پایان نامه ارشد رشته روانشناسی سبك هاي رهبري

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

مفهوم رهبری

رهبری مفهومی است که قدمتی به درازای عمر زندگی اجتماعی بشر دارد و در طول حیات اجتماعی و گروهی همواره مطرح بوده و در دوران معاصر نیز مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته و نظریه های متعددی در این زمینه ارائه گردیده است . در ای فصل سعی ر این است تا نظریه های رهبری به اختصار ذکر شود .

هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول هدفهای تعیین شده گام بردارند (میرسپاسی، 1369).

قدرت جذب افراد ، تاثیر و نفوذ در آنها و توانائی پذیراندن شخصیت به طوری که افراد (پیروان) به طور دواطلبانه در یک شرایط معین ، رهبری او را بپذیرند(میرکمالی،1378).

استاد شهید مرتضی مطهری رهبری را فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و بکار بردن آنها می دانستند (مطهری، 1364).

فرایندی که در آن یک نفر ، ابتکار کمک به گروه را در جهت رسیدن به هدف های تولید ، تداوم حیات گروه و برآوردن نیازهای اعضاء که آا را وادار به الحاق به گروه کرده بر عهده می گیرند (پورآمن به نقل از بولز و پورت ،).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

  1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
  2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید