پایان نامه ارشد ارتباط نوع دست برتری با سبک های شناختی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مقدمه

پس از انجام مطالعات مقدماتی و تدوین طرح و فرضیه‌های پژوهش، محقق از طریق گردآوری شواهد با استفاده از ابزارهای روا و پایا به آزمون فرضیه‌های خود اقدام كرده و پس از تحلیل نتایج، مشخص شد که فرضیه‌های او رد یا تأیید شدند.

یکی از مهمترین بخشهای پژوهشهای علمی-‌ پژوهشی در علوم انسانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌باشد که در آن حدس و گمان محقق پس از گردآوری اطلاعات به محک آزمایش گذاشته می‌شود و میزان صحت و سقم فرضیات او بررسی می‌گردد. در بخش حاضر، شیوه گردآوری اطلاعات بدین صورت است که،نمره‌ی آزمودنی‌ها در متغیرهای مورد بررسی از طریق پرسشنامه‌های دست برتری، سبک شناختی و يادگيري خود تنظیمی سنجیده شد. اطلاعات بدست آمده ازنمونه با استفاده از تکنیکهای مناسب آماری تجزیه و تحلیل ‌گردید و فرضیه‌های پژوهش، مورد آزمون قرار‌گرفت. بدین منظور برای توصیف و طبقه‌بندی داده‌هاي گردآوري شده از نمونه، از شاخص‌هاي آمار توصیفی، و به منظور آزمون و تحليل فرضيه‌ها، از آزمونهای آماری مرتبط استفاده شد.

4-1- اطلاعات توصیفی متغیرهای جمعیت‌ شناختی

در این بخش، توزیع فراونی طبقه‌ای، درصد، نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، سن ورشته تحصیلی در نمونه مورد پژوهش آورده شده است. به طور مثال در مورد متغیر جنسیت، ابتدا توزیع فراونی طبقه‌ای به همراه درصد گزارش شده است، سپس در نمودار میله‌ای، تعداد آنها به تفکیک ترسیم شده است. برای نشان دادن درصد نیز، از نمودار دایره‌ای استفاده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

2- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

3- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

5- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

6- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

7- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

8- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *