پایان نامه ارشد با موضوع رفتارهای ضدتولید

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : پیشبینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر

سرقت[1]

برداشتن و استفاده از اموال و منابع سازمان جهت رفع نیازهای مادی و یا به قصد آسیب رساندن به سازمان، سرقت به وسیله‌ی کارکنان همانند خرابکاری به عنوان مسئله‌ی اصلی برای سازمان‌ها تشخیص داده شده است. (بارون و نیومن 1997) دریافتند که سرقت می‌تواند یک شکل از پرخاشگری علیه یک سازمان باشد که فرد قصد آسیب رساندن به آن دارد. آن‌ها همچنین بسیاری از عوامل مثل بدرفتاری را عامل سرقت فرد از سازمان دانستند. به هر حال بیش‌ترین تدابیر برای سرقت کارکنان رسیدگی به دیگر عوامل می‌باشد (اسپکتور و همکاران،2006).

-چه عواملی باعث سرقت کارکنان از سازمان می‌شود؟

بدرفتاری رؤسا و سرپرستان با زیردستان، خودکنترلی پایین کارکنان، می‌تواند باعث سرقت آن‌ها از سازمان بشود (پاین و جنی[2]،2004).

اگرچه بی‌عدالتی به عنوان یک فشارزا محسوب می‌شود اما سرقت از دیگر هیجانات منفی متأثر می‌گردد؛ به عبارت دیگر یک شخص سرقت می‌کند که به سازمان آسیب برساند، اما این برای بدست آوردن عدالت است برای بدست آوردن یک سود اقتصادی مطلوب (فوکس و همکاران،2001).

[1] Theft

[2] Payne and Gainey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • پیش‌بینی رفتارهاي ضدتولید معطوف به همكاران بر اساس رفتار شهروندي سازماني
  • پیش‌بینی رفتارهاي ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس رفتار شهروندي سازماني
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همكاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیشبینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر