پایان نامه ارشد رابطه بین سبک هاي شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-7-1- دست برتری:

تعریف مفهومی: دست برتری به عنوان ترجیح غالب یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک دست قابل انجام هستند، تعریف شده است (کاویل و برایدن[1]، 2003).

تعریف عملیاتی: منظور از دست برتری نمره ای است که آزمـودنی در مقیـــاس چاپمن[2] به دست می آورد.

1-7-2- سبک شناختی

تعریف مفهومی: سبــــک های شناختی، باورها، رجحــــانها و رفتارهایی که به وسیله افراد به کار می روند تا به یادگیری آنان در یک موقعیت معین کمک کنند گفته می شود. (هوهن، 1995 به نقل از سیف،1382 ص 171)

تعریف عملیاتی: عبارت است از نمــره ای که فرد در آزمون سبک یادگیری شناختی کلب (1985) کسب می کند. که نمرات هر کدام از سبک های چهارگانه همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده مطابق جدول برای هر فرد مشخص شده و در نهایت مطابق جدول سبك یادگیری فرد به دست می آید.

1-7-3- یادگیری خود تنظیمی:

تعریف مفهومی:یادگیرنده خود تنظیم کسی است که در امر یادگیری ، از نظر رفتاری، فراشناختی و انگیزشی فعال است. (زیمرمن و مارتینزپوتر[3]، 1988، به نقل ازغلامی، 1383)

فرد خودتنــظیم کسی است که تفکرات، احساسات و اعمالش را بطور نظامند به سمت کسب اهدافش جهت می دهد (شانک و زیمرمن[4]، 1994، به نقل از بوکارتس[5]، 2002)

تعریف عملیاتی: منظور از خودتنظیمی نمره ای است که آزمودنی در مقیاس خود تنظیمی بوفارد[6] (1995) به دست می آورد.

1- ‍‍Cavil &Bryden

2- Chapman

1- Zimmerman &Martinez

2- Schunk & Zimmerman

3-Bookarts

4- Bofard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

2- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

3- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

5- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

6- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

7- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

8- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *