پایان نامه ارشد تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگری

پیوند زناشویی و روابط پدر و مادر به عنوان یکی از سیستم های فرعی خانواده بسیار در مباحث مربوط به خانواده حائز اهمیت است (بوجنتال[1] و گودنو[2]، 1998). بنابراین بررسی روابط زن و مرد به عنوان پدر و مادر فرزندانی که مشکلات آن ها بررسی می گردد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع شالوده اولیه خانواده بر اساس روابط زن و شوهر پی ریزی می گردد. بنابراین هنگامی که این پایه و اساس اولیه براساس عشق، تعهد و روابط صمیمانه شکل بگیرد می تواند تاثیرات عمیق و گسترده ای بر تمامی اعضای خانواده داشته باشد. به اعتقاد هترینگتون[3]، مارویس[4] و پارک[5] (1999)، آنگاه که خانواده بر اساس پیوند و روابط عمیقی شکل بگیرد زمینه اجرای شیوه ههای صحیح فرزند پروری، در راستای بروز سازگاری و رشد بهنجار کودک فراهم می گردد. در واقع در چنین خانواده ای زن و شوهر نه تنها بر اساس پیوندهای عمیق زناشویی با یکدیگر تعامل می کنند بلکه با کودکان نیز که ماحصل این روابط عمیق اند نیز ارتباطی گرم و صمیمانه دارند. به عبارت دیگر کیفیت روابط زن و شوهر بر کیفیت روابط آنان با فرزندان عمیقا تاثیر می گذارد. در تایید این گفتهکتز[6] و گاتمن[7](1997) نشان داده اند که زمانی که زن و شوهر از حمایت عاطفی هم برخوردار باشند، بیشتر خود را درگیر تربیت فرزندان می کنند. و در نتیجه در امور فرزند پروری نیز بیشتر از خود مهر، صمیمیت نشان می دهند.

[5]. Parke

[6]. Katz

[7]. Gottman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی.

2- تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی.

3-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی.

4-تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار