پایان نامه :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت و مغز :

مغز انسان کارگاهی است که اندیشه ها و تصورات ما درآنجا شکل می گیرد . شناخت ما نسبت به نحوه کارشرطی بیست سال گذشته به طرز شگفت آوری افزایشی داشته است . دراینجا پاره ای واقعیت ها و فرآیندهای مغز و نقش آنها را درتوانایی های خلاق خود ملاحظه خواهیم کرد .

کارآیی شگرف مغز انسان از سازمان یافتگی یک نوع سیستم ویژه نشأت می گیرد که بی نظمی و آشفتگی ، نظم و ترتیب ایجاد می کند ، اما بجای تشخیص نظمی نوین، نظمی  کهنه ای را تحمیل می کند.

سیستم مغز زیست و بقا را ممکن می سازد و اما ماجراجویی و ریسک را دشوار می کند.

بنظر می رسد بر حسب یک برنامه وسیع کاربردی ، مغز بعنوان سیستم حافظه تکراری ، تبعیض گر، خود بزرگ بین و در مرحله بعد سازمان یافته است . مانند هر سیستم دیگری، چنین سیستمی از ویژگیهای کاربردی مختص خود برخوردار است . در نوع بخصوص این سیستم عملکردی عالی دارد و در نوع دیگر عملکرد سیستم ضعیف است. ( دوبونو، ترجمه: رضا خانی ، 1376)

نیمکره چپ بخش آگاهتر و منطقی تر مغز به نظر می رسید که فرآیندهای منطقی وجود انسان را کنترل می کند (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

نیمکره راست که به صورت جایگاه تخیل، شوخ و مجموعه نگر مشاهده گردید که مشخصه آن ابهام و استعاره است . به این ترتیب چنین نتیجه گیری شد که خلاقیت  به نیمکره راست مغز ارتباط دارد که ما ظاهراً در محیط عادی کار خود استفاده بسیار اندکی از آن می کنیم اگر فقط می توانستیم بیشتر با نیمکره راست مغز خود کار کنیم مطمئناً خلاقیت در وجودمان جاری می شد این استدلال وسوسه انگیز بود که بسیاری از مفسران عنوان می کردند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

نیمکره چپ مغز اطلاعات را بطور خطی, منطقی  و متوالی پردازش نموده و اساسا با اطلاعات شفاهی سر و کار دارد. نیمکره راست , اطلاعات را بطور غیر خطی, از طریق درک مستقیم (شهودی) و بطور همزمان پردازش نموده و با اطلاعات تصویری, شنوایی, عصبی و عاطفی سر و کار دارند (آقایی فیشایی, 1375).

متأسفانه تحقیقاتی که از دهه 80 – 1970 آغاز شده است این برداشت را تا حدی تار کرده است . واقعیت های آشکار شده بسیار پیچیده تر از قبل به نظر می رسد و حتی مفسران معتبر نیز دیگر درباره کارکرد دقیق نیمکره های مغز اتفاق نظر ندارند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

شمار زیادی از پردازش های پیچیده اطلاعات و کارکرد مفاهیم در سراسر مغز پخش شده و توافق قریب به یقینی وجود دارد که فعالیتهای خلاق در مراحل مختلف با بسیاری از این کارکردها یا تمام آنها ارتباط پیدا می کند .همچنین نبایستی این واقعیت را از نظر دور داریم که بسیاری از فرآیند های پیچیده فکری برای تحقق خود به هر دو قسمت مغز نیاز دارد . درک لطیفه مثال خوبی در این زمینه است زیرا مستلزم آن است که اطلاعات هم از جنبه واقعیت و هم از نظر احساسی پردازش شود .

تمایزدیگری که شاید به اندازه تقسیم مغزبه دو نیمکره مفید باشد تمایز میان بخش آگاه مغز و بخش کمتر آگاه یا کاملاً نا آگاه آن است (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

بنظر می رسد هنگامی که مغز اطلاعات را پرازش می نماید , اطلاعاتی که به صورت منظم و هماهنگ است و با عواطف مثبت مرتبط است توسط نیمکره چپ پردازش می شود و هنگامیکه اطلاعات دارای ویژگیهای متضاد و متناقضند و با عواطف منفی مرتبط می باشند توسط نیمکره راست پردازش می شوند (آقایی فیشایی, 1375).

کارکردهای والاتر: خلاقیت با بسیاری از کارکردهای والاتر مغز ارتباط دارد .

برداشتها از عوامل کلیدی کارکردهای والاتر معرفتی ما است و بخشی از روشهایی را تشکیل می دهد که برای درک و پردازش حجم عظیم اطلاعات و تبدیل آنها به موادی قابل هضم وعملی به کار می بریم . ادراک ما از مشخصه های عمده ای است که ما را از موجودات دیگر متمایز می سازد .

اما مفاهیم و برداشتها از کجا سرچشمه می گیرند ؟

آنها در نتیجه توانایی ما نسبت به عمومیت بخشیدن به تجربیات و طبقه بندی اندیشه هایمان حاصل میشود ناگفته پیداست که هریک ازما مفاهیم یا برداشتهای خود را به روشهای کاملاً ویژه ای شکل می دهیم این خود ، نوعی کارکرد خلاقیت ما است توانایی شکل دادن وتجدید تشکل اطلاعات ، تسلط بسیار حساسی بر محیط اطرافمان بوجود می آورد  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

اگر شما مسئله ای را به صورت تحلیلی و یا با نگاه بر آمار و ارقام حل می کنید و آن را در داخل فرمول منطقی یا فرآیند دنباله دار ( با توالی ) قرار می دهید . از سمت چپ مغز استفاده می کنید . اگر به دنبال الگوها و مقادیری هستید که تأثیرات حسی را در بردارد که به شما یک ادراک شهودی از کل پدیده ای می دهد از سمت راست مغز استفاده کرده اید (حائری زاده , 1381).

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد