پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

موانع محیطی خلاقیت :

1-تأثیرات عوامل اقتصادی محیط : چنانچه فرد یا سازمانی بیش از حد تحت تأثیر عوامل اقتصادی محیط مثل: ( نرخ بهره ، تعرفه ها ، نرخ ارز و …..) قرار گیرد ، انگیزه لازم برای کارهای خلاق را از دست می دهد (کیا, 1386).

2 تأثیرات عوامل بازار و عرضه کنندگان : توجه بیش ازحد به رکود و رونق بازار با افزایش قیمت مواد وکاهش عرضه کنندگان و ….. به مرور درفرد یا سازمان قالبهای ذهنی ای ایجاد میکند که مانع خلاقیت میشوندوهمواره امور خلاق وتصمیمات مربوطه به آن را تحت لوای آن قالب بررسی می کنند

3- ویژگی و مشخصات صنعت مربوطه : امکان نوآوری وخلاقیت دربرخی از صنایع به دلایل خاصی ازقبیل نوع تکنولوژی یا نو بودن آن رشته و…. بیشتر است (مثال بارز آن صنعت کامپیوتراست ) وبالعکس دربعضی از صنایع ، خلاقیت و نوآوری به حد اشباع رسیده و یا از نظر قانونی مثل قانون انحصار تولید و غیره ، شرایطی ایجاد می شود که عملاً نیازی به خلاقیت حس نمی شود ؛ مانند وضعیتی که صنعت خودرو سازی کشور 30  سال دچار آن بود  (مقصودی، 1384)

4- سیاست های دولت : بسیاری ازسیاستهای دولت میتواند به یک مانع برای خلاقیت ختم شود ؛ مثل :تشویق نکردن واحدهای تحقیق و توسعه R&D  ، مبتکران و مخترعین و ……

5قدرت : صاحبان قدرت ( در کشورهای جهان سوم ) چون این را درک نموده اند که تغییرات موجب گردش قدرت می شود لذا به شیوه های مختلف می خواهند از بروز تغییرات جلوگیری کنند.

6- قوانین و مقررات : بعضی از قوانین و مقرارت میتواند صدمه روحی و مالی شدیدی به افراد خلاق کشور زده و عملاً مانع بزرگی برای رشد خلاقیت گردد ، مانند قانون ثبت اختراعات ناقص یا غلط و یا فقدان قانون مالکیت های ذهنی و معنوی ومالی (میرمیران، 1385)

7- موانع کلان ساختاری : شیوه ساختاری روابط بنیادین علمی – صنعتی در کشورهای پیشرفته و جهان سوم به شدت مغایرت دارد ، روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای پیشرفته سیال و دوسویه است در صورتی که این روابط در کشورهای جهان سوم منقطع وگسسته است (کیا, 1386

8- شغل : بسیاری از اوقات شغل افراد مانع بزرگی در جهت رشد خلاقیت آنهاست . بخصوص کارهای سخت و اجباری که فرد بدون هیچ گونه انگیزه ای به آن تن داده است . طبیعی است که در زمانی که فرد به آن کار اشتغال دارد هیچگونه ایده تازه ای نداشته باشد و پس از فراغت از کاره خستگی و کمبود وقت مانعی برای پیشرفت فرد می گرددو ضوابط و مسئولیتهای اداری منجر به کارهای یکنواختی می گردد که هرگز زمینه بروز خلاقیت را فراهم نمی آورد (حسینی 1381). 

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد