیتهای هنری و موزیک علاقه دارند .

4- دارای توانایی بهره برداری از امکانات محیط پیرامون خویش برای ساختن چیز تازه و منحصر به فرد هستند .

5- سؤالات و فرضیات زیادی راجع به نرمهای اجتماعی دارند .

6- افرادی کنجکاو هستند .

7- آمادگی طرد شدن و عدم تأیید از طرف دیگران را دارند  (آقایی فیشایی, 1377).

خلاقیت و موانع :

امروز اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران و تئوریسین های خلاقیت و نوآوری ، معتقدند :

همه افرادکم و بیش فطرتاً خلاق هستند ، اما اگر درجامعه افرادی دیده می شوند که اصلاًخلاقیت ندارند ویا عده ای ازخود خلاقیت بیشتری نشان میدهند ، علتش این است که افراد مختلف بطور غیرارادی ممکن است از بدو تولد و بلکه قبل از آن در شرایطی قرارگرفته باشند که موانع کمتری برای رشد و شکوفایی استعداد بالقوه خلاقیت وجود داشته است  (کیا , 1386).        

1.Spontaneous  , Persitent , Inventive , Rewarding , Inner openness  ,Transecendent , Evaluation , Demoeratie

  1. Torrance

3- Stren  berg

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد