پایان نامه ارشد تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگري

پيوند زناشويي و روابط پدر و مادر به عنوان يکي از سيستم هاي فرعي خانواده بسيار در مباحث مربوط به خانواده حائز اهميت است (بوجنتال[1] و گودنو[2]، 1998). بنابراين بررسي روابط زن و مرد به عنوان پدر و مادر فرزنداني که مشکلات آن ها بررسي مي گردد از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در واقع شالوده اوليه خانواده بر اساس روابط زن و شوهر پي ريزي مي گردد. بنابراين هنگامي که اين پايه و اساس اوليه براساس عشق، تعهد و روابط صميمانه شکل بگيرد مي تواند تاثيرات عميق و گسترده اي بر تمامي اعضاي خانواده داشته باشد. به اعتقاد هترينگتون[3]، مارويس[4] و پارک[5] (1999)، آنگاه که خانواده بر اساس پيوند و روابط عميقي شکل بگيرد زمينه اجراي شيوه ههاي صحيح فرزند پروري، در راستاي بروز سازگاري و رشد بهنجار کودک فراهم مي گردد. در واقع در چنين خانواده اي زن و شوهر نه تنها بر اساس پيوندهاي عميق زناشويي با يکديگر تعامل مي کنند بلکه با کودکان نيز که ماحصل اين روابط عميق اند نيز ارتباطي گرم و صميمانه دارند. به عبارت ديگر کيفيت روابط زن و شوهر بر کيفيت روابط آنان با فرزندان عميقا تاثير مي گذارد. در تاييد اين گفتهکتز[6] و گاتمن[7](1997) نشان داده اند که زماني که زن و شوهر از حمايت عاطفي هم برخوردار باشند، بيشتر خود را درگير تربيت فرزندان مي کنند. و در نتيجه در امور فرزند پروري نيز بيشتر از خود مهر، صميميت نشان مي دهند.

[5]. Parke

[6]. Katz

[7]. Gottman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي.

2- تعيين اثر درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس خانوادگي.

3-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي.

4-تعيين اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار