دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته مهندسی مدیریت نساجی: برنامه ریزی استراتژیك در كارخانجات ریسندگی و بافندگی مطالعه موردی در كارخانجات مطهری

دانلود پایان نامه

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت صنایع نساجی(M.SC)

عنوان:

برنامه ریزی استراتژیك در كارخانجات ریسندگی و بافندگی مطالعه موردی در كارخانجات مطهری

استاد راهنما:

دكتر سید اصغر ابن الرسول

استاد مشاور:

دكتر سعید شیخ زاده نجار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

برنامه ریزی نخستین گام در مدیریت علمی می باشد كه باعث شناخت خوب اهداف شركت توسط مدیران و كاركنان شده و موجب انسجام و هماهنگی بیشتر در راه رسیدن به اهداف می گردد. برنامه ریزی باعث خارج شدن شركت از روزمرگی شده و با ایجاد انگیزه بالا موجب تلاش بیشتر در راه رسیدن به آینده ای مطلوب می گردد.

بیشتر برنامه ریزی ها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شكل «آرمانها و اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نیاز» می‌باشند. در این مدل ها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردند. تغییر در شرایط محیط، سیاستها، نگرشها، دیدگاه ها، ساختارها، نظامها و… عواملی هستند كه بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند.

یكی از انواع برنامه ریزی، برنامه ریزی استراتژیك است.برنامه ریزی استراتژیك گونه‌ای از برنامه ریزی است كه در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژیهاست. از آنجایی كه استراتژی می‌تواند دارای عمر كوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه ریزی بلندمدت یا كوتاه‌مدت باشد.

برنامه ریزی استراتژیك به سازمان این امكان را می دهد كه به شیوه ای خلاق و نوآور عمل كرده و برای شكل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل ننماید. این شیوه مدیریت باعث می شود كه سازمان دارای ابتكار عمل بوده و همچنین منافعی نصیب سازمان گردد.

فرایند برنامه ریزی استراتژیک، یك فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیت های سازمان با فرصت های موجود. این فرصت ها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری منابع سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در برنامه ریزی استراتژیك با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصت ها و تهدید های خارجی و قوت ها و ضعف های داخلی را شناسایی می كنند و با در نظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلند مدت را برای سازمان تنظیم می كنند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیك اقدام به انتخاب استراتژی هایی می كنند كه با تكیه بر قوت ها و با بهره گیری از فرصت ها، ضعف ها را از بین برده و از تهدید ها پرهیز كند تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.

براساس اصول كلی گفته شده در بالا جهت بررسی مشكلات صنعت نساجی اقدام به تهیه این پژوهش گردید و برای هدفمند بودن، كار بصورت مطالعه موردی صورت گرفت. نتایج پژوهش بطور مفصل در فصول 4 و 5 ارائه گردیده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- عنوان تحقیق

برنامه ریزی استراتژیك در كارخانجات ریسندگی و بافندگی ( مطالعه موردی در كارخانجات مطهری)

Strategic planning in spinning and weaving factories (a Case Study in factories Motahari)

1-2- مقدمه

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید كه چرا بعضی از شركت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان كوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شركت‌های كوچك و گمنام به یكباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین المللی رسیده‌اند؟ آیا در این مورد فكر كرده‌اید كه چرا برخی از مؤسسات، نوسان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می‌كنند و در مقابل، برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شكست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این گونه سئوالات را باید در مفاهیمی به نام«استراتژی» و «برنامه ریزی استراتژیك» جستجو كرد.‌‌[1]

برنامه‌ریزی وظیفه‌ای نیست كه یكبار انجام گرفته و برای مدتی مسكوت بماند، بلكه فعالیتی است فرآیندی، یعنی از ویژگی‌هایی چون تداوم، استمرار، پویایی و جامعیت برخوردار است. از این رو مدیران به منظور احیای سازمان، پیوسته در حال برنامه‌ریزی و طراحی هستند و این وظیفه‌ای است كه تعطیل شدنی و منقطع نیست. برنامه‌ریزی فعالیتی است آگاهانه، دقیق، مبتنی بر تجزیه و تحلیل واقعی از زمان و شرایط درونی و بیرونی سازمان.[2]

استراتژی موضوع تازه ای در جهان نیست و سالهاست كه شركت های بزرگ و كوچك برای بقا و رقابت در بازار از ابزارهای استراتژیك استفاده می كنند. در ایران نیز در طی چند سال اخیر این موضوع به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه با توجه به پیشرفت تكنولوژی و افزایش تولید و همچنین رقابتی شدن بازار و افزایش عرضه نسبت به تقاضا، بازاریابی، فروش، گسترش و نگهداری بازار، استراتژی از عمده دغدغه های شركت ها می باشد.

1-3- مسأله تحقیق

امروزه با توجه به تغییرات و تحولات سریع محیط خارجی سازمان ها و غیر قابل پیش بینی بودن آنها و با توجه به اینكه منابع در اختیار ما محدود می باشد، موسسات، سازمان ها و شركت ها برای پاسخ گویی اثربخش به نیازهای گوناگون مشتریان، نیازمند تفكری راهبردی هستند. بدین منظور مدیران تجارب، ایده ها و توانمندی های مدیریتی موفق و موثر را در قالب یك تفكر راهبردی و در چارچوب برنامه ریزی استراتژیك ارائه می كنند.

برنامه ریزی استراتژیك به سازمان این امكان را می دهد كه به شیوه ای خلاق و نوآور عمل كرده و برای شكل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل ننماید. این شیوه مدیریت باعث می شود كه سازمان دارای ابتكار عمل بوده و همچنین منافعی نصیب سازمان گردد.[1]

هر سازمانی باید بكوشد در صنعت مربوطه پیشگام بوده و خلاق و مبتكرانه عمل كند و بجای اینكه در برابر رویدادها از خود واكنش نشان دهد باید بكوشد بر محیط اطراف خود اثر بگذارد. در صحنه تصمیم گیری، فرایند برنامه ریزی استراتژیك نماد این ابتكار عمل بوده و موید روشی معقول، خردمندانه و نظام مند می باشد.

فرایند برنامه ریزی استراتژیک، یك فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیت های سازمان با فرصت های موجود. این فرصت ها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری منابع سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند. حوزه‌ای كه در آن تصمیمات استراتژیك اتخاذ می‌گردند شامل:[3]

(1) محیط عملیاتی سازمان،

(2) مأموریت سازمان و

(3) اهداف جامع سازمان می‌باشد.

برنامه ریزی استراتژیك فرایندی است كه این عناصر را با یكدیگر در نظر گرفته و گزینش گزینه‌های استراتژیک سازگار با این سه عنصر را آسان می‌سازد و سپس این گزینه‌ها را بكار گرفته و ارزیابی می‌كند.[3]

باید توجه داشت كه فرایند برنامه ریزی استراتژیك زمانی با ارزش است كه به تصمیم‌گیرندگان اصلی كمك كند كه به صورت استراتژیك فكر كرده و عمل كنند. برنامه ریزی استراتژیک به خودی خود هدف نیست بلكه تنها مجموعه‌ای از مفاهیم است كه برای كمك به مدیران در تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

می‌توان گفت كه اگر تفکر استراتژیک و عمل كردن در فرایند برنامه ریزی استراتژیك به صورت عادت درآید، آنگاه فرایند می‌تواند كنار گذاشته شود.[3]

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و در كل صنعت نساجی جزء پرمعضل ترین صنایع حال حاضركشور می باشند و برای رهایی از این مشكلات برنامه ریزی استراتژیك می تواند بسیار راهگشا باشد.

1-4- ضرورت تحقیق

برنامه ریزی نخستین گام در مدیریت علمی می باشد كه باعث شناخت خوب اهداف شركت توسط مدیران و كاركنان شده و موجب انسجام و هماهنگی بیشتر در راه رسیدن به اهداف می گردد. برنامه ریزی باعث خارج شدن شركت از روزمرگی شده و با ایجاد انگیزه بالا موجب تلاش بیشتر در راه رسیدن به آینده ای مطلوب می گردد. همچنین بایستی توجه داشت كه تغییرات و دگرگونی های وسیع و همه جانبه سیاسی، اقتصادی، تكنولوژیكی و بحران های ناشی از این دگرگونی ها، دنیایی بسیار متفاوت از دنیای دیروز به وجود آورده است؛ دنیایی كه مدیران را با چالش های متعددی روبرو ساخته به گونه ای كه ویژگی اصلی آن، عدم اطمینان است. مدیران، در این وضعیت برای حفظ موقعیت خود در درون محیط رقابت و اداره فعالیت های چند بعدی و پیچیده به ابزارها و مفاهیم جدیدی نیازمندند؛ ابزارها و مفاهیمی كه امكان عكس العمل مناسب را برای آنان در برخورد با رویدادهای غیر قابل انتظار و ناگهانی فراهم سازد. برنامه ریزی بلند مدت، تنظیم استراتژی و مدیریت استراتژیك از جمله این مفاهیم و فرایندهایی هستند كه برای این منظور در كشورهای صنعتی مورد توجه جدی مدیران و صاحب نظران قرار گرفته و تحقیقات و تألیفات متعدد در این زمینه انجام می شود. تحقیقاتی كه انتخاب های مبتنی بر تجربیات گذشته و استقرار را كافی ندانسته و بر این فرض استوارند كه استراتژی ها باید با دقت و هوشیاری بیشتری تغییرات محیط آینده را پیش بینی و دامنه وسیع تری از راه حل ها را بررسی نمایند تا امكان دستیابی به اهداف سازمان ها فراهم تر گردد؛ به عبارت دیگر، مدیریت باید بیاموزد كه چگونه با تغییرات اجتماعی، سیاسی و تكنولوژیكی كه غیر قابل انتظار و سریع هستند، برخورد و تصمیمات استراتژیك اتخاذ نماید؛ تصمیماتی كه دارای ویژگیهای زیر هستند:[4]

1- مقدار زیادی از منابع شركت را به خود اختصاص می دهند.

2- بر چشم انداز و موقعیت بلند مدت مؤسسه مؤثر هستند.

3- نیازمند تصمیمات مدیران عالی رتبه هستند.

4- نتایج چند جانبه یا چند بعدی دارند.

5- گرایش به آینده نگری دارند.

6- در اتخاذ اینگونه تصمیمات باید نقش عوامل محیطی را به طور جدی مورد توجه قرار داد.

امروزه مدیریت استراتژیك و مفاهیم مربوط به آن از جمله برنامه ریزی استراتژیك به عنوان راه اداره كارآمد مؤسسات در محیط های پویا شناخته می شود، راهی كه در آن نقش مدیر استراتژیك، اطمینان از تنظیم دقیق استراتژی، اجرای صحیح و ارزشیابی مستمر آن است.[4]

بنابراین برای پاسخگویی به تغییرات سریع و مستمر، لازمست كه شركت ها به اِعمال برنامه ریزی بلندمدت و اجرای فرآیند مدیریت استراتژیك پرداخته و خود را با شرایط جدید كسب و كار هماهنگ سازند.

مشكلات صنایع نساجی در ایران، ضرورت بهره گیری هرچه بیشتر از این گونه تحقیقات را موجب می شود.

1-5- اهداف تحقیق

در كل اهداف برنامه ریزی استراتژیک بهره برداری از فرصت های مختلف و جدید است.

با انجام این تحقیق امید است كه موارد زیر در شركت محقق گردد:

  • تدوین استراتژی به جهت حذف نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت
  • بهبود و طراحی فرایندهای سازمان در جهت استراتژی تدوین شده و اهداف مبتنی بر توسعه درونی و حذف نقاط ضعف
  • شناسایی و بهبود فرایندها جهت تقویت محیط داخلی سازمان برای كاهش هزینه های درونی سازمان
  • افزایش قدرت انعطاف پذیری سازمان در برابر تغییرات بازار
  • تقویت نقاط قوت
  • استفاده از فرصت ها
  • دورزدن و یا تغییر تهدیدها.

1-6- سوالات تحقیق

در كل برنامه ریزی استراتژیك با پرسش سوالاتی درباره هدف و عملیاتی كه در جهت رسیدن به آن در تلاشیم شروع می شود. سوالاتی از قبیل اینكه:

نقاط قوت و ضعف شركت چیست؟

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شركت چیست؟

ما برای ارائه چه محصول و خدمتی تلاش می كنیم؟

رقابت ما بخاطر چیست؟

آیا آنچه را كه اكنون انجام می دهیم باید ادامه دهیم؟

كدامیك از تحولات تكنولوژیكی، اجتماعی و سیاسی می تواند در انجام كارهای ما تأثیر بگذارد؟

این تأثیر تا چه میزان است؟

پاسخ سوالات فوق به مدیران كمك می كند تا فعالیت های خود را ارزیابی كرده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

اما ما در این تحقیق علاوه بر پاسخ گویی به سوالات كلی فوق، به دو سوال اساسی زیر نیز پاسخ می دهیم:

آیا برای رهایی از مشكلات كارخانجات ریسندگی و بافندگی می توان برنامه ای استراتژیك تهیه نمود؟

خصوصیات این برنامه ریزی استراتژیك چیست؟

1-7- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

اطلاعات از منابع زیر تأمین گردید:

كتب و مقالات كتابخانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و سایر دانشگاه ها و سایر مجلات داخلی و خارجی

جستجو در پایگاه های علمی-پژوهشی در اینترنت

پایان نامه های تدوین شده با موضوع مشابه تحقیق

1-8- اصطلاحات فنی و تخصصی

استراتژی:

استراتژی (Strategy) در زبان فارسی به معنای راهبرد آمده است. ”راهبردهایی در مورد چگونگی اتخاذ تصمیماتی كه بر عملكرد بلندمدت سازمان اثر می‌گذارد“. یعنی راهی كه یك سازمان برای نیل به هدف های خود در پیش می‌گیرد.[5]

برنامه ریزی:

عبارتست از فرایندی كه دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یك خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات است. برنامه ریزی فكر كردن راجع به آینده یا كنترل آن نیست بلكه فرایندی است كه می‌تواند در انجام امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شكل معمول آن نیست بلكه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.[3]

برنامه‌ریزی استراتژیك:

فرآیندی است كه ضمن آن اهداف و خطوط كلی فعالیت ها و مأموریت های سازمان در بلندمدت تعیین می‌شود. تشخیص اولویت ها تعیین اقدامات اصلی و كلیدی كه برای نیل به اهداف سازمان ضروری است در برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد.[2]

ریسندگی:

تبدیل الیاف به نخ ، ریسندگی نامیده می‌شود. انسان از هزاران سال پیش به این موضوع پی برده بود که اگر دسته‌ای از الیاف را با کشش دادن، موازی کرده و آن را تاب دهد فشار و اصطکاک سطحی بوجود آمده بین الیاف، باعث درگیری آنها به یکدیگر شده و رشته‌ای مقاومتر را تشکیل می‌دهند که همان نخ است. این عمل اساس تبدیل الیاف به نخ است که ریسندگی نامیده می‌شود.[6]

بافندگی:

بافندگی یا بافتنی گونه‌ای از صنایع دستی است که با بافتن نخ و تبدیل آن به پارچه انجام می‌شود. در این گونه نخ‌ها بصورت حلقه‌هایی در هم تنیده می‌شوند.[6]

1-9- معرفی کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطهری

كارخانجات ریسندگی و بافندگی مطهری به منظور خودكفائی مدرسه عالی شهید مطهری در تاریخ 25/3/1370 تاسیس گردید. و در تاریخ 12/10/80 كارخانه فوق تحت شماره 182353 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی تهران بنام شركت ریسندگی و بافندگی مطهری ” با مسئولیت محدود” به ثبت رسیده است.[7]

فعالیت اصلی عبارتست از تاسیس و احداث و راه اندازی كارخانجات ریسندگی و بافندگی ، تكمیل ، رنگرزی ، خرید هر نوع ماشین آلات و ابزار و ادوات ، مواد خام مورد نیاز واحد ریسندگی و غیره از داخل و خارج كشور ، عرضه و فروش محصولات در داخل و یا صدور آن به خارج از كشور ، اعطاء یا قبول نمایندگی اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین واردات و صادرات مربوطه.[7]

رزومه و چارت سازمانی شركت در پیوست ارائه می گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 122

 

 

 

دانلود رایگان این پایان نامه

 

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته حقوق اینجا کلیک کنید